Projektets fyra processer

 

Strategisk kompetensförsörjning

Vilken kompetens vi har idag och vilken kompetens vi behöver i framtiden blir resultatet av vårt arbete med strategisk kompetensförsörjning. När vi lärt oss arbeta med kompetensanalyser i vårt strategiska arbete kan vi hantera kommande förändringar och utmaningar. Vår träning, vårt lärande och vår förmåga att nå målen och få en långsiktig utveckling kommer att bli bättre!

 

Effektiva lärformer

Med hjälp av t.ex. distansutbildningar, IT-verktyg och validering erbjuds kompetensutveckling som är effektiv men inte begränsad i tid och fysisk plats. De mest effektiva lärformer är de som passar företagets och individens plan. Genom för- och efterarbete samt chefsinvolvering leder de sedan till organisationsförbättringar.

 


Jämställdhet

Kompetenshöjande insatser ska komma både kvinnor och män till del och kompetensbehov ska analyseras ur jämställdhetsperspektiv. Deltagande företag får stöd i att arbeta strategiskt med sitt jämställdhetsarbete och att till exempel att skriva en aktuell jämställdhetsplan som stödjer företagets vision och gör det konkurrenskraftigt in i framtiden. 

 

Kurser/Utbildningsinsatser

Vilka typer av aktiviteter som ska genomföras av projektet styrs av de medverkande företagens utvecklings- och kompetensbehov. Oavsett om det handlar om en generell utbildning för flera företag eller en specialanpassad kurs, ska alla aktiviteter genomsyras av lärmetoder som ger största möjliga effekt. Eftersom vi är måna om goda resultat av våra utbildningar kvalitetssäkrar vi alltid alla anlitade leverantörer.