Aktuellt

Projektets sista nyhet

Hej

Vad tiden går fort när man har roligt, Projekt FöretagsLyftet i Väst startade med första utbildningen i december 2015 därefter har vi genomfört 868 kurstillfällen. Vi har under dessa 2,5 år hjälpt er att få upp det strategiska tänket alternativt skapat handlingsplaner vart ni är på väg eller vill vara i en framtid. Vi vet att ni gått på högvarv under denna projektperiod vilket inneburit att det inte varit så lätt att få loss er personal därför har vi stöttat upp med processen effektiva lärformer och därigenom hittat andra vägar till kompetensutveckling. Lisa som fungerat som genusexpert har träffat i stort sett samtliga företag, Lisa har gjort ca 160 resor från Laholm till Trollhättan och på många företag har man fått upp jämställdhet som en punkt på agendan.

Vi från projektgruppen FöretagsLyftet i Väst vill tacka er för 2 väldigt intressanta år, det enda som är kvar av projekttiden är ett arbete för oss att sammanställa resultat och redovisa projektet i en slutrapport som ska vara klar i slutet på maj, detta innebär att vi officiellt säger att projektet är slut per den 30 april 2018 .

För er information så har vi nu fått beviljat 2 nya projekt med inriktning på Digitalisering med fokus både på företagsutveckling samt medarbetares kompetensutveckling projekten kommer att bedrivas i hela VG Regionen. Om du är nyfiken på dessa projekt så kontakta Mats Kilander 0708-581999 så berättar han mer om vad detta innebär, är ert företag från Halland så kontaktar du IUC Halland Sten Liljedahl 0708-588090.

Tack för oss!

Vi önskar er en trevlig sommar

Mats Kilander, Noomi Bergström, Karin Bergman, Erica Blom, Ulf Johansson samt våra parners i Halland


Ledarskap eller IT

Excel grund 24-25/4 Genomförs i TEKs lokaler, Halmstad

SharePoint 18/4 Genomförs hos GTC
Kursen är särskilt anpassad för dig som vill kunna administrera och bygga upp webbsidor i en SharePoint-miljö. Du får samtidigt en mycket bred och god översikt av alla möjligheter som SharePoint erbjuder. Under utbildningen lär du dig hur du arbetar med dokumentbibliotek och alla möjligheter som dessa erbjuder. Du vår även kunskaperna och färdigheterna för att kunna arbeta med listor, använda webbdelar och designa sidor. Du lär dig även att göra kopplingar mellan SharePoint och Office samt hur du hanterar behörigheter.

Generellt Ledarskap fördjupning, 16+23/4, Laxbutiken Falkenberg förbereda er verksamhet för det nya regelverket?

Mål
För att kunna hitta rätt innehåll, metoder och verktyg utifrån aktuella behov och utmaningar delar vi upp utbildningens mål i kunskaps- och färdighetsmål. Med tydliga mål ökar mätbarheten av utbildningens resultat och vi skapar en grund för effektiv uppföljning. Vid uppstart finjusterar vi målen gemensamt.
Kunskapsmålen handlar om att lära sig nytt, att memorera, att repetera och kanske aktualisera något man tidigare lärt sig.
Färdighetsmålen handlar om att lära sig att agera på ett nytt sätt – att göra. Detta kräver både reflektion och diskussion och en gradvis implementering på hemmaplan. Här stöttar vi deltagarna efter utbildningen med checklistor och vägledning.

Projektteamet önskar er en trevlig helg & vecka

 

 

 


Slutet närmar sig

Nu är det inte många dagar kvar innan projektet är slut dock finns det fortfarande möjligheter att genomföra vissa aktiviteter, har du sett något i våra utskick eller i vårt bokningssystem så finns det ännu en chans till genomförande slå då oss en signal så ska vi se om vi kan hjälpa till

Mats Kilander  031- 760 3499

Noomi Bergström 031-760 3455

Vårens möjligheter

Incoterms (Leveransvilkor) 12/4 genomförs hos M2 Retail Solutions i Hyltebruk
Utbildningen Incoterms syftar till att förstå hur de olika leveransvillkoren ser ut – kostnader, risker och försäkring.
Vi går igenom Incoterms 2010 och fördjupar oss i de olika gränssnitten mellan parterna i en logistikkedja. Under kursen får deltagaren kunskap om de viktigaste juridiska aspekterna och problemen som ofta uppstår i samband med både inrikes och utrikes logistikaktiviteter, som exempelvis parternas ansvar för godset i en logistikkedja och vilka försäkringar som är gällande.

Att leda andra 13+25/4 12-16.00, genomförs hos Hedared Sand & Betong
Fokus är det utvecklande och anpassade ledarskapet. En grupp är inte samma sak som ett team. Vi utgår från Susan Wheelans modell för gruppers utveckling där strävan är att nå en högre grad av utveckling och prestation i teamet.

Excel grund 24-25/4 Genomförs i TEKs lokaler, Halmstad

SharePoint 18/4 Genomförs hos GTC
Kursen är särskilt anpassad för dig som vill kunna administrera och bygga upp webbsidor i en SharePoint-miljö. Du får samtidigt en mycket bred och god översikt av alla möjligheter som SharePoint erbjuder. Under utbildningen lär du dig hur du arbetar med dokumentbibliotek och alla möjligheter som dessa erbjuder. Du vår även kunskaperna och färdigheterna för att kunna arbeta med listor, använda webbdelar och designa sidor. Du lär dig även att göra kopplingar mellan SharePoint och Office samt hur du hanterar behörigheter.

Generellt Ledarskap fördjupning, 16+23/4, Laxbutiken Falkenberg

Mål
För att kunna hitta rätt innehåll, metoder och verktyg utifrån aktuella behov och utmaningar delar vi upp utbildningens mål i kunskaps- och färdighetsmål. Med tydliga mål ökar mätbarheten av utbildningens resultat och vi skapar en grund för effektiv uppföljning. Vid uppstart finjusterar vi målen gemensamt.
Kunskapsmålen handlar om att lära sig nytt, att memorera, att repetera och kanske aktualisera något man tidigare lärt sig.
Färdighetsmålen handlar om att lära sig att agera på ett nytt sätt – att göra. Detta kräver både reflektion och diskussion och en gradvis implementering på hemmaplan. Här stöttar vi deltagarna efter utbildningen med checklistor och vägledning.

Aktiviteter direkt riktade till företag

Syftet med utbildningen “Att leda med styrkefokus” är att ge chefer verktyg för att öka engagemang och delaktighet i de grupper man leder genom ett styrkefokuserat mindset och effektiva och energigivande verktyg. Genom ett ökat engagemang och delaktighet så skapas förutsättningar för att alla vill göra sitt bästa. Metodiken heter Appreciative Inquiry och kan användas i samtal med medarbetare och i befintliga möten. Utbildningen är praktiskt inriktad och varvas med individuell praktisk coaching av cheferna.

Projektteamet önskar er en fin vecka


Påskens erbjudande

Som vi ser så har vi ganska många aktiviteter riktade till företag under april månad, en del av dessa är öppna vilket innebär att det går bra att boka en plats för övriga företag.

Vi vill även passa på att önska er en Glad Påsk

Vårens möjligheter

GDPR -EU:s nya Dataskyddsförordning 4 april, Laxbutiken
Genomgång av mallar, jämförelsetabeller och utredningskarta - förteckningar över vilka svenska nya regler vi får för att anpassa våra lagar till nya dataskyddsförordningen. Hur kan man

Incoterms (Leveransvilkor) 12/4 genomförs hos M2 Retail Solutions i Hyltebruk
Utbildningen Incoterms syftar till att förstå hur de olika leveransvillkoren ser ut – kostnader, risker och försäkring.
Vi går igenom Incoterms 2010 och fördjupar oss i de olika gränssnitten mellan parterna i en logistikkedja. Under kursen får deltagaren kunskap om de viktigaste juridiska aspekterna och problemen som ofta uppstår i samband med både inrikes och utrikes logistikaktiviteter, som exempelvis parternas ansvar för godset i en logistikkedja och vilka försäkringar som är gällande.

Att leda andra 13+25/4 12-16.00, genomförs hos Hedared Sand & Betong
Fokus är det utvecklande och anpassade ledarskapet. En grupp är inte samma sak som ett team. Vi utgår från Susan Wheelans modell för gruppers utveckling där strävan är att nå en högre grad av utveckling och prestation i teamet.

Vi arbetar även med konflikthantering och förändring.

Excel grund 24-25/4 Genomförs i TEKs lokaler, Halmstad

SharePoint 18/4 Genomförs hos GTC
Kursen är särskilt anpassad för dig som vill kunna administrera och bygga upp webbsidor i en SharePoint-miljö. Du får samtidigt en mycket bred och god översikt av alla möjligheter som SharePoint erbjuder. Under utbildningen lär du dig hur du arbetar med dokumentbibliotek och alla möjligheter som dessa erbjuder. Du vår även kunskaperna och färdigheterna för att kunna arbeta med listor, använda webbdelar och designa sidor. Du lär dig även att göra kopplingar mellan SharePoint och Office samt hur du hanterar behörigheter.

Generellt Ledarskap fördjupning, 16+23/4, Laxbutiken

Mål
För att kunna hitta rätt innehåll, metoder och verktyg utifrån aktuella behov och utmaningar delar vi upp utbildningens mål i kunskaps- och färdighetsmål. Med tydliga mål ökar mätbarheten av utbildningens resultat och vi skapar en grund för effektiv uppföljning. Vid uppstart finjusterar vi målen gemensamt.
Kunskapsmålen handlar om att lära sig nytt, att memorera, att repetera och kanske aktualisera något man tidigare lärt sig.
Färdighetsmålen handlar om att lära sig att agera på ett nytt sätt – att göra. Detta kräver både reflektion och diskussion och en gradvis implementering på hemmaplan. Här stöttar vi deltagarna efter utbildningen med checklistor och vägledning.

Aktiviteter direkt riktade till företag

Syftet med utbildningen “Att leda med styrkefokus” är att ge chefer verktyg för att öka engagemang och delaktighet i de grupper man leder genom ett styrkefokuserat mindset och effektiva och energigivande verktyg. Genom ett ökat engagemang och delaktighet så skapas förutsättningar för att alla vill göra sitt bästa. Metodiken heter Appreciative Inquiry och kan användas i samtal med medarbetare och i befintliga möten. Utbildningen är praktiskt inriktad och varvas med individuell praktisk coaching av cheferna.

 

 

Glad Påsk önskar projektteamet


Om vi inte tjatat tillräckligt sååå

Sista chansen att låta dina medarbetare gå AutoCad grundläggande, den 27 mars kommer vi att behöva ställa in kursen om vi inte får anmälningar så ta chansen att skicka din medarbetare som har ett kompetensbehov, inom kort stänger vi projektet och ni får själva stå för kostnaderna som i detta fall är stora. Även våra Excelkurser kan komma att ställas in så passa på och boka din plats, kurserna har varit några av de populäraste i projektet, grundkursen har körts vid 16 tillfällen och fortsättningen har genomförts 11 gånger.

Än finns det möjlighet att genomföra aktiviteter under april, inkom med era önskemål innan den 6 april så finns det en chans att vi kan hjälpa till.

Vårens möjligheter

Ergonomi Belastning/risk, 26 mars
Utbildningen syftar till att ge kunskap om belastningsergonomi enligt arbetsmiljöföreskriften, Belastningsergonomi AFS 2012:02. Den anställde ska efter denna utbildning ha kunskap om gynnsamma arbetsställningar, kunskap om att se tidiga signaler på överbelastning samt kunna medverka till gynnsamma arbetsrörelser. Utbildningen ska även ge kunskap om hur utrustning och hjälpmedel ska användas för att minska risken för belastningsskador. Därmed uppfylls de krav på kunskap som finns formulerad i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2012:02.

AutoCad Grund 12-13+26-27 april, genomförs i leverantörs lokaler
AutoCAD Grundkurs AutoCAD grundkurs är för dig som vill lära dig att använda AutoCAD för konstruktion. Våra erfarna och certifierade lärare tar dig steg för steg genom programmet i lämplig takt. Vi varvar genomgång och visningar med mycket egna övningar baserade på kursmaterialet och våra egna övningsuppgifter. Kursens exakta innehåll och utformning anpassas i möjligaste mån efter deltagarnas förkunskaper och användningsområden.

GDPR -EU:s nya Dataskyddsförordning 4 april, Laxbutiken
Genomgång av mallar, jämförelsetabeller och utredningskarta - förteckningar över vilka svenska nya regler vi får för att anpassa våra lagar till nya dataskyddsförordningen. Hur kan man

Att leda andra 13+25/4 12-16.00, genomförs hos Hedared Sand & Betong
Fokus är det utvecklande och anpassade ledarskapet. En grupp är inte samma sak som ett team. Vi utgår från Susan Wheelans modell för gruppers utveckling där strävan är att nå en högre grad av utveckling och prestation i teamet.

Vi arbetar även med konflikthantering och förändring.

Excel fortsättning 11-12/4 Genomförs hos GTC
Excel grund 24-25/4 Genomförs i TEKs lokaler, Halmstad

SharePoint 18/4 Genomförs hos GTC
Kursen är särskilt anpassad för dig som vill kunna administrera och bygga upp webbsidor i en SharePoint-miljö. Du får samtidigt en mycket bred och god översikt av alla möjligheter som SharePoint erbjuder. Under utbildningen lär du dig hur du arbetar med dokumentbibliotek och alla möjligheter som dessa erbjuder. Du vår även kunskaperna och färdigheterna för att kunna arbeta med listor, använda webbdelar och designa sidor. Du lär dig även att göra kopplingar mellan SharePoint och Office samt hur du hanterar behörigheter.

Generellt Ledarskap fördjupning, 16+23/4, Laxbutiken Falkenberg förbereda er verksamhet för det nya regelverket?

Mål
För att kunna hitta rätt innehåll, metoder och verktyg utifrån aktuella behov och utmaningar delar vi upp utbildningens mål i kunskaps- och färdighetsmål. Med tydliga mål ökar mätbarheten av utbildningens resultat och vi skapar en grund för effektiv uppföljning. Vid uppstart finjusterar vi målen gemensamt.
Kunskapsmålen handlar om att lära sig nytt, att memorera, att repetera och kanske aktualisera något man tidigare lärt sig.
Färdighetsmålen handlar om att lära sig att agera på ett nytt sätt – att göra. Detta kräver både reflektion och diskussion och en gradvis implementering på hemmaplan. Här stöttar vi deltagarna efter utbildningen med checklistor och vägledning.

Aktiviteter direkt riktade till företag

Syftet med utbildningen “Att leda med styrkefokus” är att ge chefer verktyg för att öka engagemang och delaktighet i de grupper man leder genom ett styrkefokuserat mindset och effektiva och energigivande verktyg. Genom ett ökat engagemang och delaktighet så skapas förutsättningar för att alla vill göra sitt bästa. Metodiken heter Appreciative Inquiry och kan användas i samtal med medarbetare och i befintliga möten. Utbildningen är praktiskt inriktad och varvas med individuell praktisk coaching av cheferna.

Projektteamet önskar dig en fortsatt trevlig vecka.


Nedräkning pågår

Som vi nämnt tidigare så får vi frågor från deltagande företag om vi kommer att genomföra kurser som ligger på efterfrågade utbildningar, nedan listar vi kurser som söker deltagare, anmäl ert intresse på efterfrågade utbildningar.

Vårens möjligheter

AutoCad Grund 12-13+26-27 april, genomförs i leverantörs lokaler
AutoCAD Grundkurs AutoCAD grundkurs är för dig som vill lära dig att använda AutoCAD för konstruktion. Våra erfarna och certifierade lärare tar dig steg för steg genom programmet i lämplig takt. Vi varvar genomgång och visningar med mycket egna övningar baserade på kursmaterialet och våra egna övningsuppgifter. Kursens exakta innehåll och utformning anpassas i möjligaste mån efter deltagarnas förkunskaper och användningsområden.

Ergonomi Belastning/risk, 26 mars
Utbildningen syftar till att ge kunskap om belastningsergonomi enligt arbetsmiljöföreskriften, Belastningsergonomi AFS 2012:02. Den anställde ska efter denna utbildning ha kunskap om gynnsamma arbetsställningar, kunskap om att se tidiga signaler på överbelastning samt kunna medverka till gynnsamma arbetsrörelser. Utbildningen ska även ge kunskap om hur utrustning och hjälpmedel ska användas för att minska risken för belastningsskador. Därmed uppfylls de krav på kunskap som finns formulerad i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2012:02.

Att leda andra 13+25/4 12-16.00, genomförs hos Hedared Sand & Betong
Fokus är det utvecklande och anpassade ledarskapet. En grupp är inte samma sak som ett team. Vi utgår från Susan Wheelans modell för gruppers utveckling där strävan är att nå en högre grad av utveckling och prestation i teamet.

Vi arbetar även med konflikthantering och förändring.

GDPR -EU:s nya Dataskyddsförordning 4 april, Laxbutiken
Genomgång av mallar, jämförelsetabeller och utredningskarta - förteckningar över vilka svenska nya regler vi får för att anpassa våra lagar till nya dataskyddsförordningen. Hur kan man

Truckförarutbildning A+B start 19 mars 2018, Göteborg

Generellt Ledarskap fördjupning, 16+23/4, Laxbutiken Falkenberg förbereda er verksamhet för det nya regelverket?

Mål
För att kunna hitta rätt innehåll, metoder och verktyg utifrån aktuella behov och utmaningar delar vi upp utbildningens mål i kunskaps- och färdighetsmål. Med tydliga mål ökar mätbarheten av utbildningens resultat och vi skapar en grund för effektiv uppföljning. Vid uppstart finjusterar vi målen gemensamt.
Kunskapsmålen handlar om att lära sig nytt, att memorera, att repetera och kanske aktualisera något man tidigare lärt sig.
Färdighetsmålen handlar om att lära sig att agera på ett nytt sätt – att göra. Detta kräver både reflektion och diskussion och en gradvis implementering på hemmaplan. Här stöttar vi deltagarna efter utbildningen med checklistor och vägledning.

Aktiviteter på ingång direkt riktade till företag

Syftet med utbildningen “Att leda med styrkefokus” är att ge chefer verktyg för att öka engagemang och delaktighet i de grupper man leder genom ett styrkefokuserat mindset och effektiva och energigivande verktyg. Genom ett ökat engagemang och delaktighet så skapas förutsättningar för att alla vill göra sitt bästa. Metodiken heter Appreciative Inquiry och kan användas i samtal med medarbetare och i befintliga möten. Utbildningen är praktiskt inriktad och varvas med individuell praktisk coaching av cheferna.

Vi önskar er en fortsatt trevlig arbetsvecka

 


Tick Tack

Ta Chansen

Som ni redan säkert har sett så börjar vår utbildningspalett att tunnas ut men vi uppmuntrar er att komma in med era önskemål så har vi en chans att hjälpa er innan projektslut. Använd blanketten på hemsidan eller slå oss gärna en signal om du har frågor om vilka möjligheter det finns.

Mats Kilander 031 760 3499
Noomi Bergström 031 760 3455

Vårens möjligheter

Truckförarutbildning A+B start 19 mars 2018, Göteborg

GDPR -EU:s nya Dataskyddsförordning 4 april, Laxbutiken
Genomgång av mallar, jämförelsetabeller och utredningskarta - förteckningar över vilka svenska nya regler vi får för att anpassa våra lagar till nya dataskyddsförordningen. Hur kan man´kan örbereda er verksamhet för det nya regelverket?

Generellt Ledarskap fördjupning, 16+23/4, Laxbutiken Falkenberg

Mål
För att kunna hitta rätt innehåll, metoder och verktyg utifrån aktuella behov och utmaningar delar vi upp utbildningens mål i kunskaps- och färdighetsmål. Med tydliga mål ökar mätbarheten av utbildningens resultat och vi skapar en grund för effektiv uppföljning. Vid uppstart finjusterar vi målen gemensamt.
Kunskapsmålen handlar om att lära sig nytt, att memorera, att repetera och kanske aktualisera något man tidigare lärt sig.
Färdighetsmålen handlar om att lära sig att agera på ett nytt sätt – att göra. Detta kräver både reflektion och diskussion och en gradvis implementering på hemmaplan. Här stöttar vi deltagarna efter utbildningen med checklistor och vägledning.

Vinnande säljkultur & kundservice 6/3, Laxbutiken Falkenberg
Utbildningen syftar till att deltagarna ska förstå vikten av vinnande kundservice. Kundservice är företagets viktigaste framgångsfaktor. Vi utsätts alla för en ständig tuffare konkurrens, produkter och tjänster blir mer och mer lika. Det som skiljer företag och organisationer är hur vi tar hand om våra kunder. Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskaper, motivation och verktyg för att skapa kundservice i världsklass. Utbildningen skall också ge deltagarna en förståelse i hur merförsäljning skapar en imponerad kund.

På ingång snart i ett bokningssystem nära dig

Aktiviteter  direkt riktade till företag

Syftet med utbildningen “Att leda med styrkefokus” är att ge chefer verktyg för att öka engagemang och delaktighet i de grupper man leder genom ett styrkefokuserat mindset och effektiva och energigivande verktyg. Genom ett ökat engagemang och delaktighet så skapas förutsättningar för att alla vill göra sitt bästa. Metodiken heter Appreciative Inquiry och kan användas i samtal med medarbetare och i befintliga möten. Utbildningen är praktiskt inriktad och varvas med individuell praktisk coaching av cheferna.

Projektteamet önskar er en trevlig dag

 


Blir kursen av eller ej

Nu när projektet börjar lida mot sitt slut så får vi frågor om kurser kommer att genomföras eller ej inom projekttiden vissa kurser är det ett kritiskt behov av ex GDPR (EUs nya dataskyddslag), vi har kört kursen vid ett fullt tillfälle i Halland med näst intill enbart Hallandsföretag, finns det ett behov i VG Regionen eller ett kvarvarande behov i Halland så anmäl ert intresse på efterfrågade utbildningar eller meddela oss via mail så kanske vi kan hjälpa till med kritiska kompetensbehov hos deltagande företag. Detta gäller givetvis alla våra kurser på efterfrågade utbildningar, anmäl ert intresse så kör vi så det ryker.

Projektet vill flagga lite extra för

Produktionsteknik inr Ekonomi start 28/2,2/3 2018
Kursen vänder sig till operatörer och produktionstekniker och ger en bild av hur produktionsteknik påverkar lönsamhet och hur vi med hjälp av grundläggande produktionstekniska kunskaper kan utveckla en konkurrenskraftig produktion. Kursmål är att ge grundläggande kunskaper om produktionsekonomiska termer samt hur vi vad som är viktigt vid utformning och dimensionering en produktion

Vinnande säljkultur & kundservice 6/3, Laxbutiken Falkenberg
Utbildningen syftar till att deltagarna ska förstå vikten av vinnande kundservice. Kundservice är företagets viktigaste framgångsfaktor. Vi utsätts alla för en ständig tuffare konkurrens, produkter och tjänster blir mer och mer lika. Det som skiljer företag och organisationer är hur vi tar hand om våra kunder. Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskaper, motivation och verktyg för att skapa kundservice i världsklass. Utbildningen skall också ge deltagarna en förståelse i hur merförsäljning skapar en imponerad kund.

Så här tyckte några av deltagarna

Övriga har svarat varken eller

En lyckad dag i repris, missa inte chansen

Vårens övriga möjligheter


Projektledning grund 26/2,27/2,6/3 2018
Vi erbjuder en praktisk grundläggande Projektledarutbildning som ger dig strukturer för hur du ska planera och driva ett projekt. För att skapa bra möjligheter till att lyckas med ett projekt krävs en genomarbetad och strukturerad planering vilket möjliggör kontroll över exempelvis tidplanen och riskerna i projektet. Efter kursen har du olika verktyg för att lyckas med ditt projekt på bästa sätt.


Produktionsteknik inr Ekonomi start 28/2, 2/3 2018
Kursen vänder sig till operatörer och produktionstekniker och ger en bild av hur produktionsteknik påverkar lönsamhet och hur vi med hjälp av grundläggande produktionstekniska kunskaper kan utveckla en konkurrenskraftig produktion. Kursmål är att ge grundläggande kunskaper om produktionsekonomiska termer samt hur vi vad som är viktigt vid utformning och dimensionering en produktion

Vinnande säljkultur & kundservice 6/3, Laxbutiken Falkenberg
Utbildningen syftar till att deltagarna ska förstå vikten av vinnande kundservice. Kundservice är företagets viktigaste framgångsfaktor. Vi utsätts alla för en ständig tuffare konkurrens, produkter och tjänster blir mer och mer lika. Det som skiljer företag och organisationer är hur vi tar hand om våra kunder. Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskaper, motivation och verktyg för att skapa kundservice i världsklass. Utbildningen skall också ge deltagarna en förståelse i hur merförsäljning skapar en imponerad kund.

Truckförarutbildning A+B start 19 mars 2018, Göteborg


Aktiviteter på ingång direkt riktade till företag

Projektteamet önskar dig en fortsatt trevlig vecka.

 

 


Sportlov eller ej

Aktuell för projektet just nu

Ett välförtjänt sportlov pågår eller är på ingång och vi hoppas att ni passar på att antingen njuta av ledighet eller av att tempot på er arbetsplats är något lugnare, passa då på att ta er lite tid att fundera på era kompetensbehov, vad behöver göras för att skapa en mer attraktiv arbetsplats eller kanske eller behövs det en insats som stärker er som grupp, vad behöver ni för att stärka er konkurrenskraft både vad gäller omsättning samt framtida rekryteringar? viktiga frågor att fundera på medan ni susar ner i skidbackarna eller njuter av lugnet på den egna arbetsplatsen.

Vi skulle vilja uppmana er att komma in med era behov av kompetensutveckling NU för kommande 2 månader för att vi ska ha en rimlig chans att genomföra era insatser innan projektet är slut.

Projektet vill flagga lite extra för

Produktionsteknik inr Ekonomi start 28/2,2/3 2018 (nu 2 dagar)
Kursen vänder sig till operatörer och produktionstekniker och ger en bild av hur produktionsteknik påverkar lönsamhet och hur vi med hjälp av grundläggande produktionstekniska kunskaper kan utveckla en konkurrenskraftig produktion. Kursmål är att ge grundläggande kunskaper om produktionsekonomiska termer samt hur vi vad som är viktigt vid utformning och dimensionering en produktion

Vinnande säljkultur & kundservice 6/3, Laxbutiken Falkenberg
Utbildningen syftar till att deltagarna ska förstå vikten av vinnande kundservice. Kundservice är företagets viktigaste framgångsfaktor. Vi utsätts alla för en ständig tuffare konkurrens, produkter och tjänster blir mer och mer lika. Det som skiljer företag och organisationer är hur vi tar hand om våra kunder. Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskaper, motivation och verktyg för att skapa kundservice i världsklass. Utbildningen skall också ge deltagarna en förståelse i hur merförsäljning skapar en imponerad kund.

Så här tyckte några av deltagarna

Övriga har svarat varken eller

En lyckad dag i repris, missa inte chansen

Vårens övriga möjligheter

Core Tools 21-22/2
Utbildningen i Core Tools syftar till kunna arbeta i projekt för utveckling av produkt och/eller tillverkningsprocess enligt fordonsindustrins krav. Utgångspunkten är i första hand AIAGs manualer
Utbildning vänder sig till alla som arbetar inom fordonsindustri eller tillverkningsindustri med likande krav och ska kunna arbete i olika delar av APQP processen.

Medarbetarsamtal 22 feb 2018
Det yttersta syftet med ett medarbetarsamtal är att utveckla verksamheten, medarbetaren och ledarskapet. Samtalet ska kunna röra sig om allt från konkreta sakfrågor som arbetsuppgifter, mål och utbildning till mer mjuka värden som personliga tankar om arbetsrelationer och hur samarbetet fungerar. Det ska handla om styrkor och utvecklingsområden både hos chef och medarbetare. I samtalet behöver det finnas en öppenhet och tillit för att samtalet ska kunna utvecklas, samt en struktur som skapar tydlighet och trygghet.

Projektledning grund 26/2,27/2,6/3 2018
Vi erbjuder en praktisk grundläggande Projektledarutbildning som ger dig strukturer för hur du ska planera och driva ett projekt. För att skapa bra möjligheter till att lyckas med ett projekt krävs en genomarbetad och strukturerad planering vilket möjliggör kontroll över exempelvis tidplanen och riskerna i projektet. Efter kursen har du olika verktyg för att lyckas med ditt projekt på bästa sätt.

Produktionsteknik inr Ekonomi start 28/2,1/3,2/3 2018
Kursen vänder sig till operatörer och produktionstekniker och ger en bild av hur produktionsteknik påverkar lönsamhet och hur vi med hjälp av grundläggande produktionstekniska kunskaper kan utveckla en konkurrenskraftig produktion. Kursmål är att ge grundläggande kunskaper om produktionsekonomiska termer samt hur vi vad som är viktigt vid utformning och dimensionering en produktion

Vinnande säljkultur & kundservice 6/3, Laxbutiken Falkenberg
Utbildningen syftar till att deltagarna ska förstå vikten av vinnande kundservice. Kundservice är företagets viktigaste framgångsfaktor. Vi utsätts alla för en ständig tuffare konkurrens, produkter och tjänster blir mer och mer lika. Det som skiljer företag och organisationer är hur vi tar hand om våra kunder. Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskaper, motivation och verktyg för att skapa kundservice i världsklass. Utbildningen skall också ge deltagarna en förståelse i hur merförsäljning skapar en imponerad kund.

Truckförarutbildning A+B start 19 mars 2018, Göteborg


Aktiviteter på ingång direkt riktade till företag

Ha en trevlig vecka & ta det lungt i skidbackarna under sportloven

Projektteamet

 


Projektet påminner

Aktuell för projektet just nu

Igår 8 feb genomförde projektet en Tillgänglighetsdag, 14 företag var representerade, vi fick med oss flera nya lärdomar om vad Aspergers och ADHD är för något, vi gavs möjlighet att tillsammans prata om vad det innebär för oss i vår egen verksamhet samt hur ett nytt tänk kan bidra till en kreativare och effektivare verksamhet, vi diskuterade även hur vi kan skapa en öppen och tillåtande organisation för att bättre kunna skapa rätt förutsättningar för rätt person vilket i en förlängning ökar lönsamheten.


Projektet vill flagga lite extra för

Produktionsteknik inr Ekonomi start 28/2,1/3,2/3 2018
Kursen vänder sig till operatörer och produktionstekniker och ger en bild av hur produktionsteknik påverkar lönsamhet och hur vi med hjälp av grundläggande produktionstekniska kunskaper kan utveckla en konkurrenskraftig produktion. Kursmål är att ge grundläggande kunskaper om produktionsekonomiska termer samt hur vi vad som är viktigt vid utformning och dimensionering en produktion

Vinnande säljkultur & kundservice 6/3, Laxbutiken Falkenberg
Utbildningen syftar till att deltagarna ska förstå vikten av vinnande kundservice. Kundservice är företagets viktigaste framgångsfaktor. Vi utsätts alla för en ständig tuffare konkurrens, produkter och tjänster blir mer och mer lika. Det som skiljer företag och organisationer är hur vi tar hand om våra kunder. Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskaper, motivation och verktyg för att skapa kundservice i världsklass. Utbildningen skall också ge deltagarna en förståelse i hur merförsäljning skapar en imponerad kund.

Så här tyckte några av deltagarna

Övriga har svarat varken eller

En lyckad dag i repris, missa inte chansen

Vårens övriga möjligheter

Pivottabeller 16/2 2018
Detta är kursen för dig som arbetar med stora datamängder i Excel och vill kunna söka, beräkna eller skapa rapporter. Den är också lämplig för dig som hämtar data från andra system och sammanställer i Excel. Vi går igenom riktlinjer, arbetsmetoder och fallgropar.

Core Tools 21-22/2
Utbildningen i Core Tools syftar till kunna arbeta i projekt för utveckling av produkt och/eller tillverkningsprocess enligt fordonsindustrins krav. Utgångspunkten är i första hand AIAGs manualer
Utbildning vänder sig till alla som arbetar inom fordonsindustri eller tillverkningsindustri med likande krav och ska kunna arbete i olika delar av APQP processen.


Medarbetarsamtal 22 feb 2018
Det yttersta syftet med ett medarbetarsamtal är att utveckla verksamheten, medarbetaren och ledarskapet. Samtalet ska kunna röra sig om allt från konkreta sakfrågor som arbetsuppgifter, mål och utbildning till mer mjuka värden som personliga tankar om arbetsrelationer och hur samarbetet fungerar. Det ska handla om styrkor och utvecklingsområden både hos chef och medarbetare. I samtalet behöver det finnas en öppenhet och tillit för att samtalet ska kunna utvecklas, samt en struktur som skapar tydlighet och trygghet.

Projektledning grund 26/2,27/2,6/3 2018
Vi erbjuder en praktisk grundläggande Projektledarutbildning som ger dig strukturer för hur du ska planera och driva ett projekt. För att skapa bra möjligheter till att lyckas med ett projekt krävs en genomarbetad och strukturerad planering vilket möjliggör kontroll över exempelvis tidplanen och riskerna i projektet. Efter kursen har du olika verktyg för att lyckas med ditt projekt på bästa sätt.


Produktionsteknik inr Ekonomi start 28/2,1/3,2/3 2018
Kursen vänder sig till operatörer och produktionstekniker och ger en bild av hur produktionsteknik påverkar lönsamhet och hur vi med hjälp av grundläggande produktionstekniska kunskaper kan utveckla en konkurrenskraftig produktion. Kursmål är att ge grundläggande kunskaper om produktionsekonomiska termer samt hur vi vad som är viktigt vid utformning och dimensionering en produktion

Vinnande säljkultur & kundservice 6/3, Laxbutiken Falkenberg
Utbildningen syftar till att deltagarna ska förstå vikten av vinnande kundservice. Kundservice är företagets viktigaste framgångsfaktor. Vi utsätts alla för en ständig tuffare konkurrens, produkter och tjänster blir mer och mer lika. Det som skiljer företag och organisationer är hur vi tar hand om våra kunder. Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskaper, motivation och verktyg för att skapa kundservice i världsklass. Utbildningen skall också ge deltagarna en förståelse i hur merförsäljning skapar en imponerad kund.

Så här tyckte några av deltagarna

Övriga har svarat varken eller

Truckförarutbildning A+B start 19 mars 2018, Göteborg


Aktiviteter på ingång direkt riktade till företag

 

Vi önskar er en trevlig dag


Information om

Aktuell för projektet just nu

I dagarna har projektet ”dragit” igång ett Lean Nätverk med det främsta syftet att stötta varandra i det ständiga arbetet med att driva förbättringar och skapa effektivare processer med hjälp av Lean. I nätverket deltager 7 företag, nästa nätverksträff kommer att vara hos Tidningstryckeriet V-TAB i Landvetter den 12 april 9-11.30, är ert företag intresserat av att vara med i nätverket så kontakta Mats Kilander .(JavaScript must be enabled to view this email address) .

Projektet vill flagga lite extra för

Produktionsteknik inr Ekonomi start 28/2,1/3,2/3 2018
Kursen vänder sig till operatörer och produktionstekniker och ger en bild av hur produktionsteknik påverkar lönsamhet och hur vi med hjälp av grundläggande produktionstekniska kunskaper kan utveckla en konkurrenskraftig produktion. Kursmål är att ge grundläggande kunskaper om produktionsekonomiska termer samt hur vi vad som är viktigt vid utformning och dimensionering en produktion

Vinnande säljkultur & kundservice 6/3, Laxbutiken Falkenberg
Utbildningen syftar till att deltagarna ska förstå vikten av vinnande kundservice. Kundservice är företagets viktigaste framgångsfaktor. Vi utsätts alla för en ständig tuffare konkurrens, produkter och tjänster blir mer och mer lika. Det som skiljer företag och organisationer är hur vi tar hand om våra kunder. Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskaper, motivation och verktyg för att skapa kundservice i världsklass. Utbildningen skall också ge deltagarna en förståelse i hur merförsäljning skapar en imponerad kund.

Så här tyckte några av deltagarna

En lyckad dag i repris, missa inte chansen

Vårens övriga möjligheter

Generellt Ledarskap fördjupning 7/2+26/2 2018, genomförs i Laxbutiken Falkenberg
Syfte

Mål
För att kunna hitta rätt innehåll, metoder och verktyg utifrån aktuella behov och utmaningar delar vi upp utbildningens mål i kunskaps- och färdighetsmål. Med tydliga mål ökar mätbarheten av utbildningens resultat och vi skapar en grund för effektiv uppföljning. Vid uppstart finjusterar vi målen gemensamt.
Kunskapsmålen handlar om att lära sig nytt, att memorera, att repetera och kanske aktualisera något man tidigare lärt sig.
Färdighetsmålen handlar om att lära sig att agera på ett nytt sätt – att göra. Detta kräver både reflektion och diskussion och en gradvis implementering på hemmaplan. Här stöttar vi deltagarna efter utbildningen med checklistor och vägledning. 

PowerPoint grund 14-15/2 2018 Inställd
Vill du växla upp din förmåga att få kunder, medarbetare och andra att mer uppmärksamt lyssna på dina presentationer? Med hjälp av PowerPoint skapar du presentationer som övertygar dina lyssnare. Under utbildningens två dagar lär du dig att jobba med PowerPoint från grunden för att utnyttja programmets mallar till att skapa intresseväckande bildspel. De färdiga presentationerna kan därefter visas på alla former av skärmar, beroende på presentationssituation och behov

Pivottabeller 16/2 2018
Detta är kursen för dig som arbetar med stora datamängder i Excel och vill kunna söka, beräkna eller skapa rapporter. Den är också lämplig för dig som hämtar data från andra system och sammanställer i Excel. Vi går igenom riktlinjer, arbetsmetoder och fallgropar.

Core Tools 21-22/2
Utbildningen i Core Tools syftar till kunna arbeta i projekt för utveckling av produkt och/eller tillverkningsprocess enligt fordonsindustrins krav. Utgångspunkten är i första hand AIAGs manualer
Utbildning vänder sig till alla som arbetar inom fordonsindustri eller tillverkningsindustri med likande krav och ska kunna arbete i olika delar av APQP processen.

Medarbetarsamtal 22 feb 2018
Det yttersta syftet med ett medarbetarsamtal är att utveckla verksamheten, medarbetaren och ledarskapet. Samtalet ska kunna röra sig om allt från konkreta sakfrågor som arbetsuppgifter, mål och utbildning till mer mjuka värden som personliga tankar om arbetsrelationer och hur samarbetet fungerar. Det ska handla om styrkor och utvecklingsområden både hos chef och medarbetare. I samtalet behöver det finnas en öppenhet och tillit för att samtalet ska kunna utvecklas, samt en struktur som skapar tydlighet och trygghet.

Projektledning grund 26/2,27/2,6/3 2018
Vi erbjuder en praktisk grundläggande Projektledarutbildning som ger dig strukturer för hur du ska planera och driva ett projekt. För att skapa bra möjligheter till att lyckas med ett projekt krävs en genomarbetad och strukturerad planering vilket möjliggör kontroll över exempelvis tidplanen och riskerna i projektet. Efter kursen har du olika verktyg för att lyckas med ditt projekt på bästa sätt.


Produktionsteknik inr Ekonomi start 28/2,1/3,2/3 2018
Kursen vänder sig till operatörer och produktionstekniker och ger en bild av hur produktionsteknik påverkar lönsamhet och hur vi med hjälp av grundläggande produktionstekniska kunskaper kan utveckla en konkurrenskraftig produktion. Kursmål är att ge grundläggande kunskaper om produktionsekonomiska termer samt hur vi vad som är viktigt vid utformning och dimensionering en produktion

En lyckad dag i repris, missa inte chansen

Vinnande säljkultur & kundservice 6/3, Laxbutiken Falkenberg
Utbildningen syftar till att deltagarna ska förstå vikten av vinnande kundservice. Kundservice är företagets viktigaste framgångsfaktor. Vi utsätts alla för en ständig tuffare konkurrens, produkter och tjänster blir mer och mer lika. Det som skiljer företag och organisationer är hur vi tar hand om våra kunder. Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskaper, motivation och verktyg för att skapa kundservice i världsklass. Utbildningen skall också ge deltagarna en förståelse i hur merförsäljning skapar en imponerad kund.

Så här tyckte några av deltagarna

Truckförarutbildning A+B start 19 mars 2018, Göteborg


ADHD OCH ASPERGERS - en möjlighet för att nå ökad effektivitet och lönsamhet för ditt företag!  

I arbetslivet möter du med stor sannolikhet personer med funktionsvariationer, exempelvis ADHD och Aspbergers. Under denna dag lyfter vi frågor om vad diagnoserna innebär och vilket stöd du som arbetsgivare kan få. Vi ger även tips och trix på hur ditt företag kan bli en arbetsplats där varje individ når sin fulla potential och därmed bidrar till företagets lönsamhet.

Dagen vänder sig till dig som leder ett företag eller arbetar med HR eller helt enkelt är instresserad. Sprid gärna inbjudan inom din organisation .

När: torsdag 8 februari, v1806 klockan 8.30-15.00

Var: Göteborgs Tekniska College

Hur: Inga förkunskaper krävs, det räcker med nyfikenhet

Övrigt: Projektet kommer att bjuda på fika och lunch

Anmäl dig via mail till .(JavaScript must be enabled to view this email address) eller direkt i bokningssystemet senast 24 januari. Meddela gärna eventuell specialkost samt stöd för funktionsnedsättning

Är inte ert företag anmält ännu så går det ännu att anmäla sig direkt till projektet

 

Projektteamet önskar dig en fortsatt trevlig dag


Vår bästa tid är nu

Aktuell för projektet just nu

Det vi lägger mkt tid på just nu är att anordna aktiviteter ute hos deltagande företag b.la hjälper vi fyra företag med div Leanaktiviteter, vi är även ute och arbetar med friskvård, hjärt & lungräddning, ritningsläsning mm. Ni är varmt välkomna att komma in med önskemål om aktiviteter som ni skulle vilja genomföra hos er på eget företag.

ADHD OCH ASPERGERS - en möjlighet för att nå ökad effektivitet och lönsamhet för ditt företag!  

I arbetslivet möter du med stor sannolikhet personer med funktionsvariationer, exempelvis ADHD och Aspbergers. Under denna dag lyfter vi frågor om vad diagnoserna innebär och vilket stöd du som arbetsgivare kan få. Vi ger även tips och trix på hur ditt företag kan bli en arbetsplats där varje individ når sin fulla potential och därmed bidrar till företagets lönsamhet.

Dagen vänder sig till dig som leder ett företag eller arbetar med HR. Sprid gärna inbjudan inom din organisation så att rätt personer deltar. En separat inbjudan kommer att skickas inom kort.

När: torsdag 8 februari, v1806 klockan 8.30-15.00

Var: Göteborgs Tekniska College

Hur: Inga förkunskaper krävs, det räcker med nyfikenhet

Övrigt: Projektet kommer att bjuda på fika och lunch

Anmäl dig via mail till .(JavaScript must be enabled to view this email address) eller direkt i bokningssystemet senast 31 januari, därefter går det bra att anmäla er direkt Mats Kilander . Meddela gärna eventuell specialkost samt stöd för funktionsnedsättning


Vårens möjligheter

Truckförarutbildning A+B start 29 jan 2018


Generellt Ledarskap 30/1,21/2,8/3  2018
Ledarskapsprogram – att effektivt leda verksamheten, sig själv och andra
Det här är ett ledarprogram i tre steg och lika många dagar. Syftet är att ge deltagarna verktyg för att direkt kunna jobba utifrån ett effektivt och utvecklande ledarskap. Fokus ligger på att arbeta med ett ledarskap som utvecklar såväl individer som den organisation man verkar inom.

Generellt Ledarskap fördjupning 7/2+26/2 2018, genomförs i Laxbutiken Falkenberg
Syfte

Mål
För att kunna hitta rätt innehåll, metoder och verktyg utifrån aktuella behov och utmaningar delar vi upp utbildningens mål i kunskaps- och färdighetsmål. Med tydliga mål ökar mätbarheten av utbildningens resultat och vi skapar en grund för effektiv uppföljning. Vid uppstart finjusterar vi målen gemensamt.
Kunskapsmålen handlar om att lära sig nytt, att memorera, att repetera och kanske aktualisera något man tidigare lärt sig.
Färdighetsmålen handlar om att lära sig att agera på ett nytt sätt – att göra. Detta kräver både reflektion och diskussion och en gradvis implementering på hemmaplan. Här stöttar vi deltagarna efter utbildningen med checklistor och vägledning. 

PowerPoint grund 14-15/2 2018
Vill du växla upp din förmåga att få kunder, medarbetare och andra att mer uppmärksamt lyssna på dina presentationer? Med hjälp av PowerPoint skapar du presentationer som övertygar dina lyssnare. Under utbildningens två dagar lär du dig att jobba med PowerPoint från grunden för att utnyttja programmets mallar till att skapa intresseväckande bildspel. De färdiga presentationerna kan därefter visas på alla former av skärmar, beroende på presentationssituation och behov

Pivottabeller 16/2 2018
Detta är kursen för dig som arbetar med stora datamängder i Excel och vill kunna söka, beräkna eller skapa rapporter. Den är också lämplig för dig som hämtar data från andra system och sammanställer i Excel. Vi går igenom riktlinjer, arbetsmetoder och fallgropar.

Core Tools 21-22/2
Utbildningen i Core Tools syftar till kunna arbeta i projekt för utveckling av produkt och/eller tillverkningsprocess enligt fordonsindustrins krav. Utgångspunkten är i första hand AIAGs manualer
Utbildning vänder sig till alla som arbetar inom fordonsindustri eller tillverkningsindustri med likande krav och ska kunna arbete i olika delar av APQP processen.

Medarbetarsamtal 22 feb 2018
Det yttersta syftet med ett medarbetarsamtal är att utveckla verksamheten, medarbetaren och ledarskapet. Samtalet ska kunna röra sig om allt från konkreta sakfrågor som arbetsuppgifter, mål och utbildning till mer mjuka värden som personliga tankar om arbetsrelationer och hur samarbetet fungerar. Det ska handla om styrkor och utvecklingsområden både hos chef och medarbetare. I samtalet behöver det finnas en öppenhet och tillit för att samtalet ska kunna utvecklas, samt en struktur som skapar tydlighet och trygghet.

Projektledning grund 26/2,27/2,6/3 2018
Vi erbjuder en praktisk grundläggande Projektledarutbildning som ger dig strukturer för hur du ska planera och driva ett projekt. För att skapa bra möjligheter till att lyckas med ett projekt krävs en genomarbetad och strukturerad planering vilket möjliggör kontroll över exempelvis tidplanen och riskerna i projektet. Efter kursen har du olika verktyg för att lyckas med ditt projekt på bästa sätt.

Produktionsteknik inr Ekonomi start 28/2,1/3,2/3 2018
Kursen vänder sig till operatörer och produktionstekniker och ger en bild av hur produktionsteknik påverkar lönsamhet och hur vi med hjälp av grundläggande produktionstekniska kunskaper kan utveckla en konkurrenskraftig produktion. Kursmål är att ge grundläggande kunskaper om produktionsekonomiska termer samt hur vi vad som är viktigt vid utformning och dimensionering en produktion

Projektteamet önskar dig en fortsatt trevlig dag


Tick Tack

Tiden går fort när man har roligt, nu är det snart bara 3 månader kvar av projekttiden så missa inte möjligheten att kompetensutveckla er organisation och era medarbetare. Som ni redan vet så finns det ett smörgåsbord av aktiviteter där ni kan anmäla intresse för att möjliggöra en kursstart eller varför inte skicka in en egen anmälan via blanketten på hemsidan.

 

ADHD OCH ASPERGERS - en möjlighet för att nå ökad effektivitet och lönsamhet för ditt företag!  

I arbetslivet möter du med stor sannolikhet personer med funktionsvariationer, exempelvis ADHD och Aspbergers. Under denna dag lyfter vi frågor om vad diagnoserna innebär och vilket stöd du som arbetsgivare kan få. Vi ger även tips och trix på hur ditt företag kan bli en arbetsplats där varje individ når sin fulla potential och därmed bidrar till företagets lönsamhet.

Dagen vänder sig till dig som leder ett företag eller arbetar med HR eller till den nyfikna. Sprid gärna inbjudan inom din organisation så att rätt personer deltar. En separat inbjudan kommer att skickas inom kort.

När: torsdag 8 februari, v1806 klockan 8.30-15.00

Var: Göteborgs Tekniska College

Hur: Inga förkunskaper krävs, det räcker med nyfikenhet

Övrigt: Projektet kommer att bjuda på fika och lunch

Anmäl dig via mail till .(JavaScript must be enabled to view this email address) eller direkt i bokningssystemet senast 24 januari. Meddela gärna eventuell specialkost samt stöd för funktionsnedsättning


Vinterns möjligheter

Excel 2013 forts genomföres i Halland, 24-25/1 2018
Excel 2013 forts genomföres i Göteborg 22-23/1 2018

Osäker på vilken nivå du skall boka dig på? Det finns en länk till ett förkunskapstest i kursbokningen

5 Varför & 7 Kvalitetsverktyg 25/1 2018
Utbildningen Rotorsaksanalys samt 7QC är en heldagsutbildning som fokuserar på att lära deltagarna att analysera rotorsaken till olika problem. Utan denna grundläggande kunskap är det stor risk att verksamheter försöker att lösa symptomen snarare än orsakerna vilket medför att verksamheten aldrig blir bättre eftersom själva problemet aldrig blir löst. Kunskap om dessa analysmetoder bör finnas hos alla de verksamheter som har som mål att ständigt bli bättre.

Truckförarutbildning A+B start 29 jan 2018


Generellt Ledarskap start 30 jan 2018
Ledarskapsprogram – att effektivt leda verksamheten, sig själv och andra
Det här är ett ledarprogram i tre steg och lika många dagar. Syftet är att ge deltagarna verktyg för att direkt kunna jobba utifrån ett effektivt och utvecklande ledarskap. Fokus ligger på att arbeta med ett ledarskap som utvecklar såväl individer som den organisation man verkar inom.

Generellt Ledarskap fördjupning start 7 feb 2018, genomförs i Laxbutiken Falkenberg
Syfte

Mål
För att kunna hitta rätt innehåll, metoder och verktyg utifrån aktuella behov och utmaningar delar vi upp utbildningens mål i kunskaps- och färdighetsmål. Med tydliga mål ökar mätbarheten av utbildningens resultat och vi skapar en grund för effektiv uppföljning. Vid uppstart finjusterar vi målen gemensamt.
Kunskapsmålen handlar om att lära sig nytt, att memorera, att repetera och kanske aktualisera något man tidigare lärt sig.
Färdighetsmålen handlar om att lära sig att agera på ett nytt sätt – att göra. Detta kräver både reflektion och diskussion och en gradvis implementering på hemmaplan. Här stöttar vi deltagarna efter utbildningen med checklistor och vägledning. 

PowerPoint grund 14-15/2 2018
Vill du växla upp din förmåga att få kunder, medarbetare och andra att mer uppmärksamt lyssna på dina presentationer? Med hjälp av PowerPoint skapar du presentationer som övertygar dina lyssnare. Under utbildningens två dagar lär du dig att jobba med PowerPoint från grunden för att utnyttja programmets mallar till att skapa intresseväckande bildspel. De färdiga presentationerna kan därefter visas på alla former av skärmar, beroende på presentationssituation och behov

Pivottabeller 16/2 2018
Detta är kursen för dig som arbetar med stora datamängder i Excel och vill kunna söka, beräkna eller skapa rapporter. Den är också lämplig för dig som hämtar data från andra system och sammanställer i Excel. Vi går igenom riktlinjer, arbetsmetoder och fallgropar.

Core Tools 21-22/2
Utbildningen i Core Tools syftar till kunna arbeta i projekt för utveckling av produkt och/eller tillverkningsprocess enligt fordonsindustrins krav. Utgångspunkten är i första hand AIAGs manualer
Utbildning vänder sig till alla som arbetar inom fordonsindustri eller tillverkningsindustri med likande krav och ska kunna arbete i olika delar av APQP processen.

Medarbetarsamtal 22 feb 2018
Det yttersta syftet med ett medarbetarsamtal är att utveckla verksamheten, medarbetaren och ledarskapet. Samtalet ska kunna röra sig om allt från konkreta sakfrågor som arbetsuppgifter, mål och utbildning till mer mjuka värden som personliga tankar om arbetsrelationer och hur samarbetet fungerar. Det ska handla om styrkor och utvecklingsområden både hos chef och medarbetare. I samtalet behöver det finnas en öppenhet och tillit för att samtalet ska kunna utvecklas, samt en struktur som skapar tydlighet och trygghet.

Projektledning grund start 26 feb 2018
Vi erbjuder en praktisk grundläggande Projektledarutbildning som ger dig strukturer för hur du ska planera och driva ett projekt. För att skapa bra möjligheter till att lyckas med ett projekt krävs en genomarbetad och strukturerad planering vilket möjliggör kontroll över exempelvis tidplanen och riskerna i projektet. Efter kursen har du olika verktyg för att lyckas med ditt projekt på bästa sätt.

Produktionsteknik inr Ekonomi start 28/2 2018
Kursen vänder sig till operatörer och produktionstekniker och ger en bild av hur produktionsteknik påverkar lönsamhet och hur vi med hjälp av grundläggande produktionstekniska kunskaper kan utveckla en konkurrenskraftig produktion. Kursmål är att ge grundläggande kunskaper om produktionsekonomiska termer samt hur vi vad som är viktigt vid utformning och dimensionering en produktion

Projektteamet önskar dig en fantastisk dag


Nytt år nya utmaningar

God Fortsättning på det nya året, vi hoppas att ni haft en avkopplande ledighet och har fått ladda era batterier inför en spännande vår.

Nu är vi inne i projektets förlängningsperiod vilket inte innebär några större förändringar vad gäller utbildningar och andra kompetenshöjande insatser för er del. Fortsätt att anmäla intresse på efterfrågade utbildningar, hittar ni inte det ni söker så skickar ni in en egen förfrågan till oss via blanketten som ni hittar på hemsidan under fliken rutiner & dokument. Undrar du något är du välkommen att höra av dig till Noomi Bergström 031-760 3455, Karin Bergman 031-760 3408 eller till Mats Kilander 031-760 3499.

ADHD OCH ASPERGERS - en möjlighet för att nå ökad effektivitet och lönsamhet för ditt företag!  

I arbetslivet möter du med stor sannolikhet personer med funktionsvariationer, exempelvis ADHD och Aspbergers. Under denna dag lyfter vi frågor om vad diagnoserna innebär och vilket stöd du som arbetsgivare kan få. Vi ger även tips och trix på hur ditt företag kan bli en arbetsplats där varje individ når sin fulla potential och därmed bidrar till företagets lönsamhet.

Dagen vänder sig till dig som leder ett företag eller arbetar med HR. Sprid gärna inbjudan inom din organisation så att rätt personer deltar. En separat inbjudan kommer att skickas inom kort.

När: Torsdag 8 februari, v1806 klockan 8.30-15.00
Var: Göteborgs Tekniska College
Hur: Inga förkunskaper krävs, det räcker med nyfikenhet

Anmäl dig via mail till .(JavaScript must be enabled to view this email address) eller direkt i bokningssystemet senast 24 januari. Meddela gärna eventuell specialkost samt stöd för funktionsnedsättning

Vinterns möjligheter

Excel 2013 forts genomföres i Halland, 24-25/1 2018
Excel 2013 forts genomföres i Göteborg 22-23/1 2018

Osäker på vilken nivå du skall boka dig på? Det finns en länk till ett förkunskapstest i kursbokningen

5 Varför & 7 Kvalitetsverktyg 25/1 2018
Utbildningen Rotorsaksanalys samt 7QC är en heldagsutbildning som fokuserar på att lära deltagarna att analysera rotorsaken till olika problem. Utan denna grundläggande kunskap är det stor risk att verksamheter försöker att lösa symptomen snarare än orsakerna vilket medför att verksamheten aldrig blir bättre eftersom själva problemet aldrig blir löst. Kunskap om dessa analysmetoder bör finnas hos alla de verksamheter som har som mål att ständigt bli bättre.

Truckförarutbildning A+B start 29 jan 2018

Generellt Ledarskap start 30 jan 2018
Ledarskapsprogram – att effektivt leda verksamheten, sig själv och andra
Det här är ett ledarprogram i tre steg och lika många dagar. Syftet är att ge deltagarna verktyg för att direkt kunna jobba utifrån ett effektivt och utvecklande ledarskap. Fokus ligger på att arbeta med ett ledarskap som utvecklar såväl individer som den organisation man verkar inom.

Generellt Ledarskap fördjupning start 7 feb 2018, genomförs i Laxbutiken Falkenberg
Syfte

Mål
För att kunna hitta rätt innehåll, metoder och verktyg utifrån aktuella behov och utmaningar delar vi upp utbildningens mål i kunskaps- och färdighetsmål. Med tydliga mål ökar mätbarheten av utbildningens resultat och vi skapar en grund för effektiv uppföljning. Vid uppstart finjusterar vi målen gemensamt.
Kunskapsmålen handlar om att lära sig nytt, att memorera, att repetera och kanske aktualisera något man tidigare lärt sig.
Färdighetsmålen handlar om att lära sig att agera på ett nytt sätt – att göra. Detta kräver både reflektion och diskussion och en gradvis implementering på hemmaplan. Här stöttar vi deltagarna efter utbildningen med checklistor och vägledning. 

PowerPoint grund 14-15/2 2018
Vill du växla upp din förmåga att få kunder, medarbetare och andra att mer uppmärksamt lyssna på dina presentationer? Med hjälp av PowerPoint skapar du presentationer som övertygar dina lyssnare. Under utbildningens två dagar lär du dig att jobba med PowerPoint från grunden för att utnyttja programmets mallar till att skapa intresseväckande bildspel. De färdiga presentationerna kan därefter visas på alla former av skärmar, beroende på presentationssituation och behov

Pivottabeller 16/2 2018
Detta är kursen för dig som arbetar med stora datamängder i Excel och vill kunna söka, beräkna eller skapa rapporter. Den är också lämplig för dig som hämtar data från andra system och sammanställer i Excel. Vi går igenom riktlinjer, arbetsmetoder och fallgropar.

Core Tools 21-22/2
Utbildningen i Core Tools syftar till kunna arbeta i projekt för utveckling av produkt och/eller tillverkningsprocess enligt fordonsindustrins krav. Utgångspunkten är i första hand AIAGs manualer
Utbildning vänder sig till alla som arbetar inom fordonsindustri eller tillverkningsindustri med likande krav och ska kunna arbete i olika delar av APQP processen.

Medarbetarsamtal 22 feb 2018
Det yttersta syftet med ett medarbetarsamtal är att utveckla verksamheten, medarbetaren och ledarskapet. Samtalet ska kunna röra sig om allt från konkreta sakfrågor som arbetsuppgifter, mål och utbildning till mer mjuka värden som personliga tankar om arbetsrelationer och hur samarbetet fungerar. Det ska handla om styrkor och utvecklingsområden både hos chef och medarbetare. I samtalet behöver det finnas en öppenhet och tillit för att samtalet ska kunna utvecklas, samt en struktur som skapar tydlighet och trygghet.

Projektledning grund start 26 feb 2018
Vi erbjuder en praktisk grundläggande Projektledarutbildning som ger dig strukturer för hur du ska planera och driva ett projekt. För att skapa bra möjligheter till att lyckas med ett projekt krävs en genomarbetad och strukturerad planering vilket möjliggör kontroll över exempelvis tidplanen och riskerna i projektet. Efter kursen har du olika verktyg för att lyckas med ditt projekt på bästa sätt.

Produktionsteknik inr Ekonomi start 28/2 2018
Kursen vänder sig till operatörer och produktionstekniker och ger en bild av hur produktionsteknik påverkar lönsamhet och hur vi med hjälp av grundläggande produktionstekniska kunskaper kan utveckla en konkurrenskraftig produktion. Kursmål är att ge grundläggande kunskaper om produktionsekonomiska termer samt hur vi vad som är viktigt vid utformning och dimensionering en produktion

Projektteamet önskar dig en fin dag


God Jul & Gott nytt år

Oj vad tiden går fort, om bara 9 dagar är det Julafton.  Vi vill passa på att tacka för det gånga året och samtidigt  önska er en God Jul och Gott nytt år.

Vi ser fram emot 5 månader av kompetensutveckling tillsammans med er under 2018

Vinterns möjligheter

Excel 2013 forts genomföres i Halland, 24-25/1 2018
Excel 2013 forts genomföres i Göteborg 22-23/1 2018

Osäker på vilken nivå du skall boka dig på? Det finns en länk till ett förkunskapstest i kursbokningen

5 Varför & 7 Kvalitetsverktyg 25/1 2018
Utbildningen Rotorsaksanalys samt 7QC är en heldagsutbildning som fokuserar på att lära deltagarna att analysera rotorsaken till olika problem. Utan denna grundläggande kunskap är det stor risk att verksamheter försöker att lösa symptomen snarare än orsakerna vilket medför att verksamheten aldrig blir bättre eftersom själva problemet aldrig blir löst. Kunskap om dessa analysmetoder bör finnas hos alla de verksamheter som har som mål att ständigt bli bättre.

Truckförarutbildning A+B start 29 jan 2018

Generellt Ledarskap start 30 jan 2018
Ledarskapsprogram – att effektivt leda verksamheten, sig själv och andra
Det här är ett ledarprogram i tre steg och lika många dagar. Syftet är att ge deltagarna verktyg för att direkt kunna jobba utifrån ett effektivt och utvecklande ledarskap. Fokus ligger på att arbeta med ett ledarskap som utvecklar såväl individer som den organisation man verkar inom.

Generellt Ledarskap fördjupning start 7 feb 2018, genomförs i Laxbutiken Falkenberg
Syfte

Mål
För att kunna hitta rätt innehåll, metoder och verktyg utifrån aktuella behov och utmaningar delar vi upp utbildningens mål i kunskaps- och färdighetsmål. Med tydliga mål ökar mätbarheten av utbildningens resultat och vi skapar en grund för effektiv uppföljning. Vid uppstart finjusterar vi målen gemensamt.
Kunskapsmålen handlar om att lära sig nytt, att memorera, att repetera och kanske aktualisera något man tidigare lärt sig.
Färdighetsmålen handlar om att lära sig att agera på ett nytt sätt – att göra. Detta kräver både reflektion och diskussion och en gradvis implementering på hemmaplan. Här stöttar vi deltagarna efter utbildningen med checklistor och vägledning. 

Fokus på ADHD och Aspergers 8/2 2018
I arbetslivet möter du med stor sannolikhet personer med funktionsvariationer, exempelvis ADHD och Aspbergers. Under denna dag lyfter vi frågor om vad diagnoserna innebär och vilket stöd du som arbetsgivare kan få. Vi ger även tips och trix på hur ditt företag kan bli en arbetsplats där varje individ når sin fulla potential och därmed bidrar till företagets lönsamhet. Dagen vänder sig till dig som leder ett företag, har ett personalansvar eller arbetar inom HR, sista bokningsdag 24/1 anmäler dig gör du till .(JavaScript must be enabled to view this email address) eller direkt i bokningssystemet

PowerPoint grund 14-15/2 2018
Vill du växla upp din förmåga att få kunder, medarbetare och andra att mer uppmärksamt lyssna på dina presentationer? Med hjälp av PowerPoint skapar du presentationer som övertygar dina lyssnare. Under utbildningens två dagar lär du dig att jobba med PowerPoint från grunden för att utnyttja programmets mallar till att skapa intresseväckande bildspel. De färdiga presentationerna kan därefter visas på alla former av skärmar, beroende på presentationssituation och behov

Pivottabeller 16/2 2018
Detta är kursen för dig som arbetar med stora datamängder i Excel och vill kunna söka, beräkna eller skapa rapporter. Den är också lämplig för dig som hämtar data från andra system och sammanställer i Excel. Vi går igenom riktlinjer, arbetsmetoder och fallgropar.

Medarbetarsamtal 22 feb 2018
Det yttersta syftet med ett medarbetarsamtal är att utveckla verksamheten, medarbetaren och ledarskapet. Samtalet ska kunna röra sig om allt från konkreta sakfrågor som arbetsuppgifter, mål och utbildning till mer mjuka värden som personliga tankar om arbetsrelationer och hur samarbetet fungerar. Det ska handla om styrkor och utvecklingsområden både hos chef och medarbetare. I samtalet behöver det finnas en öppenhet och tillit för att samtalet ska kunna utvecklas, samt en struktur som skapar tydlighet och trygghet.

Projektledning grund start 26 feb 2018
Vi erbjuder en praktisk grundläggande Projektledarutbildning som ger dig strukturer för hur du ska planera och driva ett projekt. För att skapa bra möjligheter till att lyckas med ett projekt krävs en genomarbetad och strukturerad planering vilket möjliggör kontroll över exempelvis tidplanen och riskerna i projektet. Efter kursen har du olika verktyg för att lyckas med ditt projekt på bästa sätt.

Produktionsteknik inr Ekonomi 27/2 2018
Kursen vänder sig till operatörer och produktionstekniker och ger en bild av hur produktionsteknik påverkar lönsamhet och hur vi med hjälp av grundläggande produktionstekniska kunskaper kan utveckla en konkurrenskraftig produktion. Kursmål är att ge grundläggande kunskaper om produktionsekonomiska termer samt hur vi vad som är viktigt vid utformning och dimensionering en produktion

På väg in

God Jul & Gott Nytt år önskar Projektteamet

 


Kort och Gott

Vinterns möjligheter

Excel 2013 forts genomföres i Halland, 24-25/1 2018
Excel 2013 forts genomföres i Göteborg 22-23/1 2018

Osäker på vilken nivå du skall boka dig på? Det finns en länk till ett förkunskapstest i kursbokningen

Truckförarutbildning A+B start 29 jan 2018

Generellt Ledarskap start 30 jan 2018
Ledarskapsprogram – att effektivt leda verksamheten, sig själv och andra
Det här är ett ledarprogram i tre steg och lika många dagar. Syftet är att ge deltagarna verktyg för att direkt kunna jobba utifrån ett effektivt och utvecklande ledarskap. Fokus ligger på att arbeta med ett ledarskap som utvecklar såväl individer som den organisation man verkar inom.

Generellt Ledarskap fördjupning start 7 feb 2018, genomförs i Laxbutiken Falkenberg
Syfte

Mål
För att kunna hitta rätt innehåll, metoder och verktyg utifrån aktuella behov och utmaningar delar vi upp utbildningens mål i kunskaps- och färdighetsmål. Med tydliga mål ökar mätbarheten av utbildningens resultat och vi skapar en grund för effektiv uppföljning. Vid uppstart finjusterar vi målen gemensamt.
Kunskapsmålen handlar om att lära sig nytt, att memorera, att repetera och kanske aktualisera något man tidigare lärt sig.
Färdighetsmålen handlar om att lära sig att agera på ett nytt sätt – att göra. Detta kräver både reflektion och diskussion och en gradvis implementering på hemmaplan. Här stöttar vi deltagarna efter utbildningen med checklistor och vägledning. 

Fokus på ADHD och Aspergers 8/2 2018
I arbetslivet möter du med stor sannolikhet personer med funktionsvariationer, exempelvis ADHD och Aspbergers. Under denna dag lyfter vi frågor om vad diagnoserna innebär och vilket stöd du som arbetsgivare kan få. Vi ger även tips och trix på hur ditt företag kan bli en arbetsplats där varje individ når sin fulla potential och därmed bidrar till företagets lönsamhet. Dagen vänder sig till dig som leder ett företag, har ett personalansvar eller arbetar inom HR, sista bokningsdag 24/1 anmäler dig gör du till .(JavaScript must be enabled to view this email address) eller direkt i bokningssystemet

Medarbetarsamtal 22 feb 2018
Det yttersta syftet med ett medarbetarsamtal är att utveckla verksamheten, medarbetaren och ledarskapet. Samtalet ska kunna röra sig om allt från konkreta sakfrågor som arbetsuppgifter, mål och utbildning till mer mjuka värden som personliga tankar om arbetsrelationer och hur samarbetet fungerar. Det ska handla om styrkor och utvecklingsområden både hos chef och medarbetare. I samtalet behöver det finnas en öppenhet och tillit för att samtalet ska kunna utvecklas, samt en struktur som skapar tydlighet och trygghet.

Projektledning grund start 26 feb 2018
Vi erbjuder en praktisk grundläggande Projektledarutbildning som ger dig strukturer för hur du ska planera och driva ett projekt. För att skapa bra möjligheter till att lyckas med ett projekt krävs en genomarbetad och strukturerad planering vilket möjliggör kontroll över exempelvis tidplanen och riskerna i projektet. Efter kursen har du olika verktyg för att lyckas med ditt projekt på bästa sätt.

Produktionsteknik inr Ekonomi 27/2 2018
Kursen vänder sig till operatörer och produktionstekniker och ger en bild av hur produktionsteknik påverkar lönsamhet och hur vi med hjälp av grundläggande produktionstekniska kunskaper kan utveckla en konkurrenskraftig produktion. Kursmål är att ge grundläggande kunskaper om produktionsekonomiska termer samt hur vi vad som är viktigt vid utformning och dimensionering en produktion

Nytt i bokningssystemet

PowerPoint grund 14-15/2 2018
Vill du växla upp din förmåga att få kunder, medarbetare och andra att mer uppmärksamt lyssna på dina presentationer? Med hjälp av PowerPoint skapar du presentationer som övertygar dina lyssnare. Under utbildningens två dagar lär du dig att jobba med PowerPoint från grunden för att utnyttja programmets mallar till att skapa intresseväckande bildspel. De färdiga presentationerna kan därefter visas på alla former av skärmar, beroende på presentationssituation och behov.

Pivottabeller 16/2 2018
Detta är kursen för dig som arbetar med stora datamängder i Excel och vill kunna söka, beräkna eller skapa rapporter. Den är också lämplig för dig som hämtar data från andra system och sammanställer i Excel. Vi går igenom riktlinjer, arbetsmetoder och fallgropar.

5 Varför & 7 Kvalitetsverktyg 25/1 2018
Utbildningen Rotorsaksanalys samt 7QC är en heldagsutbildning som fokuserar på att lära deltagarna att analysera rotorsaken till olika problem. Utan denna grundläggande kunskap är det stor risk att verksamheter försöker att lösa symptomen snarare än orsakerna vilket medför att verksamheten aldrig blir bättre eftersom själva problemet aldrig blir löst. Kunskap om dessa analysmetoder bör finnas hos alla de verksamheter som har som mål att ständigt bli bättre.

På väg in

Core Tools

Projektteamet önskar er en trevlig Andra Advent


 


Akt 1 avlslutad

Så roligt att se att våra uppmaningar når ut. Inkomna önskemål om egna aktiviteter ökar och vi ser även att flödet på intresseanmälningar ökar, fortsätt på den inslagna vägen så kommer vi att ha en fantastisk lärande vår tillsammans.

Vinterns möjligheter

Vinnande säljkultur & kundservice 6/12, Laxbutiken Falkenberg
Utbildningen syftar till att deltagarna ska förstå vikten av vinnande kundservice. Kundservice är företagets viktigaste framgångsfaktor. Vi utsätts alla för en ständig tuffare konkurrens, produkter och tjänster blir mer och mer lika. Det som skiljer företag och organisationer är hur vi tar hand om våra kunder. Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskaper, motivation och verktyg för att skapa kundservice i världsklass. Utbildningen skall också ge deltagarna en förståelse i hur merförsäljning skapar en imponerad kund.

Excel 2013 grund genomföres i Halland, 6-7/12
Excel 2013 grund genomföres i Göteborg, 4-5/12

Excel 2013 forts genomföres i Halland, 24-25/1 2018
Excel 2013 forts genomföres i Göteborg 22-23/1 2018

Osäker på vilken nivå du skall boka dig på? Det finns en länk till ett förkunskapstest i kursbokningen

Fokus på ADHD och Aspergers 8/2 2018
I arbetslivet möter du med stor sannolikhet personer med funktionsvariationer, exempelvis ADHD och Aspbergers. Under denna dag lyfter vi frågor om vad diagnoserna innebär och vilket stöd du som arbetsgivare kan få. Vi ger även tips och trix på hur ditt företag kan bli en arbetsplats där varje individ når sin fulla potential och därmed bidrar till företagets lönsamhet. Dagen vänder sig till dig som leder ett företag, har ett personalansvar eller arbetar inom HR, sista bokningsdag 24/1 anmäler dig gör du till .(JavaScript must be enabled to view this email address) eller direkt i bokningssystemet

Produktionsteknik inr Ekonomi 27/2 2018
Kursen vänder sig till operatörer och produktionstekniker och ger en bild av hur produktionsteknik påverkar lönsamhet och hur vi med hjälp av grundläggande produktionstekniska kunskaper kan utveckla en konkurrenskraftig produktion. Kursmål är att ge grundläggande kunskaper om produktionsekonomiska termer samt hur vi vad som är viktigt vid utformning och dimensionering en produktion

Generellt Ledarskap start 30 jan 2018
Ledarskapsprogram – att effektivt leda verksamheten, sig själv och andra
Det här är ett ledarprogram i tre steg och lika många dagar. Syftet är att ge deltagarna verktyg för att direkt kunna jobba utifrån ett effektivt och utvecklande ledarskap. Fokus ligger på att arbeta med ett ledarskap som utvecklar såväl individer som den organisation man verkar inom.

Generellt Ledarskap fördjupning start 7 feb 2018, genomförs i Laxbutiken Falkenberg
Syfte

Mål
För att kunna hitta rätt innehåll, metoder och verktyg utifrån aktuella behov och utmaningar delar vi upp utbildningens mål i kunskaps- och färdighetsmål. Med tydliga mål ökar mätbarheten av utbildningens resultat och vi skapar en grund för effektiv uppföljning. Vid uppstart finjusterar vi målen gemensamt.
Kunskapsmålen handlar om att lära sig nytt, att memorera, att repetera och kanske aktualisera något man tidigare lärt sig.
Färdighetsmålen handlar om att lära sig att agera på ett nytt sätt – att göra. Detta kräver både reflektion och diskussion och en gradvis implementering på hemmaplan. Här stöttar vi deltagarna efter utbildningen med checklistor och vägledning. 

Medarbetarsamtal 22 feb 2018
Det yttersta syftet med ett medarbetarsamtal är att utveckla verksamheten, medarbetaren och ledarskapet. Samtalet ska kunna röra sig om allt från konkreta sakfrågor som arbetsuppgifter, mål och utbildning till mer mjuka värden som personliga tankar om arbetsrelationer och hur samarbetet fungerar. Det ska handla om styrkor och utvecklingsområden både hos chef och medarbetare. I samtalet behöver det finnas en öppenhet och tillit för att samtalet ska kunna utvecklas, samt en struktur som skapar tydlighet och trygghet.

Projektledning grund start 26 feb 2018
Vi erbjuder en praktisk grundläggande Projektledarutbildning som ger dig strukturer för hur du ska planera och driva ett projekt. För att skapa bra möjligheter till att lyckas med ett projekt krävs en genomarbetad och strukturerad planering vilket möjliggör kontroll över exempelvis tidplanen och riskerna i projektet. Efter kursen har du olika verktyg för att lyckas med ditt projekt på bästa sätt.
 

Nytt i bokningssystemet

Truckförarutbildning A+B start 29 jan 2018

På väg in

Projekteamet önskar er en trevlig Första Advent


Superklipp Black Friday

Vi vill rikta ett stort tack till de företag som deltog på vår avslutning av våra 3 processer – Strategisk kompetensförsörjning, Strategiskt jämställdhetsarbete samt Effektiva lärformer den 14 & 22 nov. Vi har tagit del av resultaten efter gjord utvärdering från Göteborgs aktiviteten som visar på mycket goda resultat, genomgående var alla nöjda och kände att dagen hade gett inspiration och nya grepp kring viktiga frågeställningar. Ett stort antal deltagare var med oss i Göteborg och en mindre grupp i Halland, de som varit med fick lära sig en ny effektiv lärform - Action Workshop, de fick möjlighet att reflektera och diskutera gemensamma viktiga frågeställningar tillsammans med andra deltagande företag. Varje företag fick även med sig verktyget Action Workshop så att de själva kan hålla en aktivitet på eget företag, vi lämnade över 3 stafettpinnar som symboliserar att vi har löpt första sträckan tillsammans men att nu måste företagen själva ta vid och fortsätta arbetet fast då utan stöd av projektet.

Vi kan inte vara tydliga nog, projektet kommer att fortsätta med rena kompetensutvecklingsinsatser dvs. utbildningar, seminarier mm. fram till den sista april 2018

Vad är en Action Workshop?
En tidsbegränsad konkret metod som ger dig och ditt team

Det är

LeanLyftet

Inom kort kommer en inbjudan till alla som deltagit i LeanLyftet samt Yellow/greenbelt till en nätverksträff som vi vill skall leva vidare med Göteborgs Tekniska College som motor för att möjliggöra en snabbare utveckling av ert Leanarbete. Träffen kommer att vara hos oss på GTC den 1 feb 2018.

Höstens möjligheter

Vinnande säljkultur & kundservice 6/12, Laxbutiken Falkenberg
Utbildningen syftar till att deltagarna ska förstå vikten av vinnande kundservice. Kundservice är företagets viktigaste framgångsfaktor. Vi utsätts alla för en ständig tuffare konkurrens, produkter och tjänster blir mer och mer lika. Det som skiljer företag och organisationer är hur vi tar hand om våra kunder. Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskaper, motivation och verktyg för att skapa kundservice i världsklass. Utbildningen skall också ge deltagarna en förståelse i hur merförsäljning skapar en imponerad kund.

Excel 2013 grund genomföres i Halland, 6-7/12
Excel 2013 grund genomföres i Göteborg, 4-5/12

Excel 2013 forts genomföres i Halland, 24-25/1 2018
Excel 2013 forts genomföres i Göteborg 22-23/1 2018

Osäker på vilken nivå du skall boka dig på? Det finns en länk till ett förkunskapstest i kursbokningen

Fokus på ADHD och Aspergers 8/2 2018
I arbetslivet möter du med stor sannolikhet personer med funktionsvariationer, exempelvis ADHD och Aspbergers. Under denna dag lyfter vi frågor om vad diagnoserna innebär och vilket stöd du som arbetsgivare kan få. Vi ger även tips och trix på hur ditt företag kan bli en arbetsplats där varje individ når sin fulla potential och därmed bidrar till företagets lönsamhet. Dagen vänder sig till dig som leder ett företag, har ett personalansvar eller arbetar inom HR, sista bokningsdag 24/1 anmäler dig gör du till .(JavaScript must be enabled to view this email address) eller direkt i bokningssystemet

Produktionsteknik inrikt Ekonomi 27/2 2018
Kursen vänder sig till operatörer och produktionstekniker och ger en bild av hur produktionsteknik påverkar lönsamhet och hur vi med hjälp av grundläggande produktionstekniska kunskaper kan utveckla en konkurrenskraftig produktion. Kursmål är att ge grundläggande kunskaper om produktionsekonomiska termer samt hur vi vad som är viktigt vid utformning och dimensionering en produktion

Nytt i bokningssystemet

Generellt Ledarskap start 30 jan 2018
Ledarskapsprogram – att effektivt leda verksamheten, sig själv och andra
Det här är ett ledarprogram i tre steg och lika många dagar. Syftet är att ge deltagarna verktyg för att direkt kunna jobba utifrån ett effektivt och utvecklande ledarskap. Fokus ligger på att arbeta med ett ledarskap som utvecklar såväl individer som den organisation man verkar inom.

Generellt Ledarskap fördjupning start 7 feb 2018, genomförs i Laxbutiken Falkenberg
Syfte

Mål
För att kunna hitta rätt innehåll, metoder och verktyg utifrån aktuella behov och utmaningar delar vi upp utbildningens mål i kunskaps- och färdighetsmål. Med tydliga mål ökar mätbarheten av utbildningens resultat och vi skapar en grund för effektiv uppföljning. Vid uppstart finjusterar vi målen gemensamt.
Kunskapsmålen handlar om att lära sig nytt, att memorera, att repetera och kanske aktualisera något man tidigare lärt sig.
Färdighetsmålen handlar om att lära sig att agera på ett nytt sätt – att göra. Detta kräver både reflektion och diskussion och en gradvis implementering på hemmaplan. Här stöttar vi deltagarna efter utbildningen med checklistor och vägledning. 

Medarbetarsamtal 22 feb 2018
Det yttersta syftet med ett medarbetarsamtal är att utveckla verksamheten, medarbetaren och ledarskapet. Samtalet ska kunna röra sig om allt från konkreta sakfrågor som arbetsuppgifter, mål och utbildning till mer mjuka värden som personliga tankar om arbetsrelationer och hur samarbetet fungerar. Det ska handla om styrkor och utvecklingsområden både hos chef och medarbetare. I samtalet behöver det finnas en öppenhet och tillit för att samtalet ska kunna utvecklas, samt en struktur som skapar tydlighet och trygghet.

Projektledning grund start 26 feb 2018
Vi erbjuder en praktisk grundläggande Projektledarutbildning som ger dig strukturer för hur du ska planera och driva ett projekt. För att skapa bra möjligheter till att lyckas med ett projekt krävs en genomarbetad och strukturerad planering vilket möjliggör kontroll över exempelvis tidplanen och riskerna i projektet. Efter kursen har du olika verktyg för att lyckas med ditt projekt på bästa sätt.
 

På väg in

Projekteamet hoppas att ni skapar er en bra dag


EU Toppmöte eller ej

Första Action Workshop/Avslutning genomförd i Göteborg med mycket gott resultat, både deltagare och projektteam är nöjda med aktiviteten, de deltagare som var med fick möjlighet att dela erfarenheter med andra och diskutera frågeställningar som var relevanta och viktiga. Missade du möjligheten att vara med den 14 nov finns det ännu möjlighet att anmäla dig eller/och en medarbetare till vår Action Workshop/Avslutning som vi genomför den 22 nov Laxbutiken, Falkenberg anmälan görs till .(JavaScript must be enabled to view this email address) .

Höstens möjligheter

Förhandlingsteknik 20-21/11
Att bli en framgångsrik förhandlare handlar om en medvetenhet om hur din egen drivkraft påverkar dina beteenden samt förmågan att analysera förutsättningar och göra rätt förberedelser. Du lär dig förhandla under en rad olika förutsättningar och får insikt i begrepp som förhandlingsutrymme och betydelsen att tänka på målnivå och smärtgräns

Vinnande säljkultur & kundservice 6/12, Laxbutiken Falkenberg
Utbildningen syftar till att deltagarna ska förstå vikten av vinnande kundservice. Kundservice är företagets viktigaste framgångsfaktor. Vi utsätts alla för en ständig tuffare konkurrens, produkter och tjänster blir mer och mer lika. Det som skiljer företag och organisationer är hur vi tar hand om våra kunder. Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskaper, motivation och verktyg för att skapa kundservice i världsklass. Utbildningen skall också ge deltagarna en förståelse i hur merförsäljning skapar en imponerad kund.

Excel 2013 grund genomföres i Halland, 6-7/12
Excel 2013 grund genomföres i Göteborg, 4-5/12

Excel 2013 forts genomföres i Halland, 24-25/1 2018
Excel 2013 forts genomföres i Göteborg 22-23/1 2018

Osäker på vilken nivå du skall boka dig på? Det finns en länk till ett förkunskapstest i kursbokningen

Fokus på ADHD och Aspergers 8/2 2018
I arbetslivet möter du med stor sannolikhet personer med funktionsvariationer, exempelvis ADHD och Aspbergers. Under denna dag lyfter vi frågor om vad diagnoserna innebär och vilket stöd du som arbetsgivare kan få. Vi ger även tips och trix på hur ditt företag kan bli en arbetsplats där varje individ når sin fulla potential och därmed bidrar till företagets lönsamhet. Dagen vänder sig till dig som leder ett företag, har ett personalansvar eller arbetar inom HR, sista bokningsdag 24/1 anmäler dig gör du till .(JavaScript must be enabled to view this email address) eller direkt i bokningssystemet

Produktionsteknik inrikt Ekonomi 27/2 2018
Kursen vänder sig till operatörer och produktionstekniker och ger en bild av hur produktionsteknik påverkar lönsamhet och hur vi med hjälp av grundläggande produktionstekniska kunskaper kan utveckla en konkurrenskraftig produktion. Kursmål är att ge grundläggande kunskaper om produktionsekonomiska termer samt hur vi vad som är viktigt vid utformning och dimensionering en produktion

På väg in

Generellt Ledarskap Fördjupning, Genomförs i Halland
För att kunna hitta rätt innehåll, metoder och verktyg utifrån aktuella behov och utmaningar delar vi upp utbildningens mål i kunskaps- och färdighetsmål. Med tydliga mål ökar mätbarheten av utbildningens resultat och vi skapar en grund för effektiv uppföljning. Kunskapsmålen handlar om att lära sig nytt, att memorera, att repetera och kanske aktualisera något man tidigare lärt sig.

Färdighetsmålen handlar om att lära sig att agera på ett nytt sätt – att göra. Detta kräver både reflektion och diskussion och en gradvis implementering på hemmaplan. Här stöttar vi deltagarna efter utbildningen med checklistor och vägledning. 

Exempel på anpassade kurser vi just nu genomför

Projektteamet önskar er alla en trevlig helg & arbetsvecka
 

 

 

 

 


Gott & Blandat

Snart är 2 år till ända och vi har under dessa två år sett lite olika engagemang från företag som deltagit i Projekt FöretagsLyftet i Väst, en del har verkligen tagit chansen och dragit nytta av allt projektet har erbjudit för att utveckla och lyfta sitt företag och sina medarbetare till en ny nivå, andra har inte eller till väldigt liten del nyttjat projektet som ett stöd för utveckling. Den 1 december startar projektets förlängningsperiod som kommer att erbjuda kompetensutveckling till de företag som vill fortsätta utvecklingsresan tillsammans med projektet. Vår fråga är till er deltagande företag, vill ni arbeta med oss fram till den sista april 2018 med era behov av kompetensutveckling? Då vår organisation är kraftigt decimerad, enbart Mats & Noomi kommer att vara kvar i projektteamet och fokus är då ren kompetensutveckling, det är viktigt för oss att vi får reda på om det är något företag som vill lämna projeket så att vi kan fokusera på de företag som ser projektet som en möjlighet och tillgång.

Vi vet att industrin under dessa 2 år har gått för högtryck och att det fortfarande går som ”tåget” men vi vet att det kommer andra tider så ta chansen att både producera och kompetensutveckla er personal. Vill ni fortsätta som tidigare så behöver ni inget göra mer än att planera och inkomma med ert behov avseende 2018 (jan-april) , väljer ni att lämna kontaktar ni Mats Kilander.

Positiva Förändringar på Hemsidan

Nu har projektet gjort om sidan Efterfrågade utbildningar på hemsidan för att göra den enklare och mer överskådlig för er så att ni enklare kan hitta det ni behöver. Vi har byggt upp sidan baserat på olika kategorier. Du kan ha en helt öppen lista och får då våra erbjudanden på rad fördelade under kategorier. Du kan även välja att sortera kurserna på bara en utvald kategori och får då enbart de kurser som ligger under just denna kategori. Ta er en titt och återkom gärna med synpunkter, bra eller dåligt? När du ändå är inne och tittar så kanske upptäcker att något du behöver saknas, skicka då in en förfrågan till oss eller du kanske upptäcker att just det du sökt efter redan finns, passa då på att anmäla intresse.

Höstens övriga möjligheter

OneNote & OneDrive Webbinar 14/11
Webbinaren är 90 minuter långa vardera och du kan boka dem separat, du behöver ingen särskild programvara.
Efter utbildningen har deltagaren fått insyn i anteckningsprogrammet OneNote samt OneDrive och kan skapa egna anteckningsböcker, dela anteckningsböcker med andra, strukturera innehållet och vidarebefordra innehållet på vissa sidor.

Förhandlingsteknik 20-21/11
Att bli en framgångsrik förhandlare handlar om en medvetenhet om hur din egen drivkraft påverkar dina beteenden samt förmågan att analysera förutsättningar och göra rätt förberedelser. Du lär dig förhandla under en rad olika förutsättningar och får insikt i begrepp som förhandlingsutrymme och betydelsen att tänka på målnivå och smärtgräns

Presentationsteknik 29/11+6/12
I korta föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar går vi under pass ett tillsammans igenom presentationsteknikens grunder och delar med oss av enkla knep för hur man håller kortare anföranden inför en grupp. Genom praktiska övningar ges du möjlighet att prova på olika presentationssituationer och utveckla din förmåga att effektivt anpassa din presentation efter målgrupp och situation.

Vinnande säljkultur & kundservice 6/12, Laxbutiken Falkenberg
Utbildningen syftar till att deltagarna ska förstå vikten av vinnande kundservice. Kundservice är företagets viktigaste framgångsfaktor. Vi utsätts alla för en ständig tuffare konkurrens, produkter och tjänster blir mer och mer lika. Det som skiljer företag och organisationer är hur vi tar hand om våra kunder. Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskaper, motivation och verktyg för att skapa kundservice i världsklass. Utbildningen skall också ge deltagarna en förståelse i hur merförsäljning skapar en imponerad kund.

Excel 2013 grund genomföres i Halland, 6-7/12
Excel 2013 grund genomföres i Göteborg, 4-5/12

Excel 2013 forts genomföres i Halland, 24-25/1 2018
Excel 2013 forts genomföres i Göteborg 22-23/1 2018

Osäker på vilken nivå du skall boka dig på? Det finns en länk till ett förkunskapstest i kursbokningen

Fokus på ADHD och Aspergers 8/2
I arbetslivet möter du med stor sannolikhet personer med funktionsvariationer, exempelvis ADHD och Aspbergers. Under denna dag lyfter vi frågor om vad diagnoserna innebär och vilket stöd du som arbetsgivare kan få. Vi ger även tips och trix på hur ditt företag kan bli en arbetsplats där varje individ når sin fulla potential och därmed bidrar till företagets lönsamhet. Dagen vänder sig till dig som leder ett företag, har ett personalansvar eller arbetar inom HR, sista bokningsdag 24/1 anmäler dig gör du till .(JavaScript must be enabled to view this email address) eller direkt i bokningssystemet

På väg in

Tillgängliga Online/webbutbildningar

Projekteamet önskar er en trevlig helg & arbetsvecka


Novembermörkret sänker sig

Visserligen har sista anmälningsdatum passerat till våra avslutningstillfällen som skall genomföras den 14/11 i Göteborgs och den 22/11 Laxbutiken men vi är väldigt angelägna att så många företag som möjligt är representerat, det måste inte vara VD eller liknande som kommer vid dessa tillfällen utan någon som kan föra budskapet och de nya lärdomarna vidare in i organisationen. Det går bra att anmäla sig till .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Vi vill understryka att även om vi har vår avslutning i november kommer vi att fortsätta med kompetensutveckling fram till sista april 2018.

Höstens möjligheter

Truckförarutbildning A+B start 6/11
Kursen syftar till att ge deltagaren de grundläggande kunskaperna både teoretiskt och praktiskt som möjliggör att materialhantering med truck kan utövas med betryggande säkerhet för såväl förare som människor i truckens närhet.  Kursen syftar också till att uppfylla de kraven som finns i Arbetsmiljölagen
(AFS 2006:5 användning av truckar). Kursen uppfyller de kraven som de olika parterna på arbetsmarknaden har kommit överens om i TLP 10.

Studiebesök och erfarenhetsutbyte Halmstad Gummifabrik 8/11
Under förmiddagen får du möjlighet att se och höra mer om hur Halmstad Gummifabrik har arbetat för att långsiktigt skapa en företagskultur och arbetssätt som ökar produktiviteten, Som deltagare får du möjlighet att tillsammans med andra företag diskutera hur strategisk kompetensförsörjning och uppföljning kan fungera i praktiken

OneNote & OneDrive Webbinar 14/11

Webbinaren är 90 minuter långa vardera och du kan boka dem separat, du behöver ingen särskild programvara.
Efter utbildningen har deltagaren fått insyn i anteckningsprogrammet OneNote samt OneDrive och kan skapa egna anteckningsböcker, dela anteckningsböcker med andra, strukturera innehållet och vidarebefordra innehållet på vissa sidor.

Förhandlingsteknik 20-21/11
Att bli en framgångsrik förhandlare handlar om en medvetenhet om hur din egen drivkraft påverkar dina beteenden samt förmågan att analysera förutsättningar och göra rätt förberedelser. Du lär dig förhandla under en rad olika förutsättningar och får insikt i begrepp som förhandlingsutrymme och betydelsen att tänka på målnivå och smärtgräns

Presentationsteknik 29/11+6/12
I korta föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar går vi under pass ett tillsammans igenom presentationsteknikens grunder och delar med oss av enkla knep för hur man håller kortare anföranden inför en grupp. Genom praktiska övningar ges du möjlighet att prova på olika presentationssituationer och utveckla din förmåga att effektivt anpassa din presentation efter målgrupp och situation.

Vinnande säljkultur & kundservice 6/12, Laxbutiken Falkenberg
Utbildningen syftar till att deltagarna ska förstå vikten av vinnande kundservice. Kundservice är företagets viktigaste framgångsfaktor. Vi utsätts alla för en ständig tuffare konkurrens, produkter och tjänster blir mer och mer lika. Det som skiljer företag och organisationer är hur vi tar hand om våra kunder. Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskaper, motivation och verktyg för att skapa kundservice i världsklass. Utbildningen skall också ge deltagarna en förståelse i hur merförsäljning skapar en imponerad kund.

Excel 2013 grund genomföres i Halland, 6-7/12
Excel 2013 grund genomföres i Göteborg, 4-5/12

Excel 2013 forts genomföres i Halland, 24-25/1 2018
Excel 2013 forts genomföres i Göteborg 22-23/1 2018

Osäker på vilken nivå du skall boka dig på? Det finns en länk till ett förkunskapstest i kursbokningen

Fokus på ADHD och Aspergers 8/2
I arbetslivet möter du med stor sannolikhet personer med funktionsvariationer, exempelvis ADHD och Aspbergers. Under denna dag lyfter vi frågor om vad diagnoserna innebär och vilket stöd du som arbetsgivare kan få. Vi ger även tips och trix på hur ditt företag kan bli en arbetsplats där varje individ når sin fulla potential och därmed bidrar till företagets lönsamhet. Dagen vänder sig till dig som leder ett företag, har ett personalansvar eller arbetar inom HR, sista bokningsdag 24/1 anmäler dig gör du till .(JavaScript must be enabled to view this email address) eller direkt i bokningssystemet

På väg in

Produktionsteknik/produktionsekonomi

Tillgängliga Online/webbutbildningar

 

Projektteamet önskar er en fin dag


Halloween erbjudande

För er som inte anmält er ännu till något av våra avslutningstillfällen 14 eller 22 nov så är det bara några dagar kvar till sista bokningsdag 31/11. Många har redan anmält sitt företag (ca 60 % av deltagande företag är anmälda )

Vi fick till oss att många var intresserade av att ta del av vår planerade Tillgänglighetsdag med fokus på ADHD och Aspergers men att november inte var en bra månad, detta tillfälle är nu flyttat till den 8 feb 2018 anmälan går bra att göra till .(JavaScript must be enabled to view this email address) eller boka din plats i bokningssystemet

För att vi ska kunna erbjuda samtliga deltagande företag attraktiva erbjudanden om kompetensutveckling så krävs input från er, detta kan ni göra vi egna förfrågningar inskickade till projektet eller anmäla ert intresse på efterfrågade utbildningar.

Höstens övriga möjligheter

Truckförarutbildning A+B start 6/11
Kursen syftar till att ge deltagaren de grundläggande kunskaperna både teoretiskt och praktiskt som möjliggör att materialhantering med truck kan utövas med betryggande säkerhet för såväl förare som människor i truckens närhet.  Kursen syftar också till att uppfylla de kraven som finns i Arbetsmiljölagen
(AFS 2006:5 användning av truckar). Kursen uppfyller de kraven som de olika parterna på arbetsmarknaden har kommit överens om i TLP 10.

Studiebesök och erfarenhetsutbyte Halmstad Gummifabrik 8/11
Under förmiddagen får du möjlighet att se och höra mer om hur Halmstad Gummifabrik har arbetat för att långsiktigt skapa en företagskultur och arbetssätt som ökar produktiviteten, Som deltagare får du möjlighet att tillsammans med andra företag diskutera hur strategisk kompetensförsörjning och uppföljning kan fungera i praktiken

OneNote & OneDrive Webbinar 14/11

Webbinaren är 90 minuter långa vardera och du kan boka dem separat, du behöver ingen särskild programvara.
Efter utbildningen har deltagaren fått insyn i anteckningsprogrammet OneNote samt OneDrive och kan skapa egna anteckningsböcker, dela anteckningsböcker med andra, strukturera innehållet och vidarebefordra innehållet på vissa sidor.

Förhandlingsteknik 20-21/11
Att bli en framgångsrik förhandlare handlar om en medvetenhet om hur din egen drivkraft påverkar dina beteenden samt förmågan att analysera förutsättningar och göra rätt förberedelser. Du lär dig förhandla under en rad olika förutsättningar och får insikt i begrepp som förhandlingsutrymme och betydelsen att tänka på målnivå och smärtgräns

Presentationsteknik 29/11+6/12
I korta föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar går vi under pass ett tillsammans igenom presentationsteknikens grunder och delar med oss av enkla knep för hur man håller kortare anföranden inför en grupp. Genom praktiska övningar ges du möjlighet att prova på olika presentationssituationer och utveckla din förmåga att effektivt anpassa din presentation efter målgrupp och situation.

Vinnande säljkultur & kundservice 6/12, Laxbutiken Falkenberg
Utbildningen syftar till att deltagarna ska förstå vikten av vinnande kundservice. Kundservice är företagets viktigaste framgångsfaktor. Vi utsätts alla för en ständig tuffare konkurrens, produkter och tjänster blir mer och mer lika. Det som skiljer företag och organisationer är hur vi tar hand om våra kunder. Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskaper, motivation och verktyg för att skapa kundservice i världsklass. Utbildningen skall också ge deltagarna en förståelse i hur merförsäljning skapar en imponerad kund.

Excel 2013 grund genomföres i Halland, 6-7/12
Excel 2013 grund genomföres i Göteborg, 4-5/12

Excel 2013 forts genomföres i Halland, 24-25/1 2018
Excel 2013 forts genomföres i Göteborg 22-23/1 2018

Fokus på ADHD och Aspergers 8/2
I arbetslivet möter du med stor sannolikhet personer med funktionsvariationer, exempelvis ADHD och Aspbergers. Under denna dag lyfter vi frågor om vad diagnoserna innebär och vilket stöd du som arbetsgivare kan få. Vi ger även tips och trix på hur ditt företag kan bli en arbetsplats där varje individ når sin fulla potential och därmed bidrar till företagets lönsamhet. Dagen vänder sig till dig som leder ett företag, har ett personalansvar eller arbetar inom HR, sista bokningsdag 24/1 anmäler dig gör du till .(JavaScript must be enabled to view this email address) eller direkt i bokningssystemet

Osäker på vilken nivå du skall boka dig på? Det finns en länk till ett förkunskapstest i kursbokningen

På väg in

Tillgängliga Online/webbutbildningar

Trevlig Halloween önskar Projektteamet


Vågar du missa

Avslutningsaktivitet FöretagsLyftet i Väst

Det börjar fyllas på med representanter från deltagande företag dock är det ett flertal företag som ännu inte är representerade, är ditt företag ett av dessa så skynda på och anmäl er!

14 (Gbg) eller 22 november(Halland), Avslutningsaktivitet
Vår avlutningsaktivitet där syftet är att överlämna ett nytt arbetssätt samt ansvaret kring 3 processer till deltagande företag.

Är ni inte anmälda till ovan aktiviteter redan så gör det till .(JavaScript must be enabled to view this email address) OBS! Båda datumen möjliga oavsett vilket län. Sista anmälningsdag 31/10.

Projektet tipsar

Du vet väl att oavsett var kursen genomförs kan alla företag boka en kursplats.

Har du svårt att hitta vad du letar efter på Efterfrågade utbildningar, saknar du en sökfunktion?
Med kortkommandot Ctrl+F så får du fram en sökruta, skriv in ett relevant sökord klicka på Enter, till höger om sökrutan står det hur många träffar du fått och genom att klicka på Enter upprepade gånger så kommer du till varje sökträff.

Vi undersöker just nu möjligheten att göra sidan Efterfrågade utbildningar lite enklare att hitta i, vi tittar på en möjlighet att lägga in övergripande kategorier som förhoppningsvis skapar en bättre överblick, vi återkommer om detta huruvida det är möjligt eller ej.

Höstens övriga möjligheter

Inspirationsföreläsning Strategisk Kompetensförsörjning, Stardust i Halland 24/10. Alla intresserade välkomna oavsett län
Seminariet syftar till att ge deltagarna verktyg och metoder för att diskutera kompetensutveckling och kompetensförsörjning på en strategisk nivå. Seminariet ger deltagarna ett tydligt ramverk för hur kompetensutveckling och kompetensförsörjning hänger ihop med företagens framgång och varför det blir en allt mer viktig fråga i framtidens organisationer.

Truckförarutbildning A+B start 6/11
Kursen syftar till att ge deltagaren de grundläggande kunskaperna både teoretiskt och praktiskt som möjliggör att materialhantering med truck kan utövas med betryggande säkerhet för såväl förare som människor i truckens närhet.  Kursen syftar också till att uppfylla de kraven som finns i Arbetsmiljölagen
(AFS 2006:5 användning av truckar). Kursen uppfyller de kraven som de olika parterna på arbetsmarknaden har kommit överens om i TLP 10.

Fokus på ADHD och Aspergers 7/11
I arbetslivet möter du med stor sannolikhet personer med funktionsvariationer, exempelvis ADHD och Aspbergers. Under denna dag lyfter vi frågor om vad diagnoserna innebär och vilket stöd du som arbetsgivare kan få. Vi ger även tips och trix på hur ditt företag kan bli en arbetsplats där varje individ når sin fulla potential och därmed bidrar till företagets lönsamhet. Dagen vänder sig till dig som leder ett företag, har ett personalansvar eller arbetar inom HR, sista bokningsdag 20/10 anmäler dig gör du till .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Studiebesök och erfarenhetsutbyte Halmstad Gummifabrik 8/11
Under förmiddagen får du möjlighet att se och höra mer om hur Halmstad Gummifabrik har arbetat för att långsiktigt skapa en företagskultur och arbetssätt som ökar produktiviteten, Som deltagare får du möjlighet att tillsammans med andra företag diskutera hur strategisk kompetensförsörjning och uppföljning kan fungera i praktiken

OneNote & OneDrive Webbinar 14/11
Webbinaren är 90 minuter långa vardera och du kan boka dem separat, du behöver ingen särskild programvara.
Efter utbildningen har deltagaren fått insyn i anteckningsprogrammet OneNote samt OneDrive och kan skapa egna anteckningsböcker, dela anteckningsböcker med andra, strukturera innehållet och vidarebefordra innehållet på vissa sidor.

Förhandlingsteknik 20-21/11
Att bli en framgångsrik förhandlare handlar om en medvetenhet om hur din egen drivkraft påverkar dina beteenden samt förmågan att analysera förutsättningar och göra rätt förberedelser. Du lär dig förhandla under en rad olika förutsättningar och får insikt i begrepp som förhandlingsutrymme och betydelsen att tänka på målnivå och smärtgräns

Presentationsteknik 29/11+6/12
I korta föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar går vi under pass ett tillsammans igenom presentationsteknikens grunder och delar med oss av enkla knep för hur man håller kortare anföranden inför en grupp. Genom praktiska övningar ges du möjlighet att prova på olika presentationssituationer och utveckla din förmåga att effektivt anpassa din presentation efter målgrupp och situation.

Vinnande säljkultur & kundservice 6/12, Laxbutiken Falkenberg
Utbildningen syftar till att deltagarna ska förstå vikten av vinnande kundservice. Kundservice är företagets viktigaste framgångsfaktor. Vi utsätts alla för en ständig tuffare konkurrens, produkter och tjänster blir mer och mer lika. Det som skiljer företag och organisationer är hur vi tar hand om våra kunder. Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskaper, motivation och verktyg för att skapa kundservice i världsklass. Utbildningen skall också ge deltagarna en förståelse i hur merförsäljning skapar en imponerad kund.

Excel 2013 grund genomföres i Halland, 6-7/12
Excel 2013 grund genomföres i Göteborg, 4-5/12

Excel 2013 forts genomföres i Halland, 24-25/1 2018
Excel 2013 forts genomföres i Göteborg 22-23/1 2018

Osäker på vilken nivå du skall boka dig på? Det finns en länk till ett förkunskapstest i kursbokningen

På väg in

Tillgängliga Online/webbutbildningar

Skapa er en fin dag Projetteamet


Vinn-Vinn

Nu har projektet arbetat med ca 55 företag under 2 år, samtliga företag har på olika sätt fått stöttning av projektet, nu behöver projektet er. Vi har ett flertal aktiviteter i närtid som är oerhört viktiga för oss både vad gäller våra resultat som vi redovisar till ESF och vad gäller möjlighet till nya projekt. Det vi allra helst ser är att samtliga företag som är en del av FöretagsLyftet i Väst representeras på nedan aktiviteter, finns det ingen på företaget som kan representera ert företag kontakta Mats Kilander 031-760 3499

7 november, Tillgänglighetsdag (kort beskrivning nedan)

Välkommen till en dag där vi fokuserar på ADHD och Aspergers som en möjlighet för att nå ökad effektivitet och lönsamhet för ditt företag! Separat inbjudan utskickad, sista anmälningsdag 23/10

14 (Gbg) eller 22 november(Halland), Avslutningsaktivitet

Vår avlutningsaktivitet där syftet är att överlämna ett nytt arbetssätt samt ansvaret kring 3 processer till deltagande företag.
Är ni inte anmälda till ovan aktiviteter redan så gör det till .(JavaScript must be enabled to view this email address) OBS! Båda datumen möjliga oavsett vilket län. Sista anmälningsdag 31/10.

Tillgänglighetsdag 7/11

Välkommen till en dag där vi fokuserar på ADHD och Aspergers som en möjlighet för att nå ökad effektivitet och lönsamhet för ditt företag!
I arbetslivet möter du med stor sannolikhet personer med funktionsvariationer, exempelvis ADHD och Aspbergers. Under denna dag lyfter vi frågor om vad diagnoserna innebär och vilket stöd du som arbetsgivare kan få. Vi ger även tips och trix på hur ditt företag kan bli en arbetsplats där varje individ når sin fulla potential och därmed bidrar till företagets lönsamhet.

Dagen vänder sig till dig som leder ett företag, har personalansvar eller arbetar inom HR. Sprid gärna inbjudan inom din organisation så att rätt personer får möjlighet att delta.

När: Tisdag 7 november, v1745 klockan 8.30-15.00
Var: Göteborgs Tekniska College Torslanda PB
Hur: Inga förkunskaper krävs, det räcker med nyfikenhet

Specialkost eller stöd för funktionsnedsättning: under dagen kommer det att bjudas på för- och eftermiddagsfika samt lunch. Vänligen meddela om ni önskar specialkost eller stöd för funktionsnedsättning.

Hela programmet kan läsas här pdf! Vi önskar anmälan senast 23 oktober v1743. 

Höstens övriga möjligheter

Inspirationsföreläsning Strategisk Kompetensförsörjning, Stardust i Halland 24/10. Alla intresserade välkomna oavsett län
Seminariet syftar till att ge deltagarna verktyg och metoder för att diskutera kompetensutveckling och kompetensförsörjning på en strategisk nivå. Seminariet ger deltagarna ett tydligt ramverk för hur kompetensutveckling och kompetensförsörjning hänger ihop med företagens framgång och varför det blir en allt mer viktig fråga i framtidens organisationer.

Truckförarutbildning A+B start 6/11
Kursen syftar till att ge deltagaren de grundläggande kunskaperna både teoretiskt och praktiskt som möjliggör att materialhantering med truck kan utövas med betryggande säkerhet för såväl förare som människor i truckens närhet.  Kursen syftar också till att uppfylla de kraven som finns i Arbetsmiljölagen
(AFS 2006:5 användning av truckar). Kursen uppfyller de kraven som de olika parterna på arbetsmarknaden har kommit överens om i TLP 10.

Fokus på ADHD och Aspergers 7/11
I arbetslivet möter du med stor sannolikhet personer med funktionsvariationer, exempelvis ADHD och Aspbergers. Under denna dag lyfter vi frågor om vad diagnoserna innebär och vilket stöd du som arbetsgivare kan få. Vi ger även tips och trix på hur ditt företag kan bli en arbetsplats där varje individ når sin fulla potential och därmed bidrar till företagets lönsamhet. Dagen vänder sig till dig som leder ett företag, har ett personalansvar eller arbetar inom HR.

Studiebesök och erfarenhetsutbyte Halmstad Gummifabrik 8/11
Under förmiddagen får du möjlighet att se och höra mer om hur Halmstad Gummifabrik har arbetat för att långsiktigt skapa en företagskultur och arbetssätt som ökar produktiviteten, Som deltagare får du möjlighet att tillsammans med andra företag diskutera hur strategisk kompetensförsörjning och uppföljning kan fungera i praktiken

OneNote & OneDrive Webbinar 14/11
Webbinaren är 90 minuter långa vardera och du kan boka dem separat, du behöver ingen särskild programvara.
Efter utbildningen har deltagaren fått insyn i anteckningsprogrammet OneNote samt OneDrive och kan skapa egna anteckningsböcker, dela anteckningsböcker med andra, strukturera innehållet och vidarebefordra innehållet på vissa sidor.

Förhandlingsteknik 20-21/11
Att bli en framgångsrik förhandlare handlar om en medvetenhet om hur din egen drivkraft påverkar dina beteenden samt förmågan att analysera förutsättningar och göra rätt förberedelser. Du lär dig förhandla under en rad olika förutsättningar och får insikt i begrepp som förhandlingsutrymme och betydelsen att tänka på målnivå och smärtgräns

Presentationsteknik 29/11+6/12
I korta föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar går vi under pass ett tillsammans igenom presentationsteknikens grunder och delar med oss av enkla knep för hur man håller kortare anföranden inför en grupp. Genom praktiska övningar ges du möjlighet att prova på olika presentationssituationer och utveckla din förmåga att effektivt anpassa din presentation efter målgrupp och situation.

Vinnande säljkultur & kundservice 6/12
Utbildningen syftar till att deltagarna ska förstå vikten av vinnande kundservice. Kundservice är företagets viktigaste framgångsfaktor. Vi utsätts alla för en ständig tuffare konkurrens, produkter och tjänster blir mer och mer lika. Det som skiljer företag och organisationer är hur vi tar hand om våra kunder. Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskaper, motivation och verktyg för att skapa kundservice i världsklass. Utbildningen skall också ge deltagarna en förståelse i hur merförsäljning skapar en imponerad kund.

På väg in

Tillgängliga Online/webbutbildningar

Trevlig Helg & arbetsvecka önskar Projektteamet


ADHD och Aspergers - en möjlighet för ökad effektivitet och lönsamhet

I arbetslivet möter du med stor sannolikhet personer med funktionsvariationer, exempelvis ADHD och Aspbergers. Under denna dag lyfter vi frågor om vad diagnoserna innebär och vilket stöd ni som arbetsgivare kan få. Vi ger även tips och trix på hur ditt företag kan bli en arbetsplats där varje individ når sin fulla potential och därmed bidrar till företagets lönsamhet.

Dagen vänder sig till dig som leder ett företag eller arbetar med HR. Sprid gärna inbjudan inom din organisation så att rätt personer deltar.

När: Tisdag 7 november, v1745 klockan 8.30-15.00
Var: Göteborgs Tekniska College
Hur: Inga förkunskaper krävs, det räcker med nyfikenhet

 

Läs gärna hela programmet här!

Program: ADHD och Aspergers - en möjlighet för ökad effektivetet och lönsamhetpdf


Dags för ....

I Veckan skickades en inbjudan till dig och dina medarbetare till vårt sätt att summera ihop vår projekttid. Under denna dag kommer vi även att skicka med dig ytterligare ett verktyg/metod som du kan använda för att utveckla ert företag, metoden heter Action Workshop.

Förutom möjligheter att kanske lära dig något nytt samtidigt som du får möjlighet att träffa andra företag så bjuds du på lunch och fika

Även om vi summerar projektet nu kommer att projektet att fortsätta med utbildningar, coaching, nätverk mm fram till 30 april 2018. Anmäler dig och dina kollegor gör du till .(JavaScript must be enabled to view this email address) senast den 31/10

Projektet vill även passa på att flagga för en kommande tillgänglighetsdag som kommer att handla om Kognitiva funktionsnedsättningar vilken vi har planerat in att genomföra
den 7 november, info kommer att skickas ut separat under v41

 

Höstens övriga möjligheter

Inspirationsföreläsning Strategisk Kompetensförsörjning, Stardust i Halland 24/10 (alla är välkomna oavsett län)

Seminariet syftar till att ge deltagarna verktyg och metoder för att diskutera kompetensutveckling och kompetensförsörjning på en strategisk nivå. Seminariet ger deltagarna ett tydligt ramverk för hur kompetensutveckling och kompetensförsörjning hänger ihop med företagens framgång och varför det blir en allt mer viktig fråga i framtidens organisationer.

Strategisk kompetensförsörjning i praktiken, 25-26/10
Att få kompetensutvecklingen att gå i samklang med verksamhetens behov blir allt viktigare. Med rätt kompetens och tydliga strukturer blir dessutom både rekrytering och utveckling lättare.
Att kontinuerligt utveckla kompetens är en överlevnadsfaktor i alla organisationer. Att få kompetensutvecklingen att gå i samklang med verksamhetens behov blir allt viktigare i dagens föränderliga värld. Utbildningen i Strategisk kompetensförsörjning i praktiken ger konkreta metoder och verktyg för att få ett mer strategiskt perspektiv och att få processer att samverka till en större helhet.

Truckförarutbildning A+B start 6/11
Kursen syftar till att ge deltagaren de grundläggande kunskaperna både teoretiskt och praktiskt som möjliggör  att materialhantering med truck kan utövas med betryggande säkerhet för såväl förare som människor i truckens närhet.  Kursen syftar också till att uppfylla de kraven som finns i Arbetsmiljölagen
(AFS 2006:5 användning av truckar). Kursen uppfyller de kraven som de olika parterna på arbetsmarknaden har kommit överens om i TLP 10.

Studiebesök och erfarenhetsutbyte Halmstad Gummifabrik 8/11
Under förmiddagen får du möjlighet att se och höra mer om hur Halmstad Gummifabrik har arbetat för att långsiktigt skapa en företagskultur och arbetssätt som ökar produktiviteten, Som deltagare får du möjlighet att tillsammans med andra företag diskutera hur strategisk kompetensförsörjning och uppföljning kan fungera i praktiken

OneNote & OneDrive Webbinar 14/11
Webbinaren är 90 minuter långa vardera och du kan boka dem separat, du behöver ingen särskild programvara.
Efter utbildningen har deltagaren fått insyn i anteckningsprogrammet OneNote samt OneDrive och kan skapa egna anteckningsböcker, dela anteckningsböcker med andra, strukturera innehållet och vidarebefordra innehållet på vissa sidor.

Förhandlingsteknik 20-21/11
Att bli en framgångsrik förhandlare handlar om en medvetenhet om hur din egen drivkraft påverkar dina beteenden samt förmågan att analysera förutsättningar och göra rätt förberedelser. Du lär dig förhandla under en rad olika förutsättningar och får insikt i begrepp som förhandlingsutrymme och betydelsen att tänka på målnivå och smärtgräns

Vinnande säljkultur & kundservice 6/12
U
tbildningen syftar till att deltagarna ska förstå vikten av vinnande kundservice. Kundservice är företagets viktigaste framgångsfaktor. Vi utsätts alla för en ständig tuffare konkurrens, produkter och tjänster blir mer och mer lika. Det som skiljer företag och organisationer är hur vi tar hand om våra kunder. Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskaper, motivation och verktyg för att skapa kundservice i världsklass. Utbildningen skall också ge deltagarna en förståelse i hur merförsäljning skapar en imponerad kund.

På väg in

Tillgängliga Online/webbutbildningar

Projektteamet


“Götapetter” vad många

Sugen på nya lärdomar och nya möten? 

FöretagsLyftet i Väst tillsammans med Halmstad Gummifabrik erbjuder ett Erfarenhetsutbyte samt Studiebesök på Halmstad Gummifabrik

Under förmiddagen får du möjlighet att se och höra mer om hur Halmstad Gummifabrik har arbetat för att långsiktigt skapa en företagskultur och arbetssätt som ökar produktiviteten. Vilken roll har kompetensförsörjning och kompetensutveckling i detta?

Christian Kicks, VD Halmstad Gummifabrik berättar om sina tankar om – Från Vision till utbildningsplan. Som deltagare får du möjlighet att tillsammans med andra företag diskutera hur strategisk kompetensförsörjning och uppföljning kan fungera i praktiken.

Datum och Tid: 8 november 9.00 – 12.00
Plats: Halmstad Gummifabrik, Knäredsgatan 27 Halmstad

Först till kvarn gäller och du bokar din plats gör du via mail till .(JavaScript must be enabled to view this email address)
(har du redan bokat plats med Paulin Rubensson måste du inte boka igen)

Agenda

9.00 – Välkomna
9.15 – Rundvandring på Halmstad Gummifabrik
10.00 Kaffe och fralla
10.30 Christian Kicks, VD Halmstad Gummifabrik –Strategisk kompetensförsörjning
- Från Vision till Utbildningsplan
- Uppföljning som styrmedel
- Kompetensförsörjning som del i att stärka företagskulturen
11.00 Diskussionsgrupper utifrån punkterna ovan – Vad tar vi med oss?
12.00 Slut

Kan även passa på att nämna att vi i ovan ämne kan erbjuda er en 2-dagars utbildning i just ämnet Strategisk kompetensförsörjning i praktiken den 25-26/10 hos oss i Göteborg. Utbildningen i Strategisk kompetensförsörjning i praktiken ger konkreta metoder och verktyg för att få ett mer strategiskt perspektiv och att få processer att samverka till en större helhet.

Sista chansen att mäta medarbetarnöjdhet i realtid!

Skulle du vilja mäta medarbetarnöjdhet lite tätare än vart annat år? Nu har du chansen med hjälp av ett digitalt verktyg som heter Winningtemp. Mätningarna startar 23 oktober och pågår 6 månader. Vi behöver ditt svar senast den 16 oktober. För att vi ska kunna rulla igång mätningarna behöver vi minimum 10 företag.

Ett av våra företag som testat verktyg säger så här:

”Vi har provat Winningtemp på vårt företag sedan årsskiftet och kan verkligen rekommendera det. Det är precis så bra som det beskrivs! Det ger väldigt bra överblick! Tack vare anonymiteten i systemet kommer det fram tankar och åsikter som legat dolda. Vi har nu en möjlighet att agera för att förbättra arbetssituationen/trivseln för alla våra kollegor. När en åtgärd är ”genomförd” så ser vi inom några veckor hur resultatet i Winningtemp stiger i den grupp som berörts. Kul med sådan feedback som komplement till den man får öga mot öga. Tummen upp, helt enkelt!” (Hedareds Sand och betong)

Verktyg för att mäta utveckling och välmående hos din personal i realtid!

Winningtemp har utvecklat ett verktyg som via en app mäter utveckling och välmående i realtid hos personal. Tekniken är automatiserad och kräver minimalt med tid av chefer och medarbetare. Några av de effekter som uppnås är proaktiva åtgärder för att öka motivation, förhindra tapp av talanger och förebyggande hantering mot stress eller kränkande särbehandling. Mätningen täcker områden såsom ledarskap, delaktighet och personlig utveckling. För mer information se: http://www.winningtemp.se

Vad som ingår:


Vad förväntas av ert företag:
Från projektets sida: Att ni diskuterar och skriver ner syftet med att ni ska delta och vilka effekter ni tror verktyget och arbetssättet kan ha på organisationen, deltar piloten ut under 6 månader, genomför täta undersökningar i personalstyrkan, arbetar med de eventuella förbättringsområden som upptäcks, samt bokför den tid ni lägger ner och det arbete ni utför. 

Från Winningtemps sida: En Excelfil på vilka som ska delta och max 1 minut i anspråk för varje medarbetare i veckan. Det går att ladda ner en app eller använda sin dator.


Höstens övriga möjligheter

Excel fortsättning Halland (4-5/10)
Är du bekant med grunderna i Excel, men vill effektivisera ditt arbete ytterligare? Fortsättningskursen i Excel fördjupar dina kunskaper om länkar, granskning av formler, databashantering, pivottabeller, mallar och makron. Kursens övningar är baserade på vanligt förekommande arbetsuppgifter

Nya Dataskyddsförordning (EU:s) 6/10 i Halland
Hur kan man förbereda er verksamhet för det nya regelverket?

En del av innehållet, kursinnehåll i sin helhet i bokningssystemet

Före-Under-Eftermetodik 19/10 i Halland
Max 3 personer/företag Målgrupp är HR, ledare med personalansvar, medarbetare med Internlärarfunktion eller liknande

Har du upplevt att en genomförd utbildning inte gett dig eller företaget något,har er investering i utbildning inte betalat tillbaka sig? Utbildningen ”Före-Under-Efter” syftar till att effektivisera lärandet i din organisation med hjälp av enkla verktyg och metoder. Att kontinuerligt arbeta med lärande genom att förbereda, sätta upp mål för lärandet samt följa upp leder enligt forskning till prestationshöjningar i din organisation.

Inspirationsföreläsning Strategisk Kompetensförsörjning, Stardust i Halland 24/10

Seminariet syftar till att ge deltagarna verktyg och metoder för att diskutera kompetensutveckling och kompetensförsörjning på en strategisk nivå. Seminariet ger deltagarna ett tydligt ramverk för hur kompetensutveckling och kompetensförsörjning hänger ihop med företagens framgång och varför det blir en allt mer viktig fråga i framtidens organisationer.

Strategisk kompetensförsörjning i praktiken, 25-26/10

Att få kompetensutvecklingen att gå i samklang med verksamhetens behov blir allt viktigare. Med rätt kompetens och tydliga strukturer blir dessutom både rekrytering och utveckling lättare.
Att kontinuerligt utveckla kompetens är en överlevnadsfaktor i alla organisationer. Att få kompetensutvecklingen att gå i samklang med verksamhetens behov blir allt viktigare i dagens föränderliga värld. Utbildningen i Strategisk kompetensförsörjning i praktiken ger konkreta metoder och verktyg för att få ett mer strategiskt perspektiv och att få processer att samverka till en större helhet.

OneNote & OneDrive Webbinar 14/11

Webbinaren är 90 minuter långa vardera och du kan boka dem separat, du behöver ingen särskild programvara.
Efter utbildningen har deltagaren fått insyn i anteckningsprogrammet OneNote samt OneDrive och kan skapa egna anteckningsböcker, dela anteckningsböcker med andra, strukturera innehållet och vidarebefordra innehållet på vissa sidor.

Förhandlingsteknik 20-21/11
Att bli en framgångsrik förhandlare handlar om en medvetenhet om hur din egen drivkraft påverkar dina beteenden samt förmågan att analysera förutsättningar och göra rätt förberedelser. Du lär dig förhandla under en rad olika förutsättningar och får insikt i begrepp som förhandlingsutrymme och betydelsen att tänka på målnivå och smärtgräns

På väg in

Tillgänglighetsdag

Stresshantering

Tillgängliga Online/webbutbildningar

ADR 1.3

Svenska

Engelska

Medarbetarnöjdhet

Trevlig arbetsvecka, Projektteamet

 


Dags för slutbesiktning

Som ni vet kommer vi den sista november stänga våra tre processer Strategisk Kompetensförsörjning, Effektiva lärformer samt jämställdhet. När det gäller Strategisk kompetensförsörjning och jämställdhet så kommer vi vilja ha ett avlutningsmöte/slutbesiktningsmöte tillsammans med ert företag för att skapa oss en bild över det nuläge som ni nu befinner er i efter att ni tillsammans med oss har arbetat med processerna i nästan 2 år. Syftet med dessa avstämningar är för att vi ska få ett jämförelsetal mellan hur det såg ut när vi startade och hur det ser ut nu då detta varit ett av våra arbetsområden som vår ansökan till ESF bestod av. Även projektets följeforskare kommer till viss del ta kontakt med några av deltagande företag samt dess medarbetare för att fånga resultat och effekter av deltagandet i FöretagsLyftet i Väst vilka sedan summeras i en slutrapport.
Höstens möjligheter ( finns platser kvar fast tillfället är stängt anmäl via mail)

Excel grund Halland (27-28/9)
Den här kursen ger dig grunderna i Excel och ett flertal praktiska tips på hur du kan använda programmet på ett effektivt sätt i vardagen. Efter två kursdagar kommer du att behärska grunderna i Excel och få många tidsbesparande tips som hjälper dig att komma igång och arbeta effektivt med programmet

Generellt Ledarskap (15,20,26 sept) Halland
Utbildningen vänder sig till ledare på olika nivåer och är ett ledarprogram i tre steg och lika många dagar. Syftet är att ge deltagarna verktyg för att direkt kunna jobba utifrån ett effektivt och utvecklande ledarskap. Fokus ligger på att arbeta med ett ledarskap som utvecklar såväl individer som den organisation man verkar inom.

Förhandlingsteknik 20-21/9 Flyttas Nytt datum kommer inom kort troligt okt-nov
Att bli en framgångsrik förhandlare handlar om en medvetenhet om hur din egen drivkraft påverkar dina beteenden samt förmågan att analysera förutsättningar och göra rätt förberedelser. Du lär dig förhandla under en rad olika förutsättningar och får insikt i begrepp som förhandlingsutrymme och betydelsen att tänka på målnivå och smärtgräns.

Kränkande särbehandling (20/9)
Via Företagslyftet i Väst erbjuds anslutna företag en genomgång av AFS 2015:4. Utbildningen ger kunskap om:
• Syftet med AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
• Förhållandet till systematiskt arbetsmiljöarbete
• Mål för en god organisatorisk & social arbetsmiljö 
• Arbetsbelastning 
• Kränkande särbehandling

Excel för ekonomer Gbg (28/9)
Den här kursen lär dig hantera formler och funktioner (exempelvis ekonomiska och statistiska), även mellan olika kalkylblad och andra arbetsböcker. Vi går igenom import av större mängder data från andra system och hur man sammanfogar dessa i Excel. Datat kan sedan analyseras och simuleras genom att skapa olika typer av rapporter, exempelvis diagram, pivottabeller och villkorsstyrd formatering. Du får även lära dig skapa kalkylmodeller (mallar) genom att styra inmatningen av data och makron (inspelning av kommandon).

Excel fortsättning Halland (4-5/10)
Är du bekant med grunderna i Excel, men vill effektivisera ditt arbete ytterligare? Fortsättningskursen i Excel fördjupar dina kunskaper om länkar, granskning av formler, databashantering, pivottabeller, mallar och makron. Kursens övningar är baserade på vanligt förekommande arbetsuppgifter

Nya Dataskyddsförordning (EU:s) 6/10 Halland (alla är välkomna oavsett region)
Hur kan man förbereda er verksamhet för det nya regelverket?
En del av innehållet, kursinnehåll i sin helhet i bokningssystemet
• Den personuppgiftsansvariges ansvar och vilken roll ska personuppgiftsbiträden ha?
• Vilka principer för behandling av personuppgifter anger förordningen?
• Vad innebär laglig behandling av personuppgifter?
• Villkor för samtycke och hur är det med barns samtycke?
• Vad innebär ”särskilda kategorier” av personuppgifter?
• Vad ska informeras om, i vilka situationer och när?
• Vilka rättigheter har den registrerade?

Före-Under-Eftermetodik 19/10 Halland

Max 3 personer/företag Målgrupp är HR, ledare med personalansvar, medarbetare med Internlärarfunktion eller liknande

Har du upplevt att en genomförd utbildning inte gett dig eller företaget något? Den har varken lett till att du förändrat ditt beteende eller höjt din prestation. Utbildningen ”Före-Under-Efter” syftar till att effektivisera lärandet i din organisation med hjälp av enkla verktyg och metoder. Att kontinuerligt arbeta med lärande genom att bland annat sätta tydliga mål och utvärdera dessa skapar önskade beteendeförändringar och leder till prestationshöjningar i din organisation.
Inspirationsföreläsning Strategisk Kompetensförsörjning, Stardust Halland (Oktober)
Seminariet syftar till att ge deltagarna verktyg och metoder för att diskutera kompetensutveckling och kompetensförsörjning på en strategisk nivå. Seminariet ger deltagarna ett tydligt ramverk för hur kompetensutveckling och kompetensförsörjning hänger ihop med företagens framgång och varför det blir en allt mer viktig fråga i framtidens organisationer.

På väg in

Tillgängliga Online/webbutbildningar

Vi önskar er en fin helg

Projektteamet


Så mycket man kan göra

Höstens möjligheter ( finns platser kvar fast tillfället är stängt anmäl via mail)


Excel grund Halland (27-28/9) Göteborg (7-8/9)
Den här kursen ger dig grunderna i Excel och ett flertal praktiska tips på hur du kan använda programmet på ett effektivt sätt i vardagen. Efter två kursdagar kommer du att behärska grunderna i Excel och få många tidsbesparande tips som hjälper dig att komma igång och arbeta effektivt med programmet

Inspirationsföreläsning Strategisk Kompetensförsörjning, Stardust Halland 14/9
Seminariet syftar till att ge deltagarna verktyg och metoder för att diskutera kompetensutveckling och kompetensförsörjning på en strategisk nivå. Seminariet ger deltagarna ett tydligt ramverk för hur kompetensutveckling och kompetensförsörjning hänger ihop med företagens framgång och varför det blir en allt mer viktig fråga i framtidens organisationer.

Generellt Ledarskap (15,20,26 sept) Halland, det finns platser kvar
Utbildningen vänder sig till ledare på olika nivåer och är ett ledarprogram i tre steg och lika många dagar. Syftet är att ge deltagarna verktyg för att direkt kunna jobba utifrån ett effektivt och utvecklande ledarskap. Fokus ligger på att arbeta med ett ledarskap som utvecklar såväl individer som den organisation man verkar inom.

Core Tools 13-14/9 kommer att köras trots få anmälda
Utbildningen syftar till kunna arbeta i projekt för utveckling av produkt och/eller tillverkningsprocess enligt fordonsindustrins krav. Utgångspunkten är i första hand AIAGs manualer APQP, PPAP, FMEA, MSA och SPC. De tyska kraven, VDA, kommer ock att tas upp.

Förhandlingsteknik 20-21/9 Flyttas Nytt datum kommer inom kort troligt okt-nov

Att bli en framgångsrik förhandlare handlar om en medvetenhet om hur din egen drivkraft påverkar dina beteenden samt förmågan att analysera förutsättningar och göra rätt förberedelser. Du lär dig förhandla under en rad olika förutsättningar och får insikt i begrepp som förhandlingsutrymme och betydelsen att tänka på målnivå och smärtgräns.

Kränkande särbehandling (20/9) För dig som arbetar med personal
Via Företagslyftet i Väst erbjuds anslutna företag en genomgång av AFS 2015:4. Utbildningen ger kunskap om:

Excel för ekonomer Gbg (28/9)
Den här kursen lär dig hantera formler och funktioner (exempelvis ekonomiska och statistiska), även mellan olika kalkylblad och andra arbetsböcker. Vi går igenom import av större mängder data från andra system och hur man sammanfogar dessa i Excel. Datat kan sedan analyseras och simuleras genom att skapa olika typer av rapporter, exempelvis diagram, pivottabeller och villkorsstyrd formatering. Du får även lära dig skapa kalkylmodeller (mallar) genom att styra inmatningen av data och makron (inspelning av kommandon).

Excel fortsättning Halland (4-5/10)
Är du bekant med grunderna i Excel, men vill effektivisera ditt arbete ytterligare? Fortsättningskursen i Excel fördjupar dina kunskaper om länkar, granskning av formler, databashantering, pivottabeller, mallar och makron. Kursens övningar är baserade på vanligt förekommande arbetsuppgifter

Nya Dataskyddsförordning (EU:s) 6/10 Laxbutiken, Halland

Hur kan man förbereda er verksamhet för det nya regelverket?

En del av innehållet, kursinnehåll i sin helhet i bokningssystemet

Före-Under-Eftermetodik 19/10 Halland, Är ert företag intresserade av att ni får tillbaka förväntad effekt av gjord investering, passa på att gå kursen för att få tips om hur?
Max 3 personer/företag Målgrupp är HR, ledare med personalansvar, medarbetare med Internlärarfunktion eller liknande

Har du upplevt att en genomförd utbildning inte gett dig eller företaget något? Den har varken lett till att du förändrat ditt beteende eller höjt din prestation. Utbildningen ”Före-Under-Efter” syftar till att effektivisera lärandet i din organisation med hjälp av enkla verktyg och metoder. Att kontinuerligt arbeta med lärande genom att bland annat sätta tydliga mål och utvärdera dessa skapar önskade beteendeförändringar och leder till prestationshöjningar i din organisation.

 

På väg in


Tillgängliga Online/webbutbildningar

 

Skapa er en fin dag Projektteamet


Många roliga aktviteter under hösten

Hallå! Idag är det 1 september. Sommaren ligger bakom oss och hösten står för dörren och det börjar bli dags att ta tag i era kompetensbehov om ni ska ha en chans innan projektets medel tar slut. Som ni ser nedan så finns det många möjligheter men vi tar även in nya ansökningar och tar del av era ambitioner om kommande aktiviteter och utmaningar. Ni glömmer väl inte att gå in på efterfrågade utbildningar och registrera ert behov så att vi får en bra bild över vad som är möjligt att starta eller att handla upp för er räkning.

Den 14 november i Göteborg och den 16 november i Laxbutiken Falkenberg (tid för båda dagarna är 9-13.00) kommer vi att ”avsluta” vårt projekt delvis, vid dessa tillfällen är det viktigt att varje företag som deltagit i projektet finns representerat då vi kommer att lämna över 3 ”stafettpinnar” som vi i projektet tillsammans med er har arbetat med under 2 år. Gör redan nu en notering i era kalendrar, inbjudan kommer inom kort.

Höstens möjligheter ( finns platser kvar fast tillfället är stängt anmäl via mail)

Lönekartläggning start 5/9 med Webbinar (Teoripass genomförs i Halland)
Under 6 möjliga veckor kommer du arbeta med stöd från våra kompetenta kursledare som leder gruppen genom alla steg i en lönekartläggning. Vi kombinerar utbildningsmetodik i form av interaktiva Wibbinar, och workshop med alla deltagare och ledare under en heldag. Under hela utbildningen kommer du arbeta parallellt i Lönevågen, ett pedagogiskt verktyg för att genomföra en korrekt lönekartläggning. Fokus i utbildning är att genom kunskap, kunskapsutbyte och eget arbete ha en färdig lönekartläggning efter 6 veckor för sitt företag. Vi går igenom den nya lagens krav och utbildningen varvas med teori, praktiska exempel och eget arbete med företagets lönekartläggning.

Från och med januari 2017 träder den nya lagen om årliga lönekartläggningar i kraft, vi går igenom skillnader och ändringar mot nuvarande lagstiftning.

Konflikthantering (7/9)
Utbildningen ”Konflikthantering” syftar till att lära deltagarna att upptäcka konflikter och att skapa förutsättningar för en konstruktiv hantering av konfliktsituationer med syfte att skapa väl fungerande arbetsplatser med ökad effektivitet, hälsa och lönsamhet. 


Excel grund Halland (27-28/9) Göteborg (7-8/9)
Den här kursen ger dig grunderna i Excel och ett flertal praktiska tips på hur du kan använda programmet på ett effektivt sätt i vardagen. Efter två kursdagar kommer du att behärska grunderna i Excel och få många tidsbesparande tips som hjälper dig att komma igång och arbeta effektivt med programmet


Inspirationsföreläsning Strategisk Kompetensförsörjning, Stardust Halland 14/9
Seminariet syftar till att ge deltagarna verktyg och metoder för att diskutera kompetensutveckling och kompetensförsörjning på en strategisk nivå. Seminariet ger deltagarna ett tydligt ramverk för hur kompetensutveckling och kompetensförsörjning hänger ihop med företagens framgång och varför det blir en allt mer viktig fråga i framtidens organisationer.

Generellt Ledarskap (15,20,26 sept) Halland
Utbildningen vänder sig till ledare på olika nivåer och är ett ledarprogram i tre steg och lika många dagar. Syftet är att ge deltagarna verktyg för att direkt kunna jobba utifrån ett effektivt och utvecklande ledarskap. Fokus ligger på att arbeta med ett ledarskap som utvecklar såväl individer som den organisation man verkar inom.

Core Tools 13-14/9 kommer att köras trots få anmälda
Utbildningen syftar till kunna arbeta i projekt för utveckling av produkt och/eller tillverkningsprocess enligt fordonsindustrins krav. Utgångspunkten är i första hand AIAGs manualer APQP, PPAP, FMEA, MSA och SPC. De tyska kraven, VDA, kommer ock att tas upp.

Förhandlingsteknik 20-21/9
Att bli en framgångsrik förhandlare handlar om en medvetenhet om hur din egen drivkraft påverkar dina beteenden samt förmågan att analysera förutsättningar och göra rätt förberedelser. Du lär dig förhandla under en rad olika förutsättningar och får insikt i begrepp som förhandlingsutrymme och betydelsen att tänka på målnivå och smärtgräns.

Kränkande särbehandling (20/9)
Via Företagslyftet i Väst erbjuds anslutna företag en genomgång av AFS 2015:4. Utbildningen ger kunskap om:


Excel för ekonomer Gbg (28/9)
Den här kursen lär dig hantera formler och funktioner (exempelvis ekonomiska och statistiska), även mellan olika kalkylblad och andra arbetsböcker. Vi går igenom import av större mängder data från andra system och hur man sammanfogar dessa i Excel. Datat kan sedan analyseras och simuleras genom att skapa olika typer av rapporter, exempelvis diagram, pivottabeller och villkorsstyrd formatering. Du får även lära dig skapa kalkylmodeller (mallar) genom att styra inmatningen av data och makron (inspelning av kommandon).

Excel fortsättning Halland (4-5/10)
Är du bekant med grunderna i Excel, men vill effektivisera ditt arbete ytterligare? Fortsättningskursen i Excel fördjupar dina kunskaper om länkar, granskning av formler, databashantering, pivottabeller, mallar och makron. Kursens övningar är baserade på vanligt förekommande arbetsuppgifter
 

Nya Dataskyddsförordning (EU:s) 6/10 Halland

Hur kan man förbereda er verksamhet för det nya regelverket?

En del av innehållet, kursinnehåll i sin helhet i bokningssystemet

Före-Under-Eftermetodik 19/10 Halland

Max 3 personer/företag Målgrupp är HR, ledare med personalansvar, medarbetare med Internlärarfunktion eller liknande

Har du upplevt att en genomförd utbildning inte gett dig eller företaget något? Den har varken lett till att du förändrat ditt beteende eller höjt din prestation. Utbildningen ”Före-Under-Efter” syftar till att effektivisera lärandet i din organisation med hjälp av enkla verktyg och metoder. Att kontinuerligt arbeta med lärande genom att bland annat sätta tydliga mål och utvärdera dessa skapar önskade beteendeförändringar och leder till prestationshöjningar i din organisation.

På väg in


Tillgängliga Online/webbutbildningar

Claes/Sara i Halland

Vi fortsätter att slå flera extra slag för 1 seminarium som planeras under hösten i Hallands län.  Mångfaldsseminarium där Claes/Sara inspirerar om rätten att få vara ”bara” människa, denna föreläsning kan vi med vår erfarenhet säga kan skapa kulturförändringar i er verksamhet, med humorns hjälp blir dessa viktiga frågor Aha upplevelse. Vår plan just nu är att genomföra den 3 a alt 5 oktober på Varbergs Kurort, ska den bli av så anmäl intresse på efterfrågade utbildningar.

Trevlig helg & arbetsvecka önskar Projektteamet


Nya möjligheter

Då projektet har fått förlängt kan vi nu erbjuda ytterligare starter inom områden som pågår under längre tid för ytterligare information se nedan fantastiska erbjudande

Från och med 18 september 2017 finns det återigen möjlighet att starta några av våra 6 månaders långa utbildningar. Detta är sista chansen innan projektet avslutas så tveka inte utan anmäl er nu via mejl till .(JavaScript must be enabled to view this email address)!

Svenska språket online
Utbildningen ’Virtuell svenska’ syftar till att lära dig att prata svenska i mindre konversationsklasser online. Berlitz Virtual Classroom (BVC) erbjuder live lärarledda lektioner via nätet. BVC-lektioner kan schemaläggas mån–fre mellan 8:00 – 21:00.

Engelska språket online
Utbildningen kommer vara 6 månader och bör ses som en intensivkurs i språket. Allt sker via en onlineskola som heter Cyber Teachers LIVE. Undervisningen bygger på självstudier och konversationsklasser. I samtliga kurser ingår språkutbildningens olika delar skrift, tal, läsförståelse, ordkunskap, grammatik och uttal. Man kan välja att fokusera på klassisk engelska, affärsengelska eller industrispecifik engelska.

CyberTeachers LIVE är ett online program där du utvecklar din engelska genom LIVE konversationsklasser och genom att du gör dina egna e-lektioner. LIVE Classroom startar varje timme och du har också tillgång till en coach antingen skriftligen eller via en videochatt varje vardag. Innan start kommer du få en introduktion antingen på svenska eller engelska beroende på nivå. Du gör inplacering och behovsanalys innan ditt skräddarsydda program laddas upp.

Winningtemp- temperaturmätaren för medarbetarnöjdhet i realtid

OBS! Vi kan på grund av kostnader bara erbjuda Winningtemp om vi får ihop 10-12 företag.

Passa på att ta ”tempen” på hur er organisation mår, hur trivs era medarbetare och hur mår dom egentligen? Vi kan erbjuda ett verktyg som mäter utveckling och välmående i realtid hos personal via en app. Tekniken är automatiserad och kräver minimalt med tid av chefer och medarbetare. Några av de effekter som uppnås är proaktiva åtgärder för att öka motivation, förhindra tapp av talanger och förebyggande hantering mot stress eller kränkande särbehandling. Mätningen täcker områden såsom ledarskap, delaktighet och personlig utveckling.

Höstens möjligheter ( finns platser kvar fast tillfället är stängt anmäl via mail)

Internrevision, 29-30/8
Kursen ger god kunskap och färdighet i intern revision av ledningssystem för till exempel
kvalitet eller miljö. Ni lär er den grundläggande metodiken att planera, förbereda och genomföra interna revisioner.

Lönekartläggning start 5/9 med Webbinar (Teoripass genomförs i Halland)
Under 6 möjliga veckor kommer du arbeta med stöd från våra kompetenta kursledare som leder gruppen genom alla steg i en lönekartläggning. Vi kombinerar utbildningsmetodik i form av interaktiva Wibbinar, och workshop med alla deltagare och ledare under en heldag. Under hela utbildningen kommer du arbeta parallellt i Lönevågen, ett pedagogiskt verktyg för att genomföra en korrekt lönekartläggning. Fokus i utbildning är att genom kunskap, kunskapsutbyte och eget arbete ha en färdig lönekartläggning efter 6 veckor för sitt företag. Vi går igenom den nya lagens krav och utbildningen varvas med teori, praktiska exempel och eget arbete med företagets lönekartläggning.

Från och med januari 2017 träder den nya lagen om årliga lönekartläggningar i kraft, vi går igenom skillnader och ändringar mot nuvarande lagstiftning.

Konflikthantering (7/9)
Utbildningen ”Konflikthantering” syftar till att lära deltagarna att upptäcka konflikter och att skapa förutsättningar för en konstruktiv hantering av konfliktsituationer med syfte att skapa väl fungerande arbetsplatser med ökad effektivitet, hälsa och lönsamhet. 

Excel grund Halland (27-28/9) Göteborg (7-8/9)
Den här kursen ger dig grunderna i Excel och ett flertal praktiska tips på hur du kan använda programmet på ett effektivt sätt i vardagen. Efter två kursdagar kommer du att behärska grunderna i Excel och få många tidsbesparande tips som hjälper dig att komma igång och arbeta effektivt med programmet

Inspirationsföreläsning Strategisk Kompetensförsörjning, Stardust Halland 14/9
Seminariet syftar till att ge deltagarna verktyg och metoder för att diskutera kompetensutveckling och kompetensförsörjning på en strategisk nivå. Seminariet ger deltagarna ett tydligt ramverk för hur kompetensutveckling och kompetensförsörjning hänger ihop med företagens framgång och varför det blir en allt mer viktig fråga i framtidens organisationer.

Generellt Ledarskap (15,20,26 sept) Halland
Utbildningen vänder sig till ledare på olika nivåer och är ett ledarprogram i tre steg och lika många dagar. Syftet är att ge deltagarna verktyg för att direkt kunna jobba utifrån ett effektivt och utvecklande ledarskap. Fokus ligger på att arbeta med ett ledarskap som utvecklar såväl individer som den organisation man verkar inom.

Core Tools 13-14/9
Utbildningen syftar till kunna arbeta i projekt för utveckling av produkt och/eller tillverkningsprocess enligt fordonsindustrins krav. Utgångspunkten är i första hand AIAGs manualer APQP, PPAP, FMEA, MSA och SPC. De tyska kraven, VDA, kommer ock att tas upp.

Förhandlingsteknik 20-21/9
Att bli en framgångsrik förhandlare handlar om en medvetenhet om hur din egen drivkraft påverkar dina beteenden samt förmågan att analysera förutsättningar och göra rätt förberedelser. Du lär dig förhandla under en rad olika förutsättningar och får insikt i begrepp som förhandlingsutrymme och betydelsen att tänka på målnivå och smärtgräns.

Kränkande särbehandling (20/9)
Via Företagslyftet i Väst erbjuds anslutna företag en genomgång av AFS 2015:4. Utbildningen ger kunskap om:

Excel för ekonomer Gbg (28/9)
Den här kursen lär dig hantera formler och funktioner (exempelvis ekonomiska och statistiska), även mellan olika kalkylblad och andra arbetsböcker. Vi går igenom import av större mängder data från andra system och hur man sammanfogar dessa i Excel. Datat kan sedan analyseras och simuleras genom att skapa olika typer av rapporter, exempelvis diagram, pivottabeller och villkorsstyrd formatering. Du får även lära dig skapa kalkylmodeller (mallar) genom att styra inmatningen av data och makron (inspelning av kommandon).

Excel fortsättning Halland (4-5/10)
Är du bekant med grunderna i Excel, men vill effektivisera ditt arbete ytterligare? Fortsättningskursen i Excel fördjupar dina kunskaper om länkar, granskning av formler, databashantering, pivottabeller, mallar och makron. Kursens övningar är baserade på vanligt förekommande arbetsuppgifter
 

Vi vill slå flera extra slag för

Ett seminarium som planeras under hösten i Hallands län.  Mångfaldsseminarium där Claes/Sara inspirerar om rätten att få vara ”bara” människa, denna föreläsning kan vi med vår erfarenhet säga kan skapa kulturförändringar i er verksamhet, med humorns hjälp blir dessa viktiga frågor Aha upplevelse. Vår plan just nu är att genomföra den 3 a alt 5 oktober på Varbergs Kurort, ska den bli av så anmäl intresse på efterfrågade utbildningar.

 

Projekteamet önskar en en Trevlig Helg

 

 


Grattis till er

Förlängning av Projektet

Grattis till er deltagande företag!!!!
Projekt FöretagsLyftet i Väst kommer att förlängas 5 månader dvs. nytt officiellt slutdatum är 2018-04-30, under dessa 5 månader kommer vi fortsätta att genomföra utbildningsinsatser utefter era behov och till viss del coaching. Så med andra ord har ni ett tag till på er att både skicka in egna önskemål om aktiviteter via vår blankett på hemsidan eller direkt boka en kursplats i vårt bokningssystem, fortsätt även att anmäla ert intresse för olika kurser på Efterfrågade utbildningar då vi kan följa ert behov och möjliggöra kursstarter. Övriga processer som t.ex. Strategisk kompetensförsörjning och arbetet med coaching inom Jämställdhet kommer att avslutas enligt tidigare slutdatum 2017-11-30

Så börja redan nu med er behovsanalys och skicka in era önskemål till projektet, tiden går fort.

Ny säsong nya möjligheter

Nu tror vi att de allra flesta semesterfirare är på plats och vi på allvar kan ”dra” igång alla spännande aktiviteter som vi tillsammans med er planerar och genomför, vi vill slå ett extra slag för 2 seminarium som planeras under hösten i Hallands län. Den 14 september har vi bjudit in Stardust till Laxbutiken Seminariet ger deltagarna ett tydligt ramverk för hur kompetensutveckling och kompetensförsörjning hänger ihop med företagens framgång och varför det blir en allt mer viktig fråga i framtidens organisationer. Seminariet har genomfört i Göteborg med mycket nöjda deltagare. Projektet vill även slå ett slag för vårt Mångfaldsseminarium där Claes/Sara inspirerar om rätten att få vara ”bara” människa, denna föreläsning kan vi med vår erfarenhet säga kan skapa kulturförändringar i er verksamhet, med humorns hjälp blir dessa viktiga frågor Aha upplevelser.

Strategisk kompetensförsörjning

Vi har nu genomfört drygt 130 besök hos medverkande företag för att arbeta med den strategiska kompetensförsörjningsprocessen. Arbete pågår i olika omfattning och med olika intensitet. Många kämpar på med identifierade utmaningar och en del hittar nya behov att åtgärda. Med ca tre månader kvar av delprojektet ”Strategisk kompetensförsörjning” börjar det bli dags att summera erfarenheter. Vi kommer från projektets sida boka avslutningsmöten där vi tillsammans går igenom de resultat och erfarenheter vi fått efter snart två års arbete med kompetensförsörjning. Projektets mål har varit att få med kompetensförsörjningsfrågan på företagens agenda, att testa metoder och verktyg för det arbetet, hitta den röda tråden från affärsplanen till utvecklingssamtalet samt lägga en grund för att få arbetet utfört i kontinuitet. I samband med avslutningsmötet går vi tillsammans igenom hur långt vi kommit. Fram till dess finns naturligtvis fortfarande möjlighet att få coachstöd i det arbetet!

Höstens möjligheter

Internrevision, 29-30/8
Kursen ger god kunskap och färdighet i intern revision av ledningssystem för till exempel
kvalitet eller miljö. Ni lär er den grundläggande metodiken att planera, förbereda och genomföra interna revisioner.

Lönekartläggning start 5/9 med Webbinar
Under 6 möjliga veckor kommer du arbeta med stöd från våra kompetenta kursledare som leder gruppen genom alla steg i en lönekartläggning. Vi kombinerar utbildningsmetodik i form av interaktiva Wibbinar, och workshop med alla deltagare och ledare under en heldag. Under hela utbildningen kommer du arbeta parallellt i Lönevågen, ett pedagogiskt verktyg för att genomföra en korrekt lönekartläggning. Fokus i utbildning är att genom kunskap, kunskapsutbyte och eget arbete ha en färdig lönekartläggning efter 6 veckor för sitt företag. Vi går igenom den nya lagens krav och utbildningen varvas med teori, praktiska exempel och eget arbete med företagets lönekartläggning.

Från och med januari 2017 träder den nya lagen om årliga lönekartläggningar i kraft, vi går igenom skillnader och ändringar mot nuvarande lagstiftning.

Konflikthantering (7/9)
Utbildningen ”Konflikthantering” syftar till att lära deltagarna att upptäcka konflikter och att skapa förutsättningar för en konstruktiv hantering av konfliktsituationer med syfte att skapa väl fungerande arbetsplatser med ökad effektivitet, hälsa och lönsamhet. 


Excel grund Halland (27-28/9) Göteborg (7-8/9)
Den här kursen ger dig grunderna i Excel och ett flertal praktiska tips på hur du kan använda programmet på ett effektivt sätt i vardagen. Efter två kursdagar kommer du att behärska grunderna i Excel och få många tidsbesparande tips som hjälper dig att komma igång och arbeta effektivt med programmet


Inspirationsföreläsning Strategisk Kompetensförsörjning, Stardust Halland 14/9
Seminariet syftar till att ge deltagarna verktyg och metoder för att diskutera kompetensutveckling och kompetensförsörjning på en strategisk nivå. Seminariet ger deltagarna ett tydligt ramverk för hur kompetensutveckling och kompetensförsörjning hänger ihop med företagens framgång och varför det blir en allt mer viktig fråga i framtidens organisationer.

Generellt Ledarskap (8,14,21 sept) GBG Generellt Ledarskap (15,20,26 sept) Halland
Utbildningen vänder sig till ledare på olika nivåer och är ett ledarprogram i tre steg och lika många dagar. Syftet är att ge deltagarna verktyg för att direkt kunna jobba utifrån ett effektivt och utvecklande ledarskap. Fokus ligger på att arbeta med ett ledarskap som utvecklar såväl individer som den organisation man verkar inom.

Core Tools 13-14/9
Utbildningen syftar till kunna arbeta i projekt för utveckling av produkt och/eller tillverkningsprocess enligt fordonsindustrins krav. Utgångspunkten är i första hand AIAGs manualer APQP, PPAP, FMEA, MSA och SPC. De tyska kraven, VDA, kommer ock att tas upp.

Förhandlingsteknik 20-21/9
Att bli en framgångsrik förhandlare handlar om en medvetenhet om hur din egen drivkraft påverkar dina beteenden samt förmågan att analysera förutsättningar och göra rätt förberedelser. Du lär dig förhandla under en rad olika förutsättningar och får insikt i begrepp som förhandlingsutrymme och betydelsen att tänka på målnivå och smärtgräns.

Kränkande särbehandling (20/9)
Via Företagslyftet i Väst erbjuds anslutna företag en genomgång av AFS 2015:4. Utbildningen ger kunskap om:


Excel för ekonomer Gbg (28/9)
Den här kursen lär dig hantera formler och funktioner (exempelvis ekonomiska och statistiska), även mellan olika kalkylblad och andra arbetsböcker. Vi går igenom import av större mängder data från andra system och hur man sammanfogar dessa i Excel. Datat kan sedan analyseras och simuleras genom att skapa olika typer av rapporter, exempelvis diagram, pivottabeller och villkorsstyrd formatering. Du får även lära dig skapa kalkylmodeller (mallar) genom att styra inmatningen av data och makron (inspelning av kommandon).

Excel fortsättning Halland (4-5/10)
Är du bekant med grunderna i Excel, men vill effektivisera ditt arbete ytterligare? Fortsättningskursen i Excel fördjupar dina kunskaper om länkar, granskning av formler, databashantering, pivottabeller, mallar och makron. Kursens övningar är baserade på vanligt förekommande arbetsuppgifter
 

En framgång i repris

LeanLyftet kommer att genomföras ytterligare en gång med start under senhöst/vinter. Vi har genomfört 3 omgångar av LeanLyftet med stor framgång. 3-5 företag med 2-4 medarbetare/företag har chansen att deltaga. Under 7 teoridagar lär ni er den teoretiska delen, i kursen ingår även 10 halvdagar där Leancoachen tillsammans med er arbetar med att utveckla och effektivisera ert företag på hemmaplan. Anmäl ert intresse på efterfrågade utbildningar.

Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till någon i Projektgruppen

Skapa dig en bra dag


Aktuella höstnyheter

Nu drar vi igång Företagslyftet i Västs höstsäsong. Vi hoppas att ni har haft en härlig ledighet och är inspirerade att arbeta med kompetensutveckling i olika former. Vi har många olika aktiviteter att se fram emot under hösten och vi vill bl.a. informera att vår omtyckta föreläsning med transpersonen Claes/Sara är önskad att genomföras i Halland, vi har som ambition att genomföra denna föreläsning i början av oktober månad i Varberg.

Vi ber er att titta lite extra på nedan utbildningar då några av dem ligger lite i riskzon att få ställas in då de har något för få deltagare.

Höstens möjligheter

Internrevision, 29-30/8
Kursen ger god kunskap och färdighet i intern revision av ledningssystem för till exempel
kvalitet eller miljö. Ni lär er den grundläggande metodiken att planera, förbereda och genomföra interna revisioner.

Lean Administration (31/8)
Det upplevelsebaserade spelet visar hur Lean-principerna påverkar resultatet i 
en service-, tjänste- eller administrativ verksamhet. Lean administrationsspelet är en simulerad administrativ verksamhet, där deltagarna får anta olika roller i en organisation. De utmanas till att ta initiativ och beslut om kontinuerliga och ibland radikala förbättringar av sin arbetsplats. Tillämpning av olika Lean-principer varvas med diskussioner om hur dessa påverkar utfallet och hur man tar nästa förbättringssteg så att deltagarna ser hur varje förbättring påverkar verksamheten

Lönekartläggning start 5/9 med Webbinar
Under 6 möjliga veckor kommer du arbeta med stöd från våra kompetenta kursledare som leder gruppen genom alla steg i en lönekartläggning. Vi kombinerar utbildningsmetodik i form av interaktiva Wibbinar, och workshop med alla deltagare och ledare under en heldag. Under hela utbildningen kommer du arbeta parallellt i Lönevågen, ett pedagogiskt verktyg för att genomföra en korrekt lönekartläggning. Fokus i utbildning är att genom kunskap, kunskapsutbyte och eget arbete ha en färdig lönekartläggning efter 6 veckor för sitt företag. Vi går igenom den nya lagens krav och utbildningen varvas med teori, praktiska exempel och eget arbete med företagets lönekartläggning.

Från och med januari 2017 träder den nya lagen om årliga lönekartläggningar i kraft, vi går igenom skillnader och ändringar mot nuvarande lagstiftning.

Konflikthantering (7/9)
Utbildningen ”Konflikthantering” syftar till att lära deltagarna att upptäcka konflikter och att skapa förutsättningar för en konstruktiv hantering av konfliktsituationer med syfte att skapa väl fungerande arbetsplatser med ökad effektivitet, hälsa och lönsamhet. 


Excel grund Halland (27-28/9) Göteborg (7-8/9)
Den här kursen ger dig grunderna i Excel och ett flertal praktiska tips på hur du kan använda programmet på ett effektivt sätt i vardagen. Efter två kursdagar kommer du att behärska grunderna i Excel och få många tidsbesparande tips som hjälper dig att komma igång och arbeta effektivt med programmet


Inspirationsföreläsning Strategisk Kompetensförsörjning, Stardust Halland 14/9
Seminariet syftar till att ge deltagarna verktyg och metoder för att diskutera kompetensutveckling och kompetensförsörjning på en strategisk nivå. Seminariet ger deltagarna ett tydligt ramverk för hur kompetensutveckling och kompetensförsörjning hänger ihop med företagens framgång och varför det blir en allt mer viktig fråga i framtidens organisationer.

Generellt Ledarskap (8,14,21 sept) GBG Generellt Ledarskap (15,20,26 sept) Halland
Utbildningen vänder sig till ledare på olika nivåer och är ett ledarprogram i tre steg och lika många dagar. Syftet är att ge deltagarna verktyg för att direkt kunna jobba utifrån ett effektivt och utvecklande ledarskap. Fokus ligger på att arbeta med ett ledarskap som utvecklar såväl individer som den organisation man verkar inom.

Core Tools 13-14/9
Utbildningen syftar till kunna arbeta i projekt för utveckling av produkt och/eller tillverkningsprocess enligt fordonsindustrins krav. Utgångspunkten är i första hand AIAGs manualer APQP, PPAP, FMEA, MSA och SPC. De tyska kraven, VDA, kommer ock att tas upp.

Förhandlingsteknik 20-21/9
Att bli en framgångsrik förhandlare handlar om en medvetenhet om hur din egen drivkraft påverkar dina beteenden samt förmågan att analysera förutsättningar och göra rätt förberedelser. Du lär dig förhandla under en rad olika förutsättningar och får insikt i begrepp som förhandlingsutrymme och betydelsen att tänka på målnivå och smärtgräns.

Kränkande särbehandling (20/9)
Via Företagslyftet i Väst erbjuds anslutna företag en genomgång av AFS 2015:4. Utbildningen ger kunskap om:


Excel för ekonomer Gbg (28/9)
Den här kursen lär dig hantera formler och funktioner (exempelvis ekonomiska och statistiska), även mellan olika kalkylblad och andra arbetsböcker. Vi går igenom import av större mängder data från andra system och hur man sammanfogar dessa i Excel. Datat kan sedan analyseras och simuleras genom att skapa olika typer av rapporter, exempelvis diagram, pivottabeller och villkorsstyrd formatering. Du får även lära dig skapa kalkylmodeller (mallar) genom att styra inmatningen av data och makron (inspelning av kommandon).

Excel fortsättning Halland (4-5/10)
Är du bekant med grunderna i Excel, men vill effektivisera ditt arbete ytterligare? Fortsättningskursen i Excel fördjupar dina kunskaper om länkar, granskning av formler, databashantering, pivottabeller, mallar och makron. Kursens övningar är baserade på vanligt förekommande arbetsuppgifter
 

8D 21+28/8 Inställd

När ett problem möter dagens ljus är det viktigt att hantera problemet på rätt sätt och givetvis förebygga dess upprepning. 8D eller de 8 disciplinerna är en metod för att analysera, definiera och verifiera ett problem samt skapa de rätta förutsättningarna för att ett team ska kunna arbeta effektivt med problemet.

 

Projettemet önskar alla varmt välkomna tillbaka


Nu är det sommar, nu är det sol

Trevlig sommar önskar vi i projektteamet, vi hoppas att ni får några veckor med avkoppling och får laddat batterierna och att ni sedan till hösten återkommer med ny energi som företag och som individer. Vi ser fram emot en spännande höst när ni har inkommit med ert behov av kompetensförsörjning.

Våra semester enligt nedan

Noomi Bergström v26-30 åter 31 juli
Erica Blom v26-31 åter 7 augusti
Lisa Lindén v26-32 åter 14 augusti
Mats Kilander v27-31 åter 8 augusti
Karin Bergman v28-31 åter 7 augusti
Ulf Johansson v28-31 åter 7 augusti

Vi hörs och ses efter semestern

Projekteamet


Efter sol kommer regn igen

Vad tycker ni om förlänga projektet till maj 2018, skulle era planer för kompetensförsörjning stödja en förlängning? Har ni fler aktiviteter som ni inte hunnit genomföra och som projektet kan hjälpa till med? 

Höstens möjligheter inom Effektiva lärformer

Från och med 1 september 2017 finns det återigen möjlighet att starta några av våra 6 månaders långa utbildningar. Detta är sista chansen innan projektet avslutas så tveka inte utan anmäl er nu via vår hemsida!

Svenska språket online
Utbildningen ’Virtuell svenska’ syftar till att lära dig att prata svenska i mindre konversationsklasser online. Berlitz Virtual Classroom (BVC) erbjuder live lärarledda lektioner via nätet. BVC-lektioner kan schemaläggas mån–fre mellan 8:00 – 21:00.

Engelska språket online
Utbildningen kommer vara 6 månader och bör ses som en intensivkurs i språket. Allt sker via en onlineskola som heter Cyber Teachers LIVE. Undervisningen bygger på självstudier och konversationsklasser. I samtliga kurser ingår språkutbildningens olika delar skrift, tal, läsförståelse, ordkunskap, grammatik och uttal. Man kan välja att fokusera på klassisk engelska, affärsengelska eller industrispecifik engelska.

CyberTeachers LIVE är ett online program där du utvecklar din engelska genom LIVE konversationsklasser och genom att du gör dina egna e-lektioner. LIVE Classroom startar varje timme och du har också tillgång till en coach antingen skriftligen eller via en videochatt varje vardag. Innan start kommer du få en introduktion antingen på svenska eller engelska beroende på nivå. Du gör inplacering och behovsanalys innan ditt skräddarsydda program laddas upp.

Winningtemp- temperaturmätaren för medarbetarnöjdhet i realtid

OBS! Vi kan på grund av kostnader bara erbjuda Winningtemp om vi får ihop 10-12 företag.

Temperaturmätaren är ett verktyg som mäter utveckling och välmående i realtid hos personal via en app. Tekniken är automatiserad och kräver minimalt med tid av chefer och medarbetare. Några av de effekter som uppnås är proaktiva åtgärder för att öka motivation, förhindra tapp av talanger och förebyggande hantering mot stress eller kränkande särbehandling. Mätningen täcker områden såsom ledarskap, delaktighet och personlig utveckling.

Intresse för ovan aktiviteter/kurser anmäl intresse på Efterfrågade utbildningar


Före-Under-Efter: en metod för att effektivisera lärandet TEK Halmstad, 19/10 9-12.00
Har du upplevt att en genomförd utbildning inte gett dig eller företaget något? Den har varken lett till att du förändrat ditt beteende eller höjt din prestation. Utbildningen ”Före-Under-Efter” syftar till att effektivisera lärandet i din organisation med hjälp av enkla verktyg och metoder. Att kontinuerligt arbeta med lärande genom att bland annat sätta tydliga mål och utvärdera dessa skapar önskade beteendeförändringar och leder till prestationshöjningar i din organisation. Boka din plats i bokningssystemet.

Ännu fler av höstens möjligheter

8D 21+28/8
När ett problem möter dagens ljus är det viktigt att hantera problemet på rätt sätt och givetvis förebygga dess upprepning. 8D eller de 8 disciplinerna är en metod för att analysera, definiera och verifiera ett problem samt skapa de rätta förutsättningarna för att ett team ska kunna arbeta effektivt med problemet.

Internrevision, 29-30/8
Kursen ger god kunskap och färdighet i intern revision av ledningssystem för till exempel
kvalitet eller miljö. Ni lär er den grundläggande metodiken att planera, förbereda och genomföra interna revisioner.

Lean Administration (31/8)
Det upplevelsebaserade spelet visar hur Lean-principerna påverkar resultatet i 
en service-, tjänste- eller administrativ verksamhet. Lean administrationsspelet är en simulerad administrativ verksamhet, där deltagarna får anta olika roller i en organisation. De utmanas till att ta initiativ och beslut om kontinuerliga och ibland radikala förbättringar av sin arbetsplats. Tillämpning av olika Lean-principer varvas med diskussioner om hur dessa påverkar utfallet och hur man tar nästa förbättringssteg så att deltagarna ser hur varje förbättring påverkar verksamheten

Lönekartläggning start 5/9 med Webbinar
Under 6 möjliga veckor kommer du arbeta med stöd från våra kompetenta kursledare som leder gruppen genom alla steg i en lönekartläggning. Vi kombinerar utbildningsmetodik i form av interaktiva Wibbinar, och workshop med alla deltagare och ledare under en heldag. Under hela utbildningen kommer du arbeta parallellt i Lönevågen, ett pedagogiskt verktyg för att genomföra en korrekt lönekartläggning. Fokus i utbildning är att genom kunskap, kunskapsutbyte och eget arbete ha en färdig lönekartläggning efter 6 veckor för sitt företag. Vi går igenom den nya lagens krav och utbildningen varvas med teori, praktiska exempel och eget arbete med företagets lönekartläggning.

Från och med januari 2017 träder den nya lagen om årliga lönekartläggningar i kraft, vi går igenom skillnader och ändringar mot nuvarande lagstiftning.

Konflikthantering (7/9)
Utbildningen ”Konflikthantering” syftar till att lära deltagarna att upptäcka konflikter och att skapa förutsättningar för en konstruktiv hantering av konfliktsituationer med syfte att skapa väl fungerande arbetsplatser med ökad effektivitet, hälsa och lönsamhet. 

Excel grund Halland (27-28/9) Göteborg (7-8/9)
Den här kursen ger dig grunderna i Excel och ett flertal praktiska tips på hur du kan använda programmet på ett effektivt sätt i vardagen. Efter två kursdagar kommer du att behärska grunderna i Excel och få många tidsbesparande tips som hjälper dig att komma igång och arbeta effektivt med programmet

Inspirationsföreläsning Strategisk Kompetensförsörjning, Stardust Halland 14/9
Seminariet syftar till att ge deltagarna verktyg och metoder för att diskutera kompetensutveckling och kompetensförsörjning på en strategisk nivå. Seminariet ger deltagarna ett tydligt ramverk för hur kompetensutveckling och kompetensförsörjning hänger ihop med företagens framgång och varför det blir en allt mer viktig fråga i framtidens organisationer.

Generellt Ledarskap (8,14,21 sept) GBG Generellt Ledarskap (15,20,26 sept) Halland
Utbildningen vänder sig till ledare på olika nivåer och är ett ledarprogram i tre steg och lika många dagar. Syftet är att ge deltagarna verktyg för att direkt kunna jobba utifrån ett effektivt och utvecklande ledarskap. Fokus ligger på att arbeta med ett ledarskap som utvecklar såväl individer som den organisation man verkar inom.

Förhandlingsteknik 20-21/9
Att bli en framgångsrik förhandlare handlar om en medvetenhet om hur din egen drivkraft påverkar dina beteenden samt förmågan att analysera förutsättningar och göra rätt förberedelser. Du lär dig förhandla under en rad olika förutsättningar och får insikt i begrepp som förhandlingsutrymme och betydelsen att tänka på målnivå och smärtgräns.

Kränkande särbehandling (20/9)
Via Företagslyftet i Väst erbjuds anslutna företag en genomgång av AFS 2015:4. Utbildningen ger kunskap om:

Excel för ekonomer Gbg (28/9)
Den här kursen lär dig hantera formler och funktioner (exempelvis ekonomiska och statistiska), även mellan olika kalkylblad och andra arbetsböcker. Vi går igenom import av större mängder data från andra system och hur man sammanfogar dessa i Excel. Datat kan sedan analyseras och simuleras genom att skapa olika typer av rapporter, exempelvis diagram, pivottabeller och villkorsstyrd formatering. Du får även lära dig skapa kalkylmodeller (mallar) genom att styra inmatningen av data och makron (inspelning av kommandon).

Excel fortsättning Halland (4-5/10)
Är du bekant med grunderna i Excel, men vill effektivisera ditt arbete ytterligare? Fortsättningskursen i Excel fördjupar dina kunskaper om länkar, granskning av formler, databashantering, pivottabeller, mallar och makron. Kursens övningar är baserade på vanligt förekommande arbetsuppgifter
 

Nya möjligheter

Känd avsändare Webbaserad, kontakta projektet för önskemål om start
ADR 1.3 Webbaserad, kontakta projektet för önskemål om kurs om start
LeanLyftet 4, anmäl intresse på efterfrågade utbildningar

Trevlig helg önskar vi er alla där ute

 


Ta chansen om du missat

Claes-Sara

Claes-Sara med sin föreläsning Från Man till människa genomförs i Göteborg den 14 juni 12.30-16.00, 100 platser är bokade men det finns plats för ytterligare 20 personer att deltaga, om intresse finns maila Noomi Bergström.
Som det ser ut nu kommer ytterligare ett tillfälle av denna fantastiska föreläsning att genomföras i Halland troligen i september månad, det är ett 60-tal intressenter anmälda på efterfrågade utbildningar och vi letar nu en lämplig lokal för ändamålet, det är av största vikt att ni fortsätter att anmäla intresse på efterfrågade utbildningar så att vi inte bokar en för liten lokal.

Webbkurser i Introduktion i arbetsmiljö och Ergonomi på kontor

Vi erbjuder ihop med leverantören Feelgood två interaktiva webbkurser: Introduktion i arbetsmiljö (som även finns på engelska) och Ergonomi på kontor. Vi vill erbjuda ett par begränsade piloter först för att se om utbildningen är effektiv och relevant så därför kan vi inte lova att vi kan köra igenom ett helt företag.
Introduktion i arbetsmiljö vänder sig till chefer som får grunderna i arbetsmiljöarbete. Kursen ger en bra grund i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och avslutas med ett kunskapstest.  Den andra webbkursen, Ergonomi på kontor, har ett varierande innehåll av film, animationer, övningar, text och bild. Här möter vi Feelgood-ergonomen Johanna Frisk som vägleder kursdeltagaren i hur man arbetar mest ergonomiskt i kontorsmiljö. Webbkurserna tar ca 30 minuter + kunskapstest i anspråk av deltagaren.
Fördelarna med digital utbildning är många. En kurs genomförs när som helst och var som helst på en dator eller mobil enhet. Om många medarbetare behöver lära sig samma sak är det en fördel att vara säker på att alla får samma innehåll och upplägg.  Digital utbildning är både tids- och kostnadseffektivt, och för den enskilda medarbetaren kan en kurs genomföras när det passar det egna schemat. En digital kurs kan dessutom genomföras flera gånger om, när som helst.

Feelgoods digitala utbildningar består av flera olika element. Dels filmade föreläsningar, intervjufilmer, instruktionsfilmer eller en kombination av dessa och dels interaktiva delar där kursdeltagaren är aktiv genom att göra övningar och svara på frågor.

Via länken kan du se ett smakprov på utbildningen: http://www.feelgood.se/artikel/article/digital-utbildning/  

Om intresse finns anmäls intresse på efterfrågade utbildningar.

Lönsamhet kräver affärsmässig rekrytering

Daniel Larsson, Unnaryd modell om Stardust Consulting

Liksom många andra små och medelstora företag känner Unnaryd modell av den hårdnande konkurrensen i jakten på nya medarbetare. Bristen på rätt kompetens och en ständigt pågående teknikutveckling, riskerar att på sikt hota hela lönsamheten. Daniel Larsson, vd för Unnaryd modell, tror därför att man som arbetsgivare måste tänka helt nytt när det gäller personalpolitik. Daniel menar att HR-frågor inte längre går att behandla som en separat process utan måste knytas ihop med verksamhetssystemet och affärsplanen 

Rekrytera inte dagens jobb, rekrytera för framtiden

Daniels tankar bekräftas av utbildningsföretaget Stardust Consulting. De menar att nyckeln till framgång är att alltid ta sin utgångspunkt i affärsplanen. På samma sätt som GAP-analyser görs i produktion, ska det göras vid rekrytering och kompetensutveckling.

Det var just kopplingen till företagets långsiktiga mål som Daniel Larsson tänkte på vid rekryteringen av en tysk mättekniker. Förutom teknikerns mätkunskaper såg Daniel den tyska bakgrunden som en fördel. Ett av Unnaryds långsiktiga mål är att ta sig in på den tyska marknaden vilket kan underlättas av teknikerns språkkunskaper och kulturella förståelse.
Föreläsningen med Stardust Consulting gav mig både ett kvitto på att vi är på rätt väg men också en påminnelse om vikten av att tänka långsiktigt. Som ett litet företag är det lätt att man bara släcker bränder för att rädda jobben just nu men givetvis ligger vinsten i att göra rätt från början. Det är det som leder till lönsamhet och effektivitet.

Denna föreläsning kommer att gå i Laxbutiken den 14 september 09.00-11.00. Vill du som Daniel ta del av denna Föreläsning bokar du din och dina medarbetares platser i bokningssystemet

Nytt bokningsbart

 

Trevlig helg till er alla önskar alla vi i Projektteamet

 


Så mycket

Som vi och ni har märk så är det inget större fokus på utbildning men av projektets fyra processer är det ändå två processer som har en mycket bra styrfart, Strategisk Kompetensförsörjning har fram tills idag genomfört 128 företagsbesök, vår process Jämställdhet har Lisa Lindén genomfört ca 115 besök spritt i våra län. Den 24 maj hade vi möjlighet att presentera vårt projekt för Europeiska Socialfondens Generaldirektör vilket vi nu i efterhand fått höra var ett uppskattat inslag. Under veckan som gått har vi haft vår första skarpa revision från ESF.

Halland
Den 9 maj träffades företag från Halmstad och Laholm för att tillsammans hitta gemensamma utmaningar där Företagslyftet i Väst kan hjälpa till. Målet var att göra lokala insatser som matchar företagens behov. Över en lunch lyftes behov och utmaningar, informerades om senaste nytt inom projektet, påmindes om de verktyg vi har tillgång till och bollade idéer. Resultatet blev en höst full av aktiviteter, förlagt lokalt i södra Halland! Fokus Strategisk kompetensförsörjning med Stardust, Workshop i verktyget Före-Under-Efter samt att vi erbjöds ett studiebesök på Halmstad Gummifabrik för erfarenhetsutbyte. Utöver detta arbetar ett antal Laholms företag med ett nätverk inom jämställdhet tillsammans med FöretagsLyftet i Västs Genusexpert Lisa Lindén.   

SWT Paper har i dagarna gått ut med ett mail till deltagande företag i Halland med en uppmaning att anmäla intresse på projektets hemsida för att på så sätt synliggöra gemensamma behov för att möjliggöra att aktiviteter genomförs i Halland. Specifikt lyfte SWT Paper fram ett önskemål om att fler företag ska/borde anmäla sitt intresse till Claes-Saras föreläsning från Man till människa då detta är ett viktigt ämne och för att på så sätt få en föreläsning i Halland.

Platser kvar, Status bokningar (närtid)

Core Tools 13/6 Kommer att flyttas till hösten

Kursen syftar till kunna arbeta i projekt för utveckling av produkt och/eller tillverkningsprocess enligt fordonsindustrins krav. Utgångspunkten är i första hand AIAGs manualer APQP, PPAP, FMEA, MSA och SPC. De tyska kraven, VDA, kommer och att tas upp. Kursen vänder sig till alla som arbetar inom fordonsindustri eller tillverkningsindustri med likande krav och ska kunna arbete i olika delar av APQP processen.

Truckutbildning A+B start måndag v24 Gbg
Kursen syftar till att ge deltagaren de grundläggande kunskaperna både teoretiskt och praktiskt som möjliggör att materialhantering med truck kan utövas med betryggande säkerhet för såväl förare som människor i truckens närhet. Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete har behov av att framföra en truck. Kursen vänder sig också till arbetsledare och skyddsombud

Excel forts 19-20/6 Göteborg
Är du bekant med grunderna i Excel, men vill effektivisera ditt arbete ytterligare? Fortsättningskursen i Excel fördjupar dina kunskaper om länkar, granskning av formler, databashantering, pivottabeller, mallar och makron. Kursens övningar är baserade på vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Nytt bokningsbart

 

Några Direktriktade aktiviteter hos deltagande företag

 

Vi passar på att önska er en Trevlig Pings


Fulltakt eller ledig

Det börjar närma sig semester och framöver så ligger det en del röda dagar vilket gör att antal utbildningsdagar/arbetsdagar minskar för en del av er och för andra så produceras det i fulltakt oavsett så har vi ännu flera möjligheter till kompetensutveckling och övriga aktiviteter att erbjuda enligt nedan. Vi påminner igen om att se över era behov till hösten och skicka in dem till projektet så snart som möjligt.

Platser kvar, Status bokningar (närtid)


Skötsel av Elanläggningar 2 st 1-dagars kurser 30/5+31/5 Trollhättan
Att vara uppdaterad i enlighet med utgåva 3 av standarden SSEN-50110-1, skötsel av elektriska anläggningar som 2016-02-11   ersatte den tidigare utgåvan.
Arbetsgivaren ansvarar för att alla anställda har regelbundet uppdaterade utbildningar. Det är ett krav att kunskaper i föreskrifter samt standarder hålls uppdaterade.

Core Tools 13/6
Kursen syftar till kunna arbeta i projekt för utveckling av produkt och/eller tillverkningsprocess enligt fordonsindustrins krav. Utgångspunkten är i första hand AIAGs manualer APQP, PPAP, FMEA, MSA och SPC. De tyska kraven, VDA, kommer och att tas upp. Kursen vänder sig till alla som arbetar inom fordonsindustri eller tillverkningsindustri med likande krav och ska kunna arbete i olika delar av APQP processen.

Truckutbildning A+B start måndag v24 Gbg
Kursen syftar till att ge deltagaren de grundläggande kunskaperna både teoretiskt och praktiskt som möjliggör att materialhantering med truck kan utövas med betryggande säkerhet för såväl förare som människor i truckens närhet. Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete har behov av att framföra en truck. Kursen vänder sig också till arbetsledare och skyddsombud

Excel forts 19-20/6 Göteborg
Är du bekant med grunderna i Excel, men vill effektivisera ditt arbete ytterligare? Fortsättningskursen i Excel fördjupar dina kunskaper om länkar, granskning av formler, databashantering, pivottabeller, mallar och makron. Kursens övningar är baserade på vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Nytt bokningsbart

 

På väg in

Projektteamet önskar er en trevlig helg


Efter regn kommer sol

Platser kvar, Status bokningar (närtid)


Momskurs 22/5 (det går att komma in med sen anmälan via mail)
Genomgång av skillnader i momshantering mellan enstaka inköp och varulager Hur hanteras moms vid tjänstehandel? I vilket land konsumeras tjänsten – var redovisas då momsen? Installationsleveranser, försäljning av varor inklusive installation – ger speciella momseffekter Vilka effekter har olika affärsupplägg på momsen och hur ska dessa redovisas

Skötsel av Elanläggningar ( SSEN-50110-1) 2 st 1-dagars kurser 30/5+31/5 Trollhättan
Att vara uppdaterad i enlighet med utgåva 3 av standarden SSEN-50110-1, skötsel av elektriska anläggningar som 2016-02-11   ersatte den tidigare utgåvan.
Arbetsgivaren ansvarar för att alla anställda har regelbundet uppdaterade utbildningar. Det är ett krav att kunskaper i föreskrifter samt standarder hålls uppdaterade.

Core Tools 13/6
Kursen syftar till kunna arbeta i projekt för utveckling av produkt och/eller tillverkningsprocess enligt fordonsindustrins krav. Utgångspunkten är i första hand AIAGs manualer APQP, PPAP, FMEA, MSA och SPC. De tyska kraven, VDA, kommer och att tas upp. Kursen vänder sig till alla som arbetar inom fordonsindustri eller tillverkningsindustri med likande krav och ska kunna arbete i olika delar av APQP processen.

Truckutbildning A+B start måndag v24 Gbg
Kursen syftar till att ge deltagaren de grundläggande kunskaperna både teoretiskt och praktiskt som möjliggör att materialhantering med truck kan utövas med betryggande säkerhet för såväl förare som människor i truckens närhet. Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete har behov av att framföra en truck. Kursen vänder sig också till arbetsledare och skyddsombud

Excel forts 19-20/6 Gbg
Är du bekant med grunderna i Excel, men vill effektivisera ditt arbete ytterligare? Fortsättningskursen i Excel fördjupar dina kunskaper om länkar, granskning av formler, databashantering, pivottabeller, mallar och makron. Kursens övningar är baserade på vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Nytt Bokningsbart (hösten)

På väg in

Soliga helghälsningar från Projektteamet

 


Ibland är inte allt som det ser ut

Även om det ser lite tunt ut vad gäller antal bokningsbara kurser i vårt bokningssystem så pågår det en hel del aktiviteter runt om på företagen alltifrån coaching och kurser/ föreläsningar som är anpassade efter företagens behov och som då i regel genomförs på hemmaplan ex Friskvård för hela företaget, anpassad belastningsergonomi för Truckförare, Coaching inom Lean & förbättringsarbete även arbetet med er Strategiska och jämställdhetsprocess rullar på och bär frukt på många företag.

Platser kvar, Status bokningar

Momskurs 22/5
Genomgång av skillnader i momshantering mellan enstaka inköp och varulager Hur hanteras moms vid tjänstehandel? I vilket land konsumeras tjänsten – var redovisas då momsen? Installationsleveranser, försäljning av varor inklusive installation – ger speciella momseffekter Vilka effekter har olika affärsupplägg på momsen och hur ska dessa redovisas

Skötsel av Elanläggningar 2 st 1-dagars kurser 30/5+31/5 Trollhättan
Att vara uppdaterad i enlighet med utgåva 3 av standarden SSEN-50110-1, skötsel av elektriska anläggningar som 2016-02-11   ersatte den tidigare utgåvan.
Arbetsgivaren ansvarar för att alla anställda har regelbundet uppdaterade utbildningar. Det är ett krav att kunskaper i föreskrifter samt standarder hålls uppdaterade.

8D 23+30/5 Flyttas till hösten pga. för få anmälda
När ett problem möter dagens ljus är det viktigt att hantera problemet på rätt sätt och givetvis förebygga dess upprepning. 8D eller de 8 disciplinerna är en metod för att analysera, definiera och verifiera ett problem samt skapa de rätta förutsättningarna för att ett team ska kunna arbeta effektivt med problemet.

Core Tools 13/6
Kursen syftar till kunna arbeta i projekt för utveckling av produkt och/eller tillverkningsprocess enligt fordonsindustrins krav. Utgångspunkten är i första hand AIAGs manualer APQP, PPAP, FMEA, MSA och SPC. De tyska kraven, VDA, kommer och att tas upp. Kursen vänder sig till alla som arbetar inom fordonsindustri eller tillverkningsindustri med likande krav och ska kunna arbete i olika delar av APQP processen.

Truckutbildning A+B start måndag v24 Gbg
Kursen syftar till att ge deltagaren de grundläggande kunskaperna både teoretiskt och praktiskt som möjliggör att materialhantering med truck kan utövas med betryggande säkerhet för såväl förare som människor i truckens närhet. Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete har behov av att framföra en truck. Kursen vänder sig också till arbetsledare och skyddsombud

Nytt på väg in

Annat bokningsbart

Trevlig helg till er och era medarbetare


Hjälp sökes

Vi vill uppmana er alla att se över era kompetensbehov och planer, vi vet att ni alla har mkt att göra och välfyllda orderböcker men för oss innebär detta att trots det finns ett intresse/behov för kurser som vi erbjuder så bokas dessa upp dåligt vilket innebär att vi blir tvungna att ställa in eller flytta/boka om till ett senare tillfälle, kurser som drabbats av just detta är på kort tid Excel i Halland, Förhandlingsteknik, Kränkande särbehandling, Intern revision samt Konflikthantering. Vår uppmaning till er är att passa på att boka er på de erbjudande som finns medan de faktiskt är tillgängliga, det finns en risk att de inte kommer igen.

Platser kvar, Status bokningar

Kränkande Särbehandling 17/5 (halvdag) Flyttas pga. för få anmälda


Momskurs 22/5
Genomgång av skillnader i momshantering mellan enstaka inköp och varulager Hur hanteras moms vid tjänstehandel? I vilket land konsumeras tjänsten – var redovisas då momsen? Installationsleveranser, försäljning av varor inklusive installation – ger speciella momseffekter Vilka effekter har olika affärsupplägg på momsen och hur ska dessa redovisas

Skötsel av Elanläggningar 2 st 1-dagars kurser 30/5+31/5 Trollhättan
Att vara uppdaterad i enlighet med utgåva 3 av standarden SSEN-50110-1, skötsel av elektriska anläggningar som 2016-02-11   ersatte den tidigare utgåvan.
Arbetsgivaren ansvarar för att alla anställda har regelbundet uppdaterade utbildningar. Det är ett krav att kunskaper i föreskrifter samt standarder hålls uppdaterade.

8D 23+30/5
När ett problem möter dagens ljus är det viktigt att hantera problemet på rätt sätt och givetvis förebygga dess upprepning. 8D eller de 8 disciplinerna är en metod för att analysera, definiera och verifiera ett problem samt skapa de rätta förutsättningarna för att ett team ska kunna arbeta effektivt med problemet.

Core Tools 13/6
Kursen syftar till kunna arbeta i projekt för utveckling av produkt och/eller tillverkningsprocess enligt fordonsindustrins krav. Utgångspunkten är i första hand AIAGs manualer APQP, PPAP, FMEA, MSA och SPC. De tyska kraven, VDA, kommer och att tas upp. Kursen vänder sig till alla som arbetar inom fordonsindustri eller tillverkningsindustri med likande krav och ska kunna arbete i olika delar av APQP processen.

Claes/Sara från Man till människa 14/6
Lönekartläggning start 5/9 med Webbinar
Känd avsändare Webbaserad, kontakta projektet för önskemål om start
ADR 1.3 Webbaserad, kontakta projektet för önskemål om kurs om start

Trevlig Helg önskar Projektteamet


Valborg

Som ni ser i våra nyhetsutskick så minskar innehållet både vad gäller bokningsbara kurser och andra aktiviteter, en förklaring är troligen att era orderböcker är fulla samt att semestern närmar sig men vi vill ändå påminna er om att ta chansen att kompetensutveckla er personal inför kommande utmaningar. Se gärna över vilka utmaningar som ligger framför er och kom in med önskemål om aktiviteter som vi kan planera in till hösten.

Platser kvar, Status bokningar

Kränkande Särbehandling 17/5 (halvdag)
Via Företagslyftet i Väst erbjuds anslutna företag en genomgång av AFS 2015:4. Utbildningen ger kunskap om:

Momskurs 22/5
Genomgång av skillnader i momshantering mellan enstaka inköp och varulager Hur hanteras moms vid tjänstehandel? I vilket land konsumeras tjänsten – var redovisas då momsen? Installationsleveranser, försäljning av varor inklusive installation – ger speciella momseffekter Vilka effekter har olika affärsupplägg på momsen och hur ska dessa redovisas

Skötsel av Elanläggningar 2 st 1-dagars kurser 30/5+31/5 Trollhättan
Att vara uppdaterad i enlighet med utgåva 3 av standarden SSEN-50110-1, skötsel av elektriska anläggningar som 2016-02-11   ersatte den tidigare utgåvan.
Arbetsgivaren ansvarar för att alla anställda har regelbundet uppdaterade utbildningar. Det är ett krav att kunskaper i föreskrifter samt standarder hålls uppdaterade.

8D 23+30/5
När ett problem möter dagens ljus är det viktigt att hantera problemet på rätt sätt och givetvis förebygga dess upprepning. 8D eller de 8 disciplinerna är en metod för att analysera, definiera och verifiera ett problem samt skapa de rätta förutsättningarna för att ett team ska kunna arbeta effektivt med problemet.

Core Tools 13/6
Kursen syftar till kunna arbeta i projekt för utveckling av produkt och/eller tillverkningsprocess enligt fordonsindustrins krav. Utgångspunkten är i första hand AIAGs manualer APQP, PPAP, FMEA, MSA och SPC. De tyska kraven, VDA, kommer och att tas upp. Kursen vänder sig till alla som arbetar inom fordonsindustri eller tillverkningsindustri med likande krav och ska kunna arbete i olika delar av APQP processen.

Nytt bokningsbart

Claes/Sara från Man till människa 14/6
Lönekartläggning start 5/9 med Webbinar
Känd avsändare Webbaserad, kontakta projektet för önskemål om start
ADR 1.3 Webbaserad, kontakta projektet för önskemål om kurs om start

Projektteamet önskar ala en trevllig Valborg


Du har väl inte glömt

Nu börjar vi se lite effekter av vad projektet har skapat för möjligheter, vi ser att genom samverkan i  b.la LeanLyft och andra aktiviteter så har flera nya nätverk skapats där företagen tar hjälp av varandra och visar upp sin verksamhet för att lära av varandra och därmed bli mer konkurrenskraftiga. Genom nätverk och samverkan får man dels ett utökat nätverk samt ibland även ett nytt kund-leverantörsförhållande.
Som ni vet har vi en process som heter Effektiva lärformer, vi erbjuder företagsanpassade aktiviteter som kan om så önskas förläggas i egen verksamhet (om lokal tillåter) eller kanske i en lokal nära dig, detta förutsätter att behovet är tillräckligt stort alternativt att man samverkar med andra företag med samma behov.

Ps, Hjälp oss vid kontakt att skapa mötestider då vi från projektet hör av oss från 4 olika processer

Platser kvar, Status bokningar

Yellow Belt/Green Belt 26-27/4+9-10/5+23/5
Utbildningen ger dig god inblick förbättringsarbete enligt Sex Sigma samt kunskaper om systematisk problemlösning och enklare förbättringsverktyg. Det betyder att du kan ta rollen som lokal förbättringssamordnare eller Green Belt och självständigt leda mindre förbättrings- projekt

Internrevision, 3-4/5 flyttas till 29-30/8

Kursen ger god kunskap och färdighet i intern revision av ledningssystem för till exempel
kvalitet eller miljö. Ni lär er den grundläggande metodiken att planera, förbereda och genomföra interna revisioner.

Förhandlingsteknik 10-11/5 flyttas till hösten
Att bli en framgångsrik förhandlare handlar om en medvetenhet om hur din egen drivkraft påverkar dina beteenden samt förmågan att analysera förutsättningar och göra rätt förberedelser. Du lär dig förhandla under en rad olika förutsättningar och får insikt i begrepp som förhandlingsutrymme och betydelsen att tänka på målnivå och smärtgräns.

Momskurs 22/5
Genomgång av skillnader i momshantering mellan enstaka inköp och varulager Hur hanteras moms vid tjänstehandel? I vilket land konsumeras tjänsten – var redovisas då momsen? Installationsleveranser, försäljning av varor inklusive installation – ger speciella momseffekter Vilka effekter har olika affärsupplägg på momsen och hur ska dessa redovisas

Skötsel av Elanläggningar 2 st 1-dagars kurser 30/5+31/5 Trollhättan
Att vara uppdaterad i enlighet med utgåva 3 av standarden SSEN-50110-1, skötsel av elektriska anläggningar som 2016-02-11   ersatte den tidigare utgåvan.
Arbetsgivaren ansvarar för att alla anställda har regelbundet uppdaterade utbildningar. Det är ett krav att kunskaper i föreskrifter samt standarder hålls uppdaterade.

8D 23+30/5
När ett problem möter dagens ljus är det viktigt att hantera problemet på rätt sätt och givetvis förebygga dess upprepning. 8D eller de 8 diciplinerna är en metod för att analysera, definiera och verifiera ett problem samt skapa de rätta förutsättningarna för att ett team ska kunna arbeta effektivt med problemet.

Core Tools 13/6
Kursen syftar till kunna arbeta i projekt för utveckling av produkt och/eller tillverkningsprocess enligt fordonsindustrins krav. Utgångspunkten är i första hand AIAGs manualer APQP, PPAP, FMEA, MSA och SPC. De tyska kraven, VDA, kommer och att tas upp. Kursen vänder sig till alla som arbetar inom fordonsindustri eller tillverkningsindustri med likande krav och ska kunna arbete i olika delar av APQP processen.

Nytt bokningsbart

 

Projektteamet önskar er sol & värme

 


“Kuckeliku”

Projektet vill passa på att önska alla deltagande företag och dess medarbetare en Glad Påsk

Vad vi har förstått så går produktion som ”tåget” ute hos våra 55 deltagande företag, men vi hoppas och tror att ni även i fortsättningen tänker på kompetensförsörjning för att möta den framtid som kommer.

Platser kvar, Status bokningar

Key Account Management 18/4+8/5
Kursen ger dig kunskap och insikt om var ditt Key Account Management befinner sig idag och vad du konkret kan göra för att få full effekt av satsningarna. Vi ger dig grunderna att bygga på och användbara kartläggningsverktyg för att skaffa information och bygga relationer. Vi ger dig strukturer för att beskriva och bryta ner mål till handfasta aktivitetsplaner och vi delar erfarenheter om hur du får KAM att fungera internt i ditt företag. Vi varvar teori med praktisk handledning av dina egna planer och affärer

(ISO) IATF 16949 19/4
Kursen i standarden IATF 16949 syftar till att förstå intentionerna med standarden och kunna de väsentligaste kraven. Kursen vänder sig till alla som arbetar inom fordonsindustri eller tillverkningsindustri med likande krav och som behöver förståelse för vad kraven i IATF 16949 betyder för arbetet.

Green Belt 26-27/4+9-10/5+23/5
Utbildningen ger dig god inblick förbättringsarbete enligt Sex Sigma samt kunskaper om systematisk problemlösning och enklare förbättringsverktyg. Det betyder att du kan ta rollen som Green Belt- eller lokal förbättringssamordnare och självständigt leda mindre förbättrings- projekt

Internrevision, 3-4/5
Kursen ger god kunskap och färdighet i intern revision av ledningssystem för till exempel
kvalitet eller miljö. Ni lär er den grundläggande metodiken att planera, förbereda och genomföra interna revisioner.

Förhandlingsteknik 10-11/5
Att bli en framgångsrik förhandlare handlar om en medvetenhet om hur din egen drivkraft påverkar dina beteenden samt förmågan att analysera förutsättningar och göra rätt förberedelser. Du lär dig förhandla under en rad olika förutsättningar och får insikt i begrepp som förhandlingsutrymme och betydelsen att tänka på målnivå och smärtgräns.

Momskurs 22/5
Genomgång av skillnader i momshantering mellan enstaka inköp och varulager Hur hanteras moms vid tjänstehandel? I vilket land konsumeras tjänsten – var redovisas då momsen? Installationsleveranser, försäljning av varor inklusive installation – ger speciella momseffekter Vilka effekter har olika affärsupplägg på momsen och hur ska dessa redovisas

Skötsel av Elanläggningar 2 st 1-dagars kurser 30/5+31/5 Trollhättan
Att vara uppdaterad i enlighet med utgåva 3 av standarden SSEN-50110-1, skötsel av elektriska anläggningar som 2016-02-11   ersatte den tidigare utgåvan.
Arbetsgivaren ansvarar för att alla anställda har regelbundet uppdaterade utbildningar. Det är ett krav att kunskaper i föreskrifter samt standarder hålls uppdaterade.

Nytt bokningsbart

Bokningsbara kurser på väg in


Dagens Nyheter erbjuder

Projektadministrationen tipsar

• Finns det platser kvar på en kurs men kurstillfället är ”stängt” går det bra att maila Noomi eller Karin direkt så hjälper dem till med bokningen, hellre full kurs än tomma stolar.
• Är kursen full som ert företag har behov av så glöm inte att anmäla ert intresse på efterfrågade utbildningar så att vi har koll på hur det faktiska behovet ser ut så att vi då kan beställa fler kurser eller kanske byta lokal.

Platser kvar, Status bokningar

Key Account Management 18/4+8/5
Kursen ger dig kunskap och insikt om var ditt Key Account Management befinner sig idag och vad du konkret kan göra för att få full effekt av satsningarna. Vi ger dig grunderna att bygga på och användbara kartläggningsverktyg för att skaffa information och bygga relationer. Vi ger dig strukturer för att beskriva och bryta ner mål till handfasta aktivitetsplaner och vi delar erfarenheter om hur du får KAM att fungera internt i ditt företag. Vi varvar teori med praktisk handledning av dina egna planer och affärer

(ISO) IATF 16949 19/4
Kursen i standarden IATF 16949 syftar till att förstå intentionerna med standarden och kunna de väsentligaste kraven. Kursen vänder sig till alla som arbetar inom fordonsindustri eller tillverkningsindustri med likande krav och som behöver förståelse för vad kraven i IATF 16949 betyder för arbetet.

Excel grund 24-25/4
Den här kursen ger dig grunderna i Excel och ett flertal praktiska tips på hur du kan använda programmet på ett effektivt sätt i vardagen. Efter två kursdagar kommer du att behärska grunderna i Excel och få många tidsbesparande tips som hjälper dig att komma igång och arbeta effektivt med programmet.

Green Belt 26-27/4+9-10/5+23/5
Utbildningen ger dig god inblick förbättringsarbete enligt Sex Sigma samt kunskaper om systematisk problemlösning och enklare förbättringsverktyg. Det betyder att du kan ta rollen som Green Belt- eller lokal förbättringssamordnare och självständigt leda mindre förbättrings- projekt

Konflikthantering 27/4
Utbildningen ”Konflikthantering” syftar till att lära deltagarna att upptäcka konflikter och att skapa förutsättningar för en konstruktiv hantering av konfliktsituationer med syfte att skapa väl fungerande arbetsplatser med ökad effektivitet, hälsa och lönsamhet.

Internrevision, 3-4/5
Kursen ger god kunskap och färdighet i intern revision av ledningssystem för till exempel
kvalitet eller miljö. Ni lär er den grundläggande metodiken att planera, förbereda och genomföra interna revisioner.

Förhandlingsteknik 10-11/5
Att bli en framgångsrik förhandlare handlar om en medvetenhet om hur din egen drivkraft påverkar dina beteenden samt förmågan att analysera förutsättningar och göra rätt förberedelser. Du lär dig förhandla under en rad olika förutsättningar och får insikt i begrepp som förhandlingsutrymme och betydelsen att tänka på målnivå och smärtgräns.

Momskurs 22/5
Genomgång av skillnader i momshantering mellan enstaka inköp och varulager Hur hanteras moms vid tjänstehandel? I vilket land konsumeras tjänsten – var redovisas då momsen? Installationsleveranser, försäljning av varor inklusive installation – ger speciella momseffekter Vilka effekter har olika affärsupplägg på momsen och hur ska dessa redovisas

Nytt bokningsbart

Bokningsbara kurser på väg in

Med vårvarma hälsningar Projektteamet


Nyfiken på att lyssna och lära

Proddpodden

En av FöretagsLyftet i Västs effektiva lärformer är en podd som vi kallar ”Proddpodden”. Den handlar om lean och produktion. I avsnitten behandlar vi olika Leanverktyg och bjuder in gäster som vi samtalar med. Vi vill mycket gärna ha er feedback på vår podd, så lyssna därför på de 3 första avsnitten nedan och hör sedan av er om ni har kommentarer till Erica på .(JavaScript must be enabled to view this email address).

Avsnitt 3:
Vad är viktigt när företag skall implementera 5S (19 min)
I detta avsnitt samtalar FöretagsLyftet i Västs Erica Blom med Volvo Personvagnars leanexpert Anders Langré och GTC:s leanutbildare Günter Sand om vad som är viktigt att tänka på.

Lyssna till Avsnitt 3 här

Avsnitt 2:
Standardiserat arbetssätt (28 min)
I detta avsnitt samtalar FöretagsLyftet i Västs Erica Blom med Volvo Personvagnars leanexpert Anders Langré och GTC:s leanutbildare Johannes Persson om vad standardiserat arbetssätt är, samt hur Volvo Personvagnar har lagt upp sitt standardiseringsarbete.

Lyssna till avsnitt 2 här

Avsnitt 1:
Är Lean mean? (20 min)
I detta avsnitt samtalar FöretagsLyftet i Västs Ulf Johansson och Erica Blom med GTC:s leanutbildare Emina Atic, Günter Sand, Johannes Persson och Michael Bergström generellt om vad lean är och om det ligger någon sanning i att lean kan vara mean.

Lyssna till avsnitt 1 här

Platser kvar, Status bokningar

Generellt Ledarskap 4,19,28/4
Utbildningen vänder sig till ledare på olika nivåer och är ett ledarprogram i tre steg och lika många dagar. Syftet är att ge deltagarna verktyg för att direkt kunna jobba utifrån ett effektivt och utvecklande ledarskap. Fokus ligger på att arbeta med ett ledarskap som utvecklar såväl individer som den organisation man verkar inom.

Konflikthantering 4/4, Hyltebruk Halland
Kursen syftar till att lära deltagarna att upptäcka konflikter och att skapa förutsättningar för en konstruktiv hantering av konfliktsituationer med syfte att skapa väl fungerande arbetsplatser med ökad effektivitet, hälsa och lönsamhet. 

Tull & exporthantering 5/4
Utbildningen ursprungsregler, exportdokument och varuklassificering syftar till att ge berörd personal på företaget kunskap om hur man fastställer korrekt ursprungsland vid export för företagets produkter, vilka nödvändiga dokument som krävs för att införtullningen i andra länder ska bli så smidig som möjligt. Dessutom kommer personalen att få utbildning om principerna om varuklassificering enligt EU:s tulltaxa med särskild inriktning på företagets produktsortiment. Rätt klassificering avgör nivån på tullavgifter, om eventuella import- eller exporttillstånd behövs samt vilka ursprungsregler som ska tillämpas.

Key Account Management 18/4+8/5
Kursen ger dig kunskap och insikt om var ditt Key Account Management befinner sig idag och vad du konkret kan göra för att få full effekt av satsningarna. Vi ger dig grunderna att bygga på och användbara kartläggningsverktyg för att skaffa information och bygga relationer. Vi ger dig strukturer för att beskriva och bryta ner mål till handfasta aktivitetsplaner och vi delar erfarenheter om hur du får KAM att fungera internt i ditt företag. Vi varvar teori med praktisk handledning av dina egna planer och affärer

(ISO) IATF 16949 19/4
Kursen i standarden IATF 16949 syftar till att förstå intentionerna med standarden och kunna de väsentligaste kraven. Kursen vänder sig till alla som arbetar inom fordonsindustri eller tillverkningsindustri med likande krav och som behöver förståelse för vad kraven i IATF 16949 betyder för arbetet.

Excel grund 24-25/4
Den här kursen ger dig grunderna i Excel och ett flertal praktiska tips på hur du kan använda programmet på ett effektivt sätt i vardagen. Efter två kursdagar kommer du att behärska grunderna i Excel och få många tidsbesparande tips som hjälper dig att komma igång och arbeta effektivt med programmet.

Green Belt 26-27/4+9-10/5+23/5
Utbildningen ger dig god inblick förbättringsarbete enligt Sex Sigma samt kunskaper om systematisk problemlösning och enklare förbättringsverktyg. Det betyder att du kan ta rollen som Green Belt- eller lokal förbättringssamordnare och självständigt leda mindre förbättrings- projekt

Internrevision, 3-4/5
Kursen ger god kunskap och färdighet i intern revision av ledningssystem för till exempel
kvalitet eller miljö. Ni lär er den grundläggande metodiken att planera, förbereda och genomföra interna revisioner.

Förhandlingsteknik 10-11/5
Att bli en framgångsrik förhandlare handlar om en medvetenhet om hur din egen drivkraft påverkar dina beteenden samt förmågan att analysera förutsättningar och göra rätt förberedelser. Du lär dig förhandla under en rad olika förutsättningar och får insikt i begrepp som förhandlingsutrymme och betydelsen att tänka på målnivå och smärtgräns.

Momskurs 22/5
Genomgång av skillnader i momshantering mellan enstaka inköp och varulager Hur hanteras moms vid tjänstehandel? I vilket land konsumeras tjänsten – var redovisas då momsen? Installationsleveranser, försäljning av varor inklusive installation – ger speciella momseffekter Vilka effekter har olika affärsupplägg på momsen och hur ska dessa redovisas

Nytt bokningsbart

Bokningsbara kurser på väg in

Lite övrig info
Efter vårt trevliga och inspirerande seminarium 22/3 framkom önskemål om att få ta del av presentationerna som genomfördes, dessa är bifogade i mailet som har skickats ut till våra kontaktpersoner. Det finns ännu en möjlighet att ta del av Stardust filmade föreläsning på 2 timmar som handlade om Talent management och Strategisk kompetensförsörjning, kontakta Mats Kilander om intresse finns.

Må gott och lev väl Projektteamet

 


Vilken lyckad eftermiddag

En kort summering

Vi vill rikta ett stort tack till de som deltog på vår Inspirationsdag den 22 mars, ett extra STORT tack till Westport, Milleteknik, Sveba Dahlén och M2 Retail Solutions som delgav oss sina tankar och arbetssätt. 24 företag deltog på plats samt ett okänt antal företag tog del av föreläsningen via streaming.

Eftermiddagen gav oss inspiration till det fortsatta arbetet vad gäller Strategisk Kompetensförsörjning, verktyg som kan hjälpa oss i det fortsatta arbetet - varför inte skapa en intern lärportal där ni kan dela med er av erfarenheter och hur ni kan lära av varandras misstag och lyckanden, en plats att blogga lärande. Vi funderade på hur vi INTE har tid att lära när utvecklingen går så fort och att det finns risk att konkurrenter hinner före. Hur vi ska prioritera och fokusera när vi arbetar med våra mål, vikten av att ta in input från rätt personer och hur vi bör sälja in och förankra ett förändringsarbete. Vi tog del av andra företags erfarenheter i det långsiktiga arbetet med strategier, vikten av att rekrytera på rätt sätt.

Ett tips från AutoAdapt var att det inte måste vara snyggt i början, bara man börjar och sedan förfinar med tiden, försök att vara 2 i det planerade förändringsarbeten då dessa kan växeldra och tillsammans föra arbetet framåt.

Vi fick med oss nedan boktipsen
Kompetensbaserad rekrytering, intervjutekniker och testning, Malin Lindelöw Danielsson

Det finns möjlighet att ta del av den Streamade föreläsningen med Stardust för att i efterhand bli lika inspirerade som vi som var där. Kontakta Mats Kilander om intresse finns.

Platser kvar, Status bokningar 

Generellt Ledarskap 4,19,28/4
Utbildningen vänder sig till ledare på olika nivåer och är ett ledarprogram i tre steg och lika många dagar. Syftet är att ge deltagarna verktyg för att direkt kunna jobba utifrån ett effektivt och utvecklande ledarskap. Fokus ligger på att arbeta med ett ledarskap som utvecklar såväl individer som den organisation man verkar inom.

Konflikthantering 4/4, Hyltebruk Halland
Kursen syftar till att lära deltagarna att upptäcka konflikter och att skapa förutsättningar för en konstruktiv hantering av konfliktsituationer med syfte att skapa väl fungerande arbetsplatser med ökad effektivitet, hälsa och lönsamhet. 

Tull & exporthantering 5/4
Utbildningen ursprungsregler, exportdokument och varuklassificering syftar till att ge berörd personal på företaget kunskap om hur man fastställer korrekt ursprungsland vid export för företagets produkter, vilka nödvändiga dokument som krävs för att införtullningen i andra länder ska bli så smidig som möjligt. Dessutom kommer personalen att få utbildning om principerna om varuklassificering enligt EU:s tulltaxa med särskild inriktning på företagets produktsortiment. Rätt klassificering avgör nivån på tullavgifter, om eventuella import- eller exporttillstånd behövs samt vilka ursprungsregler som ska tillämpas.

Key Account Management 18/4+8/5
Kursen ger dig kunskap och insikt om var ditt Key Account Management befinner sig idag och vad du konkret kan göra för att få full effekt av satsningarna. Vi ger dig grunderna att bygga på och användbara kartläggningsverktyg för att skaffa information och bygga relationer. Vi ger dig strukturer för att beskriva och bryta ner mål till handfasta aktivitetsplaner och vi delar erfarenheter om hur du får KAM att fungera internt i ditt företag. Vi varvar teori med praktisk handledning av dina egna planer och affärer

(ISO) IATF 16949 19/4
Kursen i standarden IATF 16949 syftar till att förstå intentionerna med standarden och kunna de väsentligaste kraven. Kursen vänder sig till alla som arbetar inom fordonsindustri eller tillverkningsindustri med likande krav och som behöver förståelse för vad kraven i IATF 16949 betyder för arbetet.

SWE, Simulated Work Enviroment (lådbilsfabrik) 20/4
Behöver ditt företag skapa samsyn kring, Standardiserat arbetssätt, Visualisering, Arbetsplatsstandard 5S, Andon, Ständig förbättring, 7+1 slöserier, Målstyrning och Operatörsunderhåll varför inte ta tillfället i akt och färdighetsträna i en simuleringsmiljö

Green Belt (Förändringsledare) 26-24/4+9-10/5+23/5
Utbildningen ger dig god inblick förbättringsarbete enligt Sex Sigma samt kunskaper om systematisk problemlösning och enklare förbättringsverktyg. Det betyder att du kan ta rollen som Green Belt- eller lokal förbättringssamordnare och självständigt leda mindre förbättrings- projekt

Internrevision, 3-4/5
Kursen ger god kunskap och färdighet i intern revision av ledningssystem för till exempel
kvalitet eller miljö. Ni lär er den grundläggande metodiken att planera, förbereda och genomföra interna revisioner.

Nytt bokningsbart

Bokningsbara kurser på väg in

Under upphandling

Projektteamet önskar er en trevlig helg och passar på att påminna om att det i helgen blir sommartid

 


Sitter du kvar på busshållplatsen

Vi laddar för vår gemensamma Inspirationsdag – Strategisk Kompetensförsörjning den 22 mars 11.30–17.00, glädjande så kommer 25 företag att vara representerade med ca 60 personer tillsammans.

Väntar du på att bussen ska gå?

Då det inte är samma företag som bokar sig på utbildning som har anmält sitt intresse på hemsidan funderar vi därför på om det är så att vi har ett stort ”mörkertal” hos er där ute som inte anmäler ert intresse eller skickar in egna förfrågningar till oss utan sitter och väntar på att någon annan förhoppningsvis ska komma in med aktiviteter som även passar er.

En liten anekdot om en busslinje – alla resenärer som åker buss har ett eller ett annat sätt som visar att de har rätten att åka dock är det vanligt förekommande att ingen visar sitt busskort för läsaren vilket då påvisar att ”ingen” är på bussen. Om ingen stämplar/visar att de är på bussen så kommer denna busslinje troligen att dras in då det inte finns några resenärer, likadant är det med våra aktiviteter, Inget Intresse - ingen aktivitet!

Vi vill med detta säga, sitt inte och vänta utan agera själv! Tillsammans kan Halland och VG regionen genomföra mängder av värdeskapande aktiviteter men det gäller att vi tillsammans är aktiva, särskilt när det gäller små-medelstora företag- Genom att hjälpa sig själv hjälper man andra att få en chans till kompetensutveckling då samtliga företag inom projektet har svårt att släppa flera personer på en kompetenshöjande aktivitet.


För er information så har vi nu glädjen att meddela att vi har bokat upp Claes/Sara för en föreläsning den 14 juni, var beredd på att utmana dina värderingar!

 

 

 

Platser kvar, Status bokningar

Inspirationsdag- Strategisk kompetensförsörjning 22/3

Ur Agendan

För närmare presentation av dagen följ länken
 

FMEA 20/3 + 27/3
Lär dig att analysera och förhindra fel innan de uppträder. Kursen riktar sig till dig som arbetar med produktionsplanering och eller genomförande och vill lära dig mer om FMEA

5 Varför & 7 Kvalitetsverktyg, 22/3
Utbildningen Rotorsaksanalys samt 7QC är en heldagsutbildning som fokuserar på att lära deltagarna att analysera rotorsaken till olika problem. Utan denna grundläggande kunskap är det stor risk att verksamheter försöker att lösa symptomen snarare än orsakerna vilket medför att verksamheten aldrig blir bättre eftersom själva problemet aldrig blir löst

Belastningsergonomi, 23/3
Utbildningen syftar till att ge kunskap om belastningsergonomi enligt arbetsmiljöföreskriften, Belastningsergonomi AFS 2012:02. Den anställde ska efter denna utbildning ha kunskap om gynnsamma arbetsställningar, kunskap om att se tidiga signaler på överbelastning samt kunna medverka till gynnsamma arbetsrörelser.

Internrevision, 27-28/3, skall ev flyttas pga. för få anmälda
Kursen ger god kunskap och färdighet i intern revision av ledningssystem för till exempel kvalitet eller miljö. Ni lär er den grundläggande metodiken att planera, förbereda och genomföra interna revisioner.

Generellt Ledarskap 4,19,28/4
Utbildningen vänder sig till ledare på olika nivåer och är ett ledarprogram i tre steg och lika många dagar. Syftet är att ge deltagarna verktyg för att direkt kunna jobba utifrån ett effektivt och utvecklande ledarskap. Fokus ligger på att arbeta med ett ledarskap som utvecklar såväl individer som den organisation man verkar inom.

Konflikthantering 4/4, Hyltebruk Halland
Kursen syftar till att lära deltagarna att upptäcka konflikter och att skapa förutsättningar för en konstruktiv hantering av konfliktsituationer med syfte att skapa väl fungerande arbetsplatser med ökad effektivitet, hälsa och lönsamhet. 

Tull & exporthantering 5/4
Utbildningen ursprungsregler, exportdokument och varuklassificering syftar till att ge berörd personal på företaget kunskap om hur man fastställer korrekt ursprungsland vid export för företagets produkter, vilka nödvändiga dokument som krävs för att införtullningen i andra länder ska bli så smidig som möjligt. Dessutom kommer personalen att få utbildning om principerna om varuklassificering enligt EU:s tulltaxa med särskild inriktning på företagets produktsortiment. Rätt klassificering avgör nivån på tullavgifter, om eventuella import- eller exporttillstånd behövs samt vilka ursprungsregler som ska tillämpas.

Key Account Management 18/4+8/5
Kursen ger dig kunskap och insikt om var ditt Key Account Management befinner sig idag och vad du konkret kan göra för att få full effekt av satsningarna. Vi ger dig grunderna att bygga på och användbara kartläggningsverktyg för att skaffa information och bygga relationer. Vi ger dig strukturer för att beskriva och bryta ner mål till handfasta aktivitetsplaner och vi delar erfarenheter om hur du får KAM att fungera internt i ditt företag. Vi varvar teori med praktisk handledning av dina egna planer och affärer

(ISO) IATF 16949 19/4
Kursen i standarden IATF 16949 syftar till att förstå intentionerna med standarden och kunna de väsentligaste kraven. Kursen vänder sig till alla som arbetar inom fordonsindustri eller tillverkningsindustri med likande krav och som behöver förståelse för vad kraven i IATF 16949 betyder för arbetet.

SWE, Simulated Work Enviroment (lådbilsfabrik) 20/4
Behöver ditt företag skapa samsyn kring, Standardiserat arbetssätt, Visualisering, Arbetsplatsstandard 5S, Andon, Ständig förbättring, 7+1 slöserier, Målstyrning och Operatörsunderhåll varför inte ta tillfället i akt och färdighetsträna i en simuleringsmiljö

Green Belt 26-24/4+9-10/5+23/5
Utbildningen ger dig god inblick förbättringsarbete enligt Sex Sigma samt kunskaper om systematisk problemlösning och enklare förbättringsverktyg. Det betyder att du kan ta rollen som Green Belt- eller lokal förbättringssamordnare och självständigt leda mindre förbättrings- projekt

Trevlig helg & arbetsvecka önskar Projektteamet


Ligger du sömnlös och undrar

Varför Effektiva lärformer?

Ett enkelt svar är för att undvika att kasta kompetensutvecklingsbudget i sjön!
Processen Effektiva lärformer finns i projektet för att hjälpa ert företag att få till en effektiv inlärningsprocess genom en metodik vi kallar Före-Under-Efter. Lär er att planera och följa upp utbildningsinsatser för att få bestående, positiva inlärningseffekter i organisationen. Vi har mallen och utbildningen du behöver!

Effektivt lärande för oss är också det lärande som allra bäst passar ert företag och era medarbetare. Därför finns vi också som stöd om ni vill ha hjälp att titta på utbildningslösningar som är flexibla i tid, plats, takt, innehåll, metod eller verktyg. Ta gärna hjälp av Erica eller lämna in en förfrågan om utbildning om ni redan har egna idéer.  

Titta gärna här om du vill se vad som pågår i projektet i processen Effektiva lärformer. Aktuella just nu är exempelvis säljutbildning i e-Simuleringsform, svenska språket online och LeanLyftet.

Länk till flera Exepel på Effektiva lärformer

Platser kvar, Status bokningar

AutoCad Grund, 14-15,21-22 mars

Lära dig grunderna i AutoCAD steg för steg så att du kan öka din produktivitet. Målet är att du lätt ska kunna skapa egna ritningar och presentera i utskrift. Du lär dig rita, modifiera, använda block och måttsätta effektivt.

Produktionsekonomi – Påläggskalkyler och nyckeltal, 15 mars

Kursen syftar till att lära sig mer om direkta och indirekta kostnader och hur de påverkar produktkostnaden. Hur ska kostnader fördelas och med vilka nycklar. Hur gör man för och efterkalkyl. Vad är riskerna med att inte göra en korrekt efterkalkyl. Vi kommer också att gå in på nyckeltal i produktionen, balanserat styrkort och avvikelser från kalkylerna.

Inspirationsdag- Strategisk kompetensförsörjning 22 mars

Ur Agendan

För närmare presentation av dagen följ länken

5 Varför & 7 Kvalitetsverktyg, 22 mars

Utbildningen Rotorsaksanalys samt 7QC är en heldagsutbildning som fokuserar på att lära deltagarna att analysera rotorsaken till olika problem. Utan denna grundläggande kunskap är det stor risk att verksamheter försöker att lösa symptomen snarare än orsakerna vilket medför att verksamheten aldrig blir bättre eftersom själva problemet aldrig blir löst

Belastningsergonomi, 23 mars
Utbildningen syftar till att ge kunskap om belastningsergonomi enligt arbetsmiljöföreskriften, Belastningsergonomi AFS 2012:02. Den anställde ska efter denna utbildning ha kunskap om gynnsamma arbetsställningar, kunskap om att se tidiga signaler på överbelastning samt kunna medverka till gynnsamma arbetsrörelser.

Internrevision, 27-28 mars
Kursen ger god kunskap och färdighet i intern revision av ledningssystem för till exempel kvalitet eller miljö. Ni lär er den grundläggande metodiken att planera, förbereda och genomföra interna revisioner.

FMEA 29 mars + 12 april
Lär dig att analysera och förhindra fel innan de uppträder. Kursen riktar sig till dig som arbetar med produktionsplanering och eller genomförande och vill lära dig mer om FMEA

Generellt Ledarskap 4,19,28 april

Utbildningen vänder sig till ledare på olika nivåer och är ett ledarprogram i tre steg och lika många dagar. Syftet är att ge deltagarna verktyg för att direkt kunna jobba utifrån ett effektivt och utvecklande ledarskap. Fokus ligger på att arbeta med ett ledarskap som utvecklar såväl individer som den organisation man verkar inom.

Konflikthantering 4 April, Hyltebruk Halland

Kursen syftar till att lära deltagarna att upptäcka konflikter och att skapa förutsättningar för en konstruktiv hantering av konfliktsituationer med syfte att skapa väl fungerande arbetsplatser med ökad effektivitet, hälsa och lönsamhet. 

Tull & exporthantering 5 april

Utbildningen ursprungsregler, exportdokument och varuklassificering syftar till att ge berörd personal på företaget kunskap om hur man fastställer korrekt ursprungsland vid export för företagets produkter, vilka nödvändiga dokument som krävs för att införtullningen i andra länder ska bli så smidig som möjligt. Dessutom kommer personalen att få utbildning om principerna om varuklassificering enligt EU:s tulltaxa med särskild inriktning på företagets produktsortiment. Rätt klassificering avgör nivån på tullavgifter, om eventuella import- eller exporttillstånd behövs samt vilka ursprungsregler som ska tillämpas.

Key Account Management 18 april+8 maj

Kursen ger dig kunskap och insikt om var ditt Key Account Management befinner sig idag och vad du konkret kan göra för att få full effekt av satsningarna. Vi ger dig grunderna att bygga på och användbara kartläggningsverktyg för att skaffa information och bygga relationer. Vi ger dig strukturer för att beskriva och bryta ner mål till handfasta aktivitetsplaner och vi delar erfarenheter om hur du får KAM att fungera internt i ditt företag. Vi varvar teori med praktisk handledning av dina egna planer och affärer

(ISO) IATF 16949 19 april

Kursen i standarden IATF 16949 syftar till att förstå intentionerna med standarden och kunna de väsentligaste kraven. Kursen vänder sig till alla som arbetar inom fordonsindustri eller tillverkningsindustri med likande krav och som behöver förståelse för vad kraven i IATF 16949 betyder för arbetet.

Green Belt (förbättringsledare) 26-24 april + 9-10 maj + 23 maj

Utbildningen ger dig god inblick förbättringsarbete enligt Sex Sigma samt kunskaper om systematisk problemlösning och enklare förbättringsverktyg. Det betyder att du kan ta rollen som Green Belt- eller lokal förbättringssamordnare och självständigt leda mindre förbättrings- projekt

Projektteamet önskar er en trevlig dag


Dagens nyheter

Ta dig tid att inspireras tillsammans med andra

Den 22 mars kl 11.30 bjuder projektet in till en inspirerande eftermiddag som startar med en gemensam lunch  där det ges tid till mingel och möten med andra deltagande företag som är verksamma inom tillverkningsbranschen, du få även möjlighet att möta projektorganisationen. Svar om deltagande vill vi ha senast 14 mars, I skivande stund är 17 företag representerade.

Ur Agendan

För kännedom vad gäller lediga platser så tittar vi på vad som är ledigt innevarande månad samt nästkommande månad. Det ligger kurser som är bokningsbara även senare månader.

Platser kvar, Status bokningar

Truckförarutbildning A+B Halland, 7-8 mars
Kursen syftar till att ge deltagaren de grundläggande kunskaperna både teoretiskt och praktiskt som möjliggör att materialhantering med truck kan utövas med betryggande säkerhet för såväl förare som människor i truckens närhet.

Kravhantering, 8 mars
Har ditt företag svårt att överföra marknadens förväntningar, krav på effektiviseringar, kundkrav eller rent av lagkrav i konkreta kravspecifikationer som är lätta att förstå och inte kan misstolkas? Eller blir resultatet av era projekt ibland inte som det var tänkt p.g.a. otydliga krav?

Excel forts Halland, 8-9 mars Inställd pga. för få anmälda

Målet med kursen är att spara ännu mer tid i Excel genom fördjupade kunskaper inom kalkylering, pivottabeller, problemlösning, makron och avancerade grafiska presentationer.

AutoCad Grund, 14-15,21-22 mars
Lära dig grunderna i AutoCAD steg för steg så att du kan öka din produktivitet. Målet är att du lätt ska kunna skapa egna ritningar och presentera i utskrift. Du lär dig rita, modifiera, använda block och måttsätta effektivt.

Produktionsekonomi – Påläggskalkyler och nyckeltal, 15 mars
Kursen syftar till att lära sig mer om direkta och indirekta kostnader och hur de påverkar produktkostnaden. Hur ska kostnader fördelas och med vilka nycklar. Hur gör man för och efterkalkyl. Vad är riskerna med att inte göra en korrekt efterkalkyl. Vi kommer också att gå in på nyckeltal i produktionen, balanserat styrkort och avvikelser från kalkylerna.

Inspirationsdag- Strategisk kompetensförsörjning 22 mars

Ur Agendan

5 Varför & 7 Kvalitetsverktyg, 22 mars
Utbildningen Rotorsaksanalys samt 7QC är en heldagsutbildning som fokuserar på att lära deltagarna att analysera rotorsaken till olika problem. Utan denna grundläggande kunskap är det stor risk att verksamheter försöker att lösa symptomen snarare än orsakerna vilket medför att verksamheten aldrig blir bättre eftersom själva problemet aldrig blir löst

Belastningsergonomi, 23 mars
Utbildningen syftar till att ge kunskap om belastningsergonomi enligt arbetsmiljöföreskriften, Belastningsergonomi AFS 2012:02. Den anställde ska efter denna utbildning ha kunskap om gynnsamma arbetsställningar, kunskap om att se tidiga signaler på överbelastning samt kunna medverka till gynnsamma arbetsrörelser.

Internrevision, 27-28 mars
Kursen ger god kunskap och färdighet i intern revision av ledningssystem för till exempel kvalitet eller miljö. Ni lär er den grundläggande metodiken att planera, förbereda och genomföra interna revisioner.

FMEA 29 mars + 12 april
Lär dig att analysera och förhindra fel innan de uppträder. Kursen riktar sig till dig som arbetar med produktionsplanering och eller genomförande och vill lära dig mer om FMEA

Generellt Ledarskap 4,19,28 april
Utbildningen vänder sig till ledare på olika nivåer och är ett ledarprogram i tre steg och lika många dagar. Syftet är att ge deltagarna verktyg för att direkt kunna jobba utifrån ett effektivt och utvecklande ledarskap. Fokus ligger på att arbeta med ett ledarskap som utvecklar såväl individer som den organisation man verkar inom.

Tull & exporthantering 5 april
Utbildningen ursprungsregler, exportdokument och varuklassificering syftar till att ge berörd personal på företaget kunskap om hur man fastställer korrekt ursprungsland vid export för företagets produkter, vilka nödvändiga dokument som krävs för att införtullningen i andra länder ska bli så smidig som möjligt. Dessutom kommer personalen att få utbildning om principerna om varuklassificering enligt EU:s tulltaxa med särskild inriktning på företagets produktsortiment. Rätt klassificering avgör nivån på tullavgifter, om eventuella import- eller exporttillstånd behövs samt vilka ursprungsregler som ska tillämpas.

Key Account Management 18 april+8 maj
Kursen ger dig kunskap och insikt om var ditt Key Account Management befinner sig idag och vad du konkret kan göra för att få full effekt av satsningarna. Vi ger dig grunderna att bygga på och användbara kartläggningsverktyg för att skaffa information och bygga relationer. Vi ger dig strukturer för att beskriva och bryta ner mål till handfasta aktivitetsplaner och vi delar erfarenheter om hur du får KAM att fungera internt i ditt företag. Vi varvar teori med praktisk handledning av dina egna planer och affärer

(ISO) IATF 16949 19 april
Kursen i standarden IATF 16949 syftar till att förstå intentionerna med standarden och kunna de väsentligaste kraven. Kursen vänder sig till alla som arbetar inom fordonsindustri eller tillverkningsindustri med likande krav och som behöver förståelse för vad kraven i IATF 16949 betyder för arbetet.

Green Belt 26-24 april + 9-10 maj + 23 maj
Utbildningen ger dig god inblick förbättringsarbete enligt Sex Sigma samt kunskaper om systematisk problemlösning och enklare förbättringsverktyg. Det betyder att du kan ta rollen som Green Belt- eller lokal förbättringssamordnare och självständigt leda mindre förbättrings- projekt

Projektteamet passar på att önska er en trevlig dag.

 


“Vabruari”  är snart över

Sportlovstider v1707 för VG regionen och v1708 för Halland får effekter på projektet, det som blir tydligt är att inkomna förfrågningar är avsevärt färre under denna period vilket i sin tur påverkar framtida aktiviteter. Önskvärt från projektets sida är att nu när ni är tillbaka efter era eventuella ledigheter ”kavlar” upp ärmarna och skickar in ert framtida behov av kompetensutvecklingsaktiviteter så att vi får fart på projektet igen.

Vi påminner

Det börjar fyllas på med anmälningar till vår aktivitet den 22 mars- Strategisk kompetensförsörjning dock är det ett flertal företag som ännu inte är representerade, anmäl med vändande mail utskickat av Mats KIlander

Platser kvar, Status bokningar

Produktionstekn inriktn Ekonomi, 28 feb-2 mars
Målet är att också att förstå hur vi med hjälp av beräkningar och uppföljningar av olika nyckeltal kan för att åstadkomma en effektiv produktion samt långsiktigt god lönsamhet

Projektledning grund, 2,8,15 mars
Utbildningen ger dig strukturer för hur du ska planera och driva ett projekt. För att skapa bra möjligheter till att lyckas med ett projekt krävs en genomarbetad och strukturerad planering vilket möjliggör kontroll över exempelvis tidplanen och riskerna i projektet.

Truckförarutbildning A+B Halland, 7-8 mars
Kursen syftar till att ge deltagaren de grundläggande kunskaperna både teoretiskt och praktiskt som möjliggör att materialhantering med truck kan utövas med betryggande säkerhet för såväl förare som människor i truckens närhet.

Kravhantering, 8 mars
Har ditt företag svårt att överföra marknadens förväntningar, krav på effektiviseringar, kundkrav eller rent av lagkrav i konkreta kravspecifikationer som är lätta att förstå och inte kan misstolkas? Eller blir resultatet av era projekt ibland inte som det var tänkt p.g.a. otydliga krav?

Excel forts Halland, 8-9 mars Inställd pga. för få anmälda

Målet med kursen är att spara ännu mer tid i Excel genom fördjupade kunskaper inom kalkylering, pivottabeller, problemlösning, makron och avancerade grafiska presentationer.

AutoCad Grund, 14-15,21-22 mars
Lära dig grunderna i AutoCAD steg för steg så att du kan öka din produktivitet. Målet är att du lätt ska kunna skapa egna ritningar och presentera i utskrift. Du lär dig rita, modifiera, använda block och måttsätta effektivt.

Produktionsekonomi – Påläggskalkyler och nyckeltal, 15 mars
Kursen syftar till att lära sig mer om direkta och indirekta kostnader och hur de påverkar produktkostnaden. Hur ska kostnader fördelas och med vilka nycklar. Hur gör man för och efterkalkyl. Vad är riskerna med att inte göra en korrekt efterkalkyl. Vi kommer också att gå in på nyckeltal i produktionen, balanserat styrkort och avvikelser från kalkylerna.

5 Varför & 7 Kvalitetsverktyg, 22 mars
Utbildningen Rotorsaksanalys samt 7QC är en heldagsutbildning som fokuserar på att lära deltagarna att analysera rotorsaken till olika problem. Utan denna grundläggande kunskap är det stor risk att verksamheter försöker att lösa symptomen snarare än orsakerna vilket medför att verksamheten aldrig blir bättre eftersom själva problemet aldrig blir löst

Ergonomi (belastningsergonomi & lyftteknik), 23 mars
Utbildningen syftar till att ge kunskap om belastningsergonomi enligt arbetsmiljöföreskriften, Belastningsergonomi AFS 2012:02. Den anställde ska efter denna utbildning ha kunskap om gynnsamma arbetsställningar, kunskap om att se tidiga signaler på överbelastning samt kunna medverka till gynnsamma arbetsrörelser.

Internrevision, 27-28 mars
Kursen ger god kunskap och färdighet i intern revision av ledningssystem för till exempel kvalitet eller miljö. Ni lär er den grundläggande metodiken att planera, förbereda och genomföra interna revisioner.

FMEA 29 mars + 12 april
Lär dig att analysera och förhindra fel innan de uppträder. Kursen riktar sig till dig som arbetar med produktionsplanering och eller genomförande och vill lära dig mer om FMEA

Generellt Ledarskap 4,19,28 april
Utbildningen vänder sig till ledare på olika nivåer och är ett ledarprogram i tre steg och lika många dagar. Syftet är att ge deltagarna verktyg för att direkt kunna jobba utifrån ett effektivt och utvecklande ledarskap. Fokus ligger på att arbeta med ett ledarskap som utvecklar såväl individer som den organisation man verkar inom.

Tull & exporthantering 5 april
Utbildningen ursprungsregler, exportdokument och varuklassificering syftar till att ge berörd personal på företaget kunskap om hur man fastställer korrekt ursprungsland vid export för företagets produkter, vilka nödvändiga dokument som krävs för att införtullningen i andra länder ska bli så smidig som möjligt. Dessutom kommer personalen att få utbildning om principerna om varuklassificering enligt EU:s tulltaxa med särskild inriktning på företagets produktsortiment. Rätt klassificering avgör nivån på tullavgifter, om eventuella import- eller exporttillstånd behövs samt vilka ursprungsregler som ska tillämpas.

Med Vänliga Hälsningar Projektteamet


LeanLyftet en solskenshistoria

LeanLyftet en solskenshistoria så här tycker de som deltagit, dela gärna med dig av nedan information till dina kollegor.

Övergripande utbildningsmål och syfte.
Utbildningen syftar till att ge en stor förståelse om filosofin inom Lean Production samt ett konsekvent sätt att tänka med fokus på total kundtillfredsställelse. Utbildningen behandlar hur en organisation eller industriföretag får konkurrensfördelar genom ett effektivt Lean-tänkande och att tillämpa Lean-filosofi. Utbildningen tillhandahåller kunskap om filosofin, begrepp, Lean-verktyg och innebörden de teorier som är kopplat till Lean Production och Lean logistics, för att kunna analysera och förbättra flöden. Stort fokus i kursen är att arbeta med praktiska övningar och relevanta förbättringar inom företaget i att tillämpa Lean-verktyg.
LeanLyftet erbjuder ca 60 timmar teori fördelat på 8 heldagar samt 10 halvdagar coaching per företag som deltagit.

Från kursvärderingen 

Man eftersökte även förbättringar som projektet har tagit hänsyn till nu när LeanLyftet omgång 2 genomförs, uppgifter från Kursvärdering

Platser kvar, Status bokningar

Officepaket 2013 grund exkl Excel, 22-23 feb
Efter kursen kan du arbeta effektivt med de grundläggande funktionerna i Word, PowerPoint och Outlook 2013.

Produktionstekn inriktn Ekonomi, 28 feb-2 mars
Målet är att också att förstå hur vi med hjälp av beräkningar och uppföljningar av olika nyckeltal kan för att åstadkomma en effektiv produktion samt långsiktigt god lönsamhet

Projektledning grund, 2,8,15 mars
Utbildningen ger dig strukturer för hur du ska planera och driva ett projekt. För att skapa bra möjligheter till att lyckas med ett projekt krävs en genomarbetad och strukturerad planering vilket möjliggör kontroll över exempelvis tidplanen och riskerna i projektet.

Truckförarutbildning A+B Halland, 7-8 mars
Kursen syftar till att ge deltagaren de grundläggande kunskaperna både teoretiskt och praktiskt som möjliggör  att materialhantering med truck kan utövas med betryggande säkerhet för såväl förare som människor i truckens närhet.

Kravhantering, 8 mars
Har ditt företag svårt att överföra marknadens förväntningar, krav på effektiviseringar, kundkrav eller rent av lagkrav i konkreta kravspecifikationer som är lätta att förstå och inte kan misstolkas? Eller blir resultatet av era projekt ibland inte som det var tänkt p.g.a. otydliga krav?

Excel forts Halland, 8-9 mars
Målet med kursen är att spara ännu mer tid i Excel genom fördjupade kunskaper inom kalkylering, pivottabeller, problemlösning, makron och avancerade grafiska presentationer.

AutoCad Grund, 14-15,21-22 mars
Lära dig grunderna i AutoCAD steg för steg så att du kan öka din produktivitet. Målet är att du lätt ska kunna skapa egna ritningar och presentera i utskrift. Du lär dig rita, modifiera, använda block och måttsätta effektivt.

Produktionsekonomi – Påläggskalkyler och nyckeltal, 15 mars
Kursen syftar till att lära sig mer om direkta och indirekta kostnader och hur de påverkar produktkostnaden. Hur ska kostnader fördelas och med vilka nycklar. Hur gör man för och efterkalkyl. Vad är riskerna med att inte göra en korrekt efterkalkyl. Vi kommer också att gå in på nyckeltal i produktionen, balanserat styrkort och avvikelser från kalkylerna.

5 Varför & 7 Kvalitetsverktyg, 22 mars
Utbildningen Rotorsaksanalys samt 7QC är en heldagsutbildning som fokuserar på att lära deltagarna att analysera rotorsaken till olika problem. Utan denna grundläggande kunskap är det stor risk att verksamheter försöker att lösa symptomen snarare än orsakerna vilket medför att verksamheten aldrig blir bättre eftersom själva problemet aldrig blir löst

Ergonomi, 23 mars
Utbildningen syftar till att ge kunskap om belastningsergonomi enligt arbetsmiljöföreskriften, Belastningsergonomi AFS 2012:02. Den anställde ska efter denna utbildning ha kunskap om gynnsamma arbetsställningar, kunskap om att se tidiga signaler på överbelastning samt kunna medverka till gynnsamma arbetsrörelser.

Internrevision, 27-28 mars
Kursen ger god kunskap och färdighet i intern revision av ledningssystem för till exempel kvalitet eller miljö. Ni lär er den grundläggande metodiken att planera, förbereda och
genomföra interna revisioner.

Trevlig helg och arbetsvecka önskar Projektteamet


Se framåt & hoppa på resan

Strategisk kompetensförsörjning – hur går det?

Var har ni Era strategiska utmaningar, är de identifierade? Handlar det om digitalisering, automation, jämställdhet och en attraktiv arbetsplats eller rör det cirkulär ekonomi och hållbarhet, Lean eller något annat? Vi fortsätter att ta reda på det och hjälper Er att skapa den strategiska kompetensförsörjningsplanen.

Vi har nu, drygt halvvägs in i projektet, varit hos sånär alla företag (1 besök återstår) och fått en beskrivning av hur Ni jobbar med kompetensfrågorna. Ett mönster börjar skönjas – goda exempel finns, många av Er jobbar systematiskt med mål, medarbetarsamtal och utbildningsplaner för innevarande år men det långsiktiga arbetet saknas hos många och det är ju det som är utmaningen med strategisk kompetensförsörjning.

I projektet har vi ambitionen att få kompetensfrågan på företagets agenda, att definiera den ”röda tråden” från affärsplanen till medarbetarsamtalet och att vi får testa metoder och verktyg för detta arbete. Vi kommer nu jobba vidare med besök hos Er för att stödja Er i arbetet och för att få testa de olika verktyg vi har i vår verktygslåda.

Preliminärt Onsdag 22 mars efter lunch kommer vi hålla ett inspirationsseminarium på GTC där vi kommer delge resultat och status i arbetet men också få hjälp av några externa talare som berättar om sina erfarenheter med arbetet i den strategiska kompetensförsörjningen – skriv in datumet i era kalendrar, mer info kommer.

En utbildningsinsats kommer påbörjas i maj preliminärt, där kommer vi i workshopform arbeta med ämnen som rör strategisk kompetensförsörjning men ni kommer också få möjlighet att jobba med Er egen plan för detta, även här återkommer vi med mer info inom kort.

Följande personer kommer Ni bli kontaktade av i det fortsatta arbetet och Ni behöver aldrig tveka att kontakta oss om Ni har frågor:

Kontaktperson/Företag:

Ulf - Havd Group AB/Purtech, AGVE AB, Nolato Plastteknik AB, JOAB, Fjäråskupan, Triumf Glass AB, mmk Automotive AB, Sveba-Dahlen AB, Blomdahls Mekaniska AB, Almondy, Brose, Milleteknik.

Mats – Hedared Sand & Betong AB, Almedahls, Ludvig Svensson, Nolato Cerbo AB, V-TAB, Eton Systems, Eton AB, Ballograf.

Noomi – Westport/AFV, Talurit, Caterpillar, Heka, Bomek, Eliasson/Lund, Aröds Mekaniska Verkstad AB, Andrénplast AB.

Robert – Systeminstallation, Propoint, Bendiro,  FA-Tech i Falkenberg AB, Tomal AB, IBC / Svensson Wire and Cable Packaging, Vinbergs mekaniska, Randek AB, Core-Link, SWT Paper, SWT Board, SWT Development, Etikhus AB.

Paulin – ELIA Express KB (transporter), Nilsson Special Vehicles AB, Micor, SIA-Glass AB, Silvandersson Sweden AB, Swea rör och stål, Nordifa.

Sten – Aktiebolaget Halmstad Gummifabrik, Halmstad Industri El AB, Frigadon AB, CE produkter, Unnaryds modell, Bendex, M2 Retail solutions, Santex, Krönleins.

Platser kvar, Status bokningar

På väg in

CAD-CAM
Konflikthantering
Kränkande särbehandling

Projektteamet önskar en Trevlig Arbetsvecka


Vägen till kompetensutveckling

Alla vägar bär till kompetensutveckling, projektet har 3 vägar som beskrivs nedan

  1. Förfrågan om aktivitet, finns inte din aktivitet som bokningsbar kurs eller på efterfrågade utbildningar är du välkommen att skicka in en egen förfrågan till projektet.
  2. Efterfrågade utbildningar, om ert behov avser ett mindre antal individer med utbildningsbehov så synliggör vi ert behov på efterfrågade utbildningar då vi vet att andra företag har samma eller likvärdiga behov, detta möjliggör att vi kan agera och skapa en kurs genom att 1+2+3+4+2= kursstart
  3. Befintlig kurs, upphandlade kurser som finns i vår kursbokning. Här är det fritt fram att boka en plats/flera under förutsättning att kursen inte är full, skulle den vara det anmäler ni ert intresse för kursen på efterfrågade utbildningar.

Nytt inom projektets Leanarbete

Inom projektet håller vi på att utveckla en Lean-podd som vi kallar ”Prodpodden” där vi kommer att diskutera olika Leanverktyg, utvecklingsområden, införande av Lean på arbetsplatsen mm.

Klicka på länken nedan för att ta del av 15 minuter diskussion om Standardiserat arbete där Volvo Cars expert deltar och ger sin syn på området, vi är tacksamma om vi kan få feedback från er som tagit del av podden, kanske med input om intressanta diskussionsfrågor

Lean podavsnitt 1: Standardiserat arbetssätt


Platser kvar, Status bokningar

ISO 14001:2015 grund, 10 feb

Utbildning för dig som vill ha en introduktion till miljöledning enligt nya ISO 14001:2015. Du har ingen eller mycket begränsad kunskap/erfarenhet från tidigare arbete med  miljöledning.

Bokföring – grundkurs, 13-16 feb

Utbildningen vänder sig till den som behöver grundläggande kunskaper i bokföring i syfte att sköta och/eller förstå företagets löpande bokföring eller behöver uppdatera sina kunskaper i ämnet.

Medarbetarsamtal, 15 feb

Deltagarna kommer bli stärkta i sin roll som personalansvariga avseende genomförande av medarbetar- och lönesamtal på ett mer professionellt sätt. De kommer att få ökad kunskap och träning som skapar trygghet och en större säkerhet

Officepaket 2013 grund exkl Excel, 22-23 feb

Efter kursen kan du arbeta effektivt med de grundläggande funktionerna i Word, PowerPoint och Outlook 2013.

Produktionstekn inriktn Ekonomi, 28 feb-2 mars

Målet är att också att förstå hur vi med hjälp av beräkningar och uppföljningar av olika nyckeltal kan för att åstadkomma en effektiv produktion samt långsiktigt god lönsamhet

Presentationsteknik, 28 feb+7 mars

Kursen ska ge dig verktygen som hjälper dig att tydligt kunna presentera information så att dina lyssnare förstår och kommer ihåg innehållet.

Projektledning grund, 2,8,15 mars

Utbildningen ger dig strukturer för hur du ska planera och driva ett projekt. För att skapa bra möjligheter till att lyckas med ett projekt krävs en genomarbetad och strukturerad planering vilket möjliggör kontroll över exempelvis tidplanen och riskerna i projektet.

Ritningsläsning Grund 2 dgr, 6+13 mars

Utbildningens mål är att ge deltagarna grundläggande kunskap i hur man läser och tolkar symboler, texter och noter på ritningar, samt kunskap i att korrekt ange lämpliga dimensionstoleranser, referenser, form- & lägeskrav mm på ritningar med rätt symboler och hänsyn taget till funktion och kontroll/verifiering.

Kravhantering, 8 mars
Har ditt företag svårt att överföra marknadens förväntningar, krav på effektiviseringar, kundkrav eller rent av lagkrav i konkreta kravspecifikationer som är lätta att förstå och inte kan misstolkas? Eller blir resultatet av era projekt ibland inte som det var tänkt p.g.a. otydliga krav?

AutoCad Grund, 14-15,21-22 mars

Lära dig grunderna i AutoCAD steg för steg så att du kan öka din produktivitet. Målet är att du lätt ska kunna skapa egna ritningar och presentera i utskrift. Du lär dig rita, modifiera, använda block och måttsätta effektivt.

Produktionsekonomi – Påläggskalkyler och nyckeltal, 15 mars

Kursen syftar till att lära sig mer om direkta och indirekta kostnader och hur de påverkar produktkostnaden. Hur ska kostnader fördelas och med vilka nycklar. Hur gör man för och efterkalkyl. Vad är riskerna med att inte göra en korrekt efterkalkyl. Vi kommer också att gå in på nyckeltal i produktionen, balanserat styrkort och avvikelser från kalkylerna.


Nytt i vårt bokningssystem/kursbokning

Vi har fått in önskemål från er att ni vill få in en utskriftsfunktion så att det på ett enkelt sätt går att skriva ut kursinformation såsom kursbeskrivning, fakta om datum/tider/plats. Vi kan glädjande meddela att det från och med nu finns en sådan funktion längst ned på sidan där du anmäler er organisation till en kurs.

 

Vi önskar er alla en trevlig helg & vecka

Projektteamet


Nyfiken på Lean

Nyfiken på Lean

Ett stort arbetsområde inom projektet är Lean i olika former, vi har arbetat med olika typer av aktiviteter inom Lean för att möta deltagande företags behov nedan är ex på genomförda aktiviteter.

Lean aktiviteter

Inom projektet håller vi på att utveckla en Lean-podd som vi kallar ”Prodpodden” där vi kommer att diskutera olika Leanverktyg, utvecklingsområden, införande av Lean på arbetsplatsen mm.

Klicka på länken nedan för att ta del av 15 minuter diskussion om Standardiserat arbete där Volvo Cars expert deltar och ger sin syn på området

Prodpodden avsnitt 1: Standardiserat arbetssätt

Platser kvar, Status bokningar

På väg in


Projektteamet önskar en Trevlig Arbetsvecka

 


Vår bästa tid är nu..

Året 2017 är uppstartat och vi ser att deltagande företag har börjat komma igång både med aktiviteter inom våra processer samt att vi ser i våra brevlådor att det kommer in förfrågningar med nya behov och att ni anmäler ert intresse på efterfrågade utbildningar, vi är också glada att ni vid behov kontaktar projektteamet via telefon eller mail när ni har frågor inom olika områden. Har du tappat bort kontaktuppgifterna så kommer de här

Strategisk kompetensförsörjning
Robert Hagman, 0734-416 942 (Halland)
Paulin Rubensson, 0708-610235 (Halland)
Sten Liljedahl, 0708-508090 (Halland)
Ulf Johansson, 0708-581915
Mats Kilander, 0708-581999
Noomi Bergström, 0708-581955

Jämställdhet
Lisa Lindén, 0708-915975

Effektiva Lärformer
Erica Blom, 0708-581935

Administration
Karin Bergman, 0708-581908
Noomi Bergström, 0708-581955

Koordinering aktiviteter
Mats Kilander, 0708-581955
Noomi Bergström, 0708581955

Mailadresser hittar du på hemsidan under kontakt.
 

LEDARSKAP I EN FÖRÄNDERLIG ORGANISATION

Digitaliseringen förändrar snabbt villkoren för organisationer på många områden. Hur leder man en organisation när det går så fort att få ledningar hinner sätta sig in i vad som händer, än mindre göra strategiska planer och sätta dem i verket.
”Källa Unionen”
 

Platser kvar, Status bokningar


Projektteamet önskar en Trevlig Arbetsvecka


Nyheter och nya lagkrav

God Fortsättning här kommer nyheter  från FöretagsLyftet i Väst

Som ni vet så har vi ett löfte gentemot Europeiska Socialfonden att stärka er konkursenskraft genom fyra processer

Efter vår årsavstämning så ser vi att det är ett flertal företag som inte är helt igång i alla fyra processer vilket gör att vi vill att ni lägger ett större fokus på att få igång arbetet med processerna under 2017. Det är viktigt för det fortsatta arbetet att när vi önskar kontakt med er att ni inom rimlig tid återkommer till oss då det tar mycket tid och energi.

Jämställdhet och nya lagkrav

En av processerna som är ett fokusområde för projektet är Jämställdhet. Fram till december 2016 har jag, Lisa Lindén, som ansvarig för den här processen besökt 67 % av er. Efter nyår fortsätter jag att besöka dem som jag ännu inte träffat, samt fortsätta det processinriktade arbete som har startats hos flera av er.
En viktig nyhet vad gäller det här området är att det 1 januari 2017 genomförs lagändringar. Tillsynsmyndighet (och informationsmyndighet) är som ni vet DO – Diskrimineringsombudsmannen. http://www.do.se och där går det att läsa mer om det och vad det innebär. Nedan följer dock en text om vad det innebär för er som arbetsgivare.

1. Tidigare har det funnits krav på att de arbetsgivare som är fler än 25 anställda vart tredje år ska genomföra en skriftlig, könsuppdelad lönekartläggning där både lika och likvärdiga arbeten jämförs.[1] Från och med den 1 januari 2017 gäller det här alla arbetsgivare med fler än 9 anställda och kravet blir också att det ska göras årligen. Syftet att synliggöra om det eventuellt finns osakliga skillnader i lön.

En annan nyhet är att arbetsgivare även ska analysera löneskillnader mellan en grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och en grupp med arbetstagare som utför arbete som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat, men som ger högre lön trots att kraven i arbetet bedömts vara lägre.

[1] På många företag finns det bara en person som har en särskild funktion etc och då kan det vara svårt att jämföra den med en annan, men det är till exempel just här som begreppet ”likvärdig” är viktigt. Att kunna jämföra ett yrke/funktion som är mansdominerat med ett yrke/funktion som är kvinnodominerat.

2. Tidigare har det funnits ett krav på att dokumentera arbetet kring diskrimineringsgrunden kön. Det har gjort i en Jämställdhetsplan. Nu ändras det och istället så omfattas alla diskrimineringsgrunder när det gäller kraven på aktiva åtgärder.

Det är en utvidgning jämfört med dagens regler. Ändringarna innebär att arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta samma diskrimineringsgrunder som diskrimineringsförbudet, det vill säga: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (diskrimineringsgrunderna). Det innebär att villkor, arbets- och studiemiljö och rutiner ska analyseras ur fler aspekter än i dag.

Vilka konkreta åtgärder som ska genomföras överlämnas till arbetsgivare respektive utbildningsanordnare att utforma i samverkan med arbetstagare.

Vad är aktiva åtgärder?

Med aktiva åtgärder menas ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet;
a) motverka diskriminering, b) på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (diskrimineringsgrunderna).

Hur ska arbetet gå till?

Förändringarna innebär att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska; 1) undersöka om det finns risker för diskriminering (inklusive trakasserier och sexuella trakasserier) eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten, 2) analysera orsaker till upptäckta hinder och risker, 3) vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, 4) följa upp och utvärdera arbetet.

Vad innebär  lagändringen?

Skillnaden mot tidigare är att lagen nu beskriver ett sätt att arbeta på, istället för att ange vissa mål som ska nås.
Dagens krav på planer(Jämställdhetsplan) ersätts med ett allmänt skriftligt krav på dokumentation av alla delar av arbetet.

Dokumentationen ska innehålla;

3. Nytt är också bestämmelsen om obligatoriska riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

I Företagslyftet i Väst kommer vi fortsätta att arbeta för att stödja er i de här processerna. Till exempel finns en upphandlad utbildning kring könsuppdelad lönekartläggning. Den startar i februari 2017 med syftet att hjälpa er med kravet kring lönekartläggning och att ni får stöd i att motverka eventuella osakliga löneskillnader i kvinnors och mäns löner. Glädjande nog i skrivande stund är kursen full, tillhör du en av dem som är intresserad av kursen men inte fått en plats så anmäl ert intresse på efterfrågande utbildningar.

Även om kravet på en Jämställdhetsplan försvinner kommer jag fortsatt att rekommendera att ni som arbetsgivare samlar er dokumentation i en Plan för lika rättigheter och möjligheter. I den dokumenteras kartläggningar och analys om det finns eventuella hinder på arbetsplatsen som kan påverka människor negativt utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. På de företag som redan har en Jämställdhetsplan, eller där vi håller på att arbeta fram en, kommer vi försöka vidga den så att vi även tittar på eventuella hinder och risker kring alla diskrimineringsgrunderna, samt ser vilka utmaningar som finns och vad som kan behöva åtgärdas.

Det som kartläggas med siffror är till exempel en åldersstruktur på företaget samt kvinnor och män i olika funktioner m.m. De andra diskrimineringsgrunderna kartläggs inte med siffror på något vis, utan där handlar det om att analysera hur eventuella normer och värderingar kan verka hindrande eller utgöra en risk för diskriminering.

Lisa Lindén

Lediga kursplatser

På väg in

”Tänk om vi utbildar dem och de slutar – Tänk om vi inte gör det och de stannar kvar!”

Med Vänliga hälsningar Projektteamet

 


Nu är det jul här i vårt hus…

Snart kommer Tomten och vi i projektet kommer att ta lite julledigt mellan Jul & nyår sen är vi igång igen. Vi uppmanar er alla att under er ledighet fundera och planera vad som bör prioriteras och genomföras under 2017 vad gäller era kompetensutvecklingsmål. Givetvis vill vi passa på att tacka för det gångna året och önska er alla en

God Jul & Gott nytt kompetens år

 

Platser kvar, Status bokningar

Snart en bokningsbar möjlighet

Projektteamet önskar en Trevlig Advent


Tredje Advent

Förändring/Förbättring

I våra möten tillsammans med er så får vi feedback över vad som kan göras bättre och vad som redan fungerar bra, ett önskemål vi fått är att på något sätt synliggöra vad som är nytt på efterfrågade utbildningar. Det vi har gjort här är att de 5 senaste kurser/aktiviteter som är inlagda hamnar överst och är lätt gråmarkerade. Vi kommer även att i den mån det är möjligt vara lite tydligare över innehållet i en kurs när den presenteras på efterfrågade utbildningar dock behöver vi er hjälp via era förfrågningar att precisera innehållet då kursen inte är upphandlad har vi ingen kursbeskrivning att hämta informationen ifrån.

Platser kvar

Projektteamet önskar en Trevlig Advent

 


Starta resan

Nu är i vi december och vi kan se i vår inkorg att förfrågningarna minskar i antal men dock så börjar vi att lägga ut aktiviteter/kurser i början av 2017, behöver ert företag hjälp med någon insats så passa på att redan nu skicka in era önskemål för 2017. Tänk på att vi tillsammans med er arbetar i andra processer än ren kompetensutveckling där vi vill att ni är aktiva.

Seminarium/Föreläsningar

Ni är varmt välkomna att komma in med egna önskemål om seminarium och föreläsningar som ni tror även kan vara intressanta för övriga företag inom projektet.

Platser kvar

Upphandlat & snart i ett bokningssystem nära dig eller på efterfrågade utbildningar

På väg in

Projektteamet önskar er en trevlig Andra Advent

 


Nytt kommunikationssätt

För att på ett bättre och snabbare sätt nå ut med aktuell information tittar vi just nu på en lösning med sms, denna kommunikationsform tror vi kommer att underlätta för oss som då snabbt kan informera om ex lediga platser eller aktuella erbjudanden.

Platser kvar

Upphandlat & snart i ett bokningssystem nära dig eller på efterfrågade utbildningar

På väg in

Projektteamet önskar er en trevlig Första Advent


Projektet är i halvtid

Nu har ganska exakt 1 år passerat av projekttiden, vi saknar fortfarande ett deltagande från flera företag och vi undrar om det är något vi kan göra för att bli bättre på att nå ut till er för att på bästa sätt hjälpa/stötta er vad gäller ert kompetensbehov för att stärka er position på marknaden. Projektet vänder sig till små och medelstora företag, många av de mindre företagen är beroende av att vi gör detta tillsammans, detta innebär för oss att för att möjliggöra kursstarter så måste vi arbeta med samverkan 1+1+3+7=12 (representanter från olika företag) Vi hoppas att ni är med oss i alla våra 4 processer

Platser kvar

Upphandlat & snart i ett bokningssystem nära dig eller på efterfrågade utbildningar

På väg in

Projektteamet önskar er alla en trevlig helg & arbetsvecka


Vad finns just nu

Nedan följer en uppradning av vad FöretagsLyftet i Väst kan erbjuda just nu, vad som kan erbjudas i framtiden hänger på er och era önskemål om aktiviteter.

Platser kvar

Upphandlat & snart i ett bokningssystem nära dig

 


På väg in

 

Projektteamet önskar en Trevlig Helg & arbetsvecka


Möjligheter nov-dec

Nedan följer en beskrivning av vad FöretagsLyftet i Väst kan erbjuda just nu, vad som kan erbjudas i framtiden hänger på er och era önskemål om aktiviteter.

Platser kvar

Upphandlat & snart i ett bokningssystem nära dig

På väg in

Är du nyfiken på någon/några av kurserna som presenterats ovan är du välkommen att höra av dig till oss med dina frågor.

En Krispig hälsning från Projektteamet

 


Planera era aktiviteter

Planering inför jul och nyår

2016 är ett år där våra sista helgdagar infaller under helger vilket gör att troligen kommer många av de deltagande företagen ha en kortare period där företaget är stängt för ledigheter. Projektets avsikt är att i den mån det är möjligt köra aktiviteter och utbildningar med externa konsulter alla arbetsdagar om det är önskvärt av er. Projektets egna Intern konsulter kan genomföra aktiviteter/utbildningar t.o.m. v1650.

Så fortsätt att skicka in era önskemål om aktiviteter ni vill genomföra november, december, januari samt hela våren 2017 så att vi i projektet kan påbörja upphandling och planering. Klicka på länken nedan så kommer du direkt till vår sida Rutiner/dokument i mitten på sidan hittar du blanketten

- Förfrågan om aktivitet eller utbildning

 

Med höstliga hälsningar

Projektteamet

 


Nytt Fokus

Effektiva lärformer

För att det ska löna sig för företag att lägga pengar och tid på utbildningsinsatser är det viktigt att insatsen betalar igen sig i form av bestående, positiva effekt på medarbetarnas inlärning och i förlängningen på företagets verksamhet Att kompetensutveckla medarbetarna blir således inte enbart en kostnad eller slöseri med tid, utan istället ett sätt att nå önskade resultat. Med resultat menar vi förändringar i beteenden som faktiskt gör skillnad i verksamheten och leder till konkreta resultat i organisationen, såsom konkurrensfördelar gentemot konkurrenter genom ökad prestation eller en mer attraktiv arbetsplats.

Hur?

Hur får vi då en bestående, positiv effekt på lärandet? Vi tror att det finns olika effektiva lärformer och metoder som kan bidra, såsom tydlig planering inför och uppföljning efter utbildning, chefsinvolvering, snabb omsättning av teori i praktiken, samt tid för reflektion. De mest effektiva lärformer är dessutom de som passar företaget mål och individernas planering och inlärningsstil och de som kanske inte är begränsade i tid och plats.

Vi bifogar här en lista på utbildningar vi själva anser effektiva och som vi testar eller vill testa i projektet. Tveka inte att höra av er om ni vill anmäla er till någon av dem eller diskutera effektiva lärformer utifrån just era förutsättningar! Kontakta Erica Blom på .(JavaScript must be enabled to view this email address) eller via telefonnummer 031-7603435. Läs gärna mer om våra effektiva utbildningar på hemsidan under fliken Effektiva lärformer – Praktiska exempel.

Vad gör vi?


Passa på när möjligheterna finns

Fokus fortsättning

Fokus ligger fortfarande på utbildningsaktiviteter, ansvaret att ta hand om projektets möjligheter ligger hos er. Vi handlar upp kurser/aktiviteter utifrån era önskemål och efterfrågningar, allt handlar om prioriteringar men tänk på att det snart bara är 1 år kvar av projekttiden.

Ett förtydligande av var det finns platser kvar som vi behöver hjälp att fylla

V1642
Kurs: REACH
Datum: 20/10
Kursmål: Kursmålen är att öka er kunskap inom REACH och andra kemikalielagstiftning så att ni få reda på era skyldigheter samt undantag, och även bästa sättet att uppfyller alla krav.
Anmälan: görs direkt till .(JavaScript must be enabled to view this email address)

V1642
Kurs: HLR inkl AED

Datum: 21/10 8-12.00
Kursmål: Deltagarna skall delges kompetens i Hjärt-lungräddning och Första-hjälpen
Anmälan: görs direkt till .(JavaScript must be enabled to view this email address)

V1643
Kurs: Ergonomi

Datum: 24/10
Kursmål: Utbildningen syftar till att ge kunskap om belastningsergonomi enligt arbetsmiljöföreskriften, Belastningsergonomi AFS 2012:02.
Anmälan: görs direkt till .(JavaScript must be enabled to view this email address)

V1644
Kurs: Excel grund
i Heberg, Halland
Datum: 31/10 – 1/11
Kursmål: Efter kursen kan du arbeta effektivt med de grundläggande funktionerna i Excel 2013, t.ex.:
·         Skapa kalkyler
·         arbeta med länkar, sortera och filtrera listor
·         presentera data med diagram.
Anmälan:  görs direkt till .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Kurs: Presentationsteknik
Datum: 2/11
Kursmål: Kursen ska ge dig verktygen som hjälper dig att tydligt kunna presentera    information så att dina lyssnare förstår och kommer ihåg innehållet.
Anmälan:  görs direkt till .(JavaScript must be enabled to view this email address)

V1645
Kurs: Illustrator & Photoshop med textilinriktning

Datum:  fyra tillfällen med start 7/11
Kursmål: Efter genomförd utbildning skall deltagarna kunna hantera grundläggande funktioner i Illustrator & Photoshop.
Anmälan: görs i bokningssystemet senast 23/10

V1646
Kurs: Truckförarutbildning Truck A+B Halland
(Falkenberg)
Datum: 14-16/11
Kursmål: Efter godkända teoretiska och praktiska prov ska deltagarna ha grundläggande kunskaper i att hantera och sköta truckarna A1-4 samt B1,3 på ett riktigt sätt.
Anmälan: görs i bokningssystemet senast 30/10

Kurs: Hydraulik konstruktion
Plats: hos Corelink, Göteborg
Datum: 15-18/11
Kursmål: Efter kursen har deltagaren fått kunskaper inom grundläggande systemkonstruktion med hydraulik och räknas med att kunna använda dessa i sitt dagliga arbete.
Anmälan: görs i bokningssystemet senast 31/10

V1647
Kurs: 5 Varför & 7 Kvalitetsverktyg

Datum: 24/11
Kursmål: Ge deltagarna en god förståelse för hur man väljer rätt metod samt att kunna genomföra egna rotorsaksanalyser i sin egen verksamhet.
Anmälan: görs i bokningssystemet senast 9/11

 V1648
Kurs: Att säkra resultat av investering

Plats: Välj själv om ni vill åka till:
*GTC i Göteborg där föreläsaren är
Eller
*Laxbutiken i Falkenberg dit seminariet streamas live och en moderator håller i diskussionerna
Datum: 30/11
Kursmål: Lär er att säkerställa ingångsvärden och ett underlag för genomförande som når verksamhetens mål.
Anmälan: görs i bokningssystemet senast 15/11

 

Med hopp om många aktiviteter tillsammans
Projektteamet


Fokus utbildning

Vårt fokus

Denna veckans fokus ligger på utbildningsaktiviteter, allt ifrån lediga platser som vi vill att ni bokar in er på om det motsvarar ert behov, vi vill även se att ni skickar in era önskemål runt effektiva lärformer och givetvis är alla önskemål om aktiviteter välkomna. Utmana oss gärna med aktiviteter inom friskvård & hälsa.

Platser kvar

Upphandlat & snart i ett bokningssystem nära dig

På väg in

Vid sidan om öppna bokningsbara kurser gör vi även uppdrag som är direkt riktade till specifika företag, dessa aktiviteter syns ej i bokningskalendern för övriga företag

Admininstrationen tipsar

Även om kurstillfället är stängt fast det finns platser kvar så går det att anmäla sig till kursen via mail till projektet

För en del kanske det var ett tag sedan vi hade vår introduktion i bokningssystemet, vi erbjuder kortare repetition via telefon för den som känner ett behov.

 

Trevlig helg och arbetsvecka önskar projektteamet

 


Företagsinvesteringar

Funderar du någonsin över hur de investeringar företaget gör i form av utbildningsinsatser faktiskt skapar de resultat och effekter företaget faktiskt efterfrågar? Då behöver du inte fundera längre. Kom istället på vår föreläsning om hur du säkrar resultat av din investering den 30 november (9-12), antingen i Göteborg eller i Falkenberg. Anmäl dig redan idag via vårt bokningssystem! Sprid gärna information i organisationen!

Föreläsning

Hur säkrar du resultatet av din investering?

När alla kostnader måste ifrågasättas och den tid vi lägger på att utveckla våra medarbetare måste spenderas rätt skärps frågan – hur skapar vi önskade resultat med hjälp av våra träningsinsatser?

Vi vet att endast en del av det vi investerar i utbildning ger önskad effekt och resultat. Med resultat menar vi förändringar i beteenden som faktiskt gör skillnad på sista raden.

Vi vet också hur du i din organisation kan ändra på det och istället säkra att investeringen ger utdelning, genom att i ett tidigt stadium involvera ledaren i planering av kompetensutvecklingsinsats i samtliga steg (före/under/efter).

Platser kvar

Upphandlat & snart i ett bokningssystem nära dig

På väg in

Projektteamet önskar en trevlig helg och arbetsvecka


Projektet tipsar

Projektets Genusexpert tipsar

Sensommaren bjöd på en välbesökt föreläsning med VD:n för Norra Skogsägarna, Pär Lärkeryd. Pär berättade om de vinster som Norra Skogsägarna och det företag där han tidigare var VD, Indexator,har gjort genom att agera utifrån ett medvetet genusperspektiv och ett strategiskt jämställdhetsperspektiv. Många positiva röster hördes efteråt och förhoppningsvis kan han komma tillbaka i projektet och då till Hallandsregionen. För er som missade tillfället finns en väldigt bra podd hos Ledarna där bland annat Pär deltar. Länk: https://soundcloud.com/ledarnaplay/jamstalldhet-som-en-del-av-verksamhetsutveckling

Annat som är aktuellt i det strategiska jämställdhetsarbetet är att flera av verksamheterna har gjort sin nulägesbeskrivning och flera av företagen är nu i en aktiv process och har påbörjat ett mer strategiskt och integrerat förhållningssätt kring jämställdhet. 

Vid årsskiftet blir lagstiftningen hårdare kring arbetsgivarens ansvar att göra en könsuppdelad lönekartläggning för att synliggöra eventuella osakliga löneskillnader. Företagslyftet i Väst kommer att erbjuda utbildning i hur göra en sådan om intresse finns.
Gå gärna in och anmäl ert företags intresse av kompetensutveckling på hemsidan under efterfrågade utbildningar

Platser kvar

Kurser & utbildningar på väg in

Med höstliga hälsningar projektteamet

 


Snart är det Jul

Är ni på gång?

Vi saknar era förfrågningar i vår inkorg samt era intresseanmälningar på kurser som är möjliga att genomföra om vi får ett högre deltagarantal. Håll även ett extra öga på vad som finns bokningsbart i vårt bokningssystem.

Webbaserat lärande

Missa inte chansen att vara med i våra spännande utbildningar Skype for business och Engelska online! Anmäl dig via hemsidan.

I 1,5 timmars-webbinaret Skype for business lär du dig att arbeta effektivt med Skype for Business vid möten och konferenssamtal. Du kommer bland annat att lära dig behärska onlinemöten, boka dem i Outlook, samt lära dig dela information och skrivbord med andra. Utbildningen går den 23 september, kl. 13.30.

Engelska online är en 6 månaders utbildning där du utvecklar din engelska genom konversationsklasser och individuella lektioner, vid den tid och plats som passar dig och din organisation bäst. Vi startar en utbildning den 1 november och en den 1 december.

Kurser & utbildningar på väg in

Från projektadministrationen

Med jämna mellanrum är det bra om ni går igenom intresseanmälningar som ert företag har gjort på hemsidan, har intresset minskat/ökat? vi är tacksamma om ni meddelar ert förändrade intresse. Önskvärt är att intresseanmälningar görs av den person som ansvar för bokningar i bokningssystemet då detta underlättar då vi meddelar att en kurs finns bokningsbar.
 

Projektteamet önskar er en trevlig helg och arbetsvecka

 


Kort och effektivt lärande

Jämställdhet = Lönsamhet

Tisdagen den 30 augusti hade projekt FöretagsLyftet i Väst förmånen att lyssna till Pär Lärkeryd som föreläste om jämställdhet,= lönsamhet. Just nu planerar FöretagsLyftet i Väst ytterligare ett tillfälle som vänder sig till Hallandsföretagen samt till dem som av någon anledning inte hade möjlighet att deltaga

Jämställdhet – en lönsam investering
För Pär Lärkeryd, vd för Norra Skogsägarna, handlar jämställdhet inte om att vara politiskt korrekt. Drivkraften är att leda ekonomiskt framgångsrika företag och att vara en modern och konkurrenskraftig arbetsgivare.

Pär blev känd för sitt jämställdhetsarbete när han var vd för verkstadsföretaget Indexator. Samtidigt som finanskrisen 2008 tog ett hårt grepp om Sveriges företag seglade Indexator vidare på stabil grund tack vare satsningen på jämställdhet. Numera är Pär vd för Norra Skogsägarna och utmärker både sig och företaget genom att som han själv säger - uppfinna framtiden. Vad är det han har i sin verktygslåda som gör att han lyckas bygga starka varumärken, öka produktiviteten och förbättra de ekonomiska resultaten?

Rätt nyckeltal för utbildningsresultat - Du skapar framgång!

FöretagsLyftet i Väst bjuder in till en spännande föreläsning inom området effektiva lärformer. Föreläsningen kommer att erbjudas både som en Fysisk föreläsning samt för dem som inte kan deltaga, erbjuder projektet en streamad föreläsning på annan ort men som ändå har möjlighet att kommunicera med föredragshållaren via olika verktyg.
Utbildning är en kraftfull metod för att uppnå önskade resultat. Genom rätt utformade nyckeltal skapar du förutsättningar för engagemang, fokus och verksamhetsnytta.

Vi välkomnar dig till en intensiv och inspirerande föreläsning och workshop

Workshopen om ROI vänder sig till organisationer som vill göra skillnad i sin verksamhet med utbildning. Du får möjlighet att ta del av kraftfulla verktyg och praktiska exempel på hur de tillämpas i både stor och lite skala. Du kommer att få inspiration samt intensiva, lärorika timmar med en workshopledare från leverantören Mindset. Du får den senaste forskningen, teori, kunskap, insikter och verktyg som hjälper dig direkt i din vardag.

Skype for Business

I slutet på september kommer projektet att genomföra en webbaserad utbildning inom Skype for Business för att effektivisera möten samt förkorta restider för både projekt och deltagande företag. Anmäld dig och dina medarbetare i projektets bokningssystem.


Livet efter semestern

Med betoning på varmt, välkomna tillbaka från en förhoppningsvis avkopplande semester. Vår förhoppning är att vi ihop med er ska fylla  bokningskalendern med våra gemsamma processer.

Glöm inte att anmäla dig och dina medarbetare till kommande Jämställdhetsseminarium med Pär Lärkeryd 30 augusti samt seminariet som behandlar en mycket viktig fråga Return of investment vad gäller utbildningsinsatser 20 september

Vi erbjuder även en utbildning i hur du kan effektivisera och spara pengar på möten, anmäl ditt deltagande till Webbutbildningen Skype for Business 23 september.

Lediga kursplatser (startdatum anges)


Semestertider

Ca ett halvår har gått av projekttiden vad gäller genomförandetid, vi vill passa på att önska alla deltagande företag och leverantörer en fantastiskt trevlig sommar med hopp om sol och bad till er alla.

När det gäller frågor kring kurser, administration eller liknande under semestertider är projektet bemannat enligt nedan.

Mats Kilander har semester v27-31

Noomi Bergström har semester v26-30

Karin Larsson har semester v28-31

Aktivteter till hösten

Vi hoppas på att få in många fler förfrågningar om kompetensutveckling för er och er personal att genomföra tillsammans med er till hösten. Du kan redan nu hitta ett antal bokningbara kurser i systemet.

Ett litet förtydligande

Tänk på att när du hittar en kurs under efterfrågade utbildningar som du/dina medarbetare är intresserad av att du även tittar om kursen finns bokningsbar i vårt bokningssystem. Det finns en risk/chans att någon annan hinner före att boka just den plats som du är i behov av.

Stort tack och med varma sommarhälsningar

Karin, Erica, Noomi, Lisa, Ulf, Martin, Mats


Lite tankar från Hedared Sand och Betong

Intervju med Kristofer Samuelsson, Delägare och Leankoordinator
Hedared Sand och Betong AB

Hedareds Sand och Betong AB är ett familjeägt företag som tillverkar produkter för bygg och trädgård. De är dessutom ett av FöretagsLyftet i Västs 54 deltagande företag.

- När erbjudandet om att gå med i projektet kom såg vi direkt att detta kan hela företaget ha nytta av, säger Kristofer Samuelsson.

Nyttan var bl.a. insikten om att Lean inte handlar om maskiner och ”prylar”, det handlar om människor och kommunikation. Hedared hade nämligen kämpat med att försöka implementera Lean i fyra år men inte riktigt lyckats. Efter den första ledarskapskursen i FöretagsLyftet stod det dock klart att svårigheterna delvis hade berott på att vi prioriterat samarbete och tydliga mål för lågt.

- Det spelar ju ingen roll hur bra rutiner en person tar fram om resten av gänget inte vill använda dem, förklarar Kristofer Samuelsson. Därför arbetar vi nu som ett led i företagets strategiska kompetensutveckling med flera mjuka mål, däribland samarbete.

När väl målen var satta och kommunicerade hände saker snabbt. Numera behöver inte ledarna på Hedared Sand och Betong vara experter inom produktion. Istället är det själva betydelsen i titeln ledare som blivit det övergripande målet, det vill säga att leda. På en arbetsplats där alla delar samma tydliga mål och där trivsel, respekt och samarbete råder, där lyfter även Lean och de ekonomiska målen. Eller som Kristofer själv säger:

- Det är via de mjuka målen som vi når de hårda.

För bolaget har Företagslyftet fungerat i två steg. I första steget har man ”valt” bland kurser som genomförts tidigare eller som efterfrågats av andra företag. Därefter har man utformat kurser efter egna behov.

-Vi har nyss genomfört en ledarskapsutbildning för våra förstemän i våra egna lokaler, helt anpassat till vad vi önskat. Deltagarna är supernöjda, säger Kristofer Samuelsson

Kurser/aktiviteter

Lediga platser

ISO uppdatering start 22/6
Lean Intro 1 dag 23/8
FMEA 25-25/8
Truckutbildning GBG start 29/8
Truckutbildning Halland start 29/8
Internrevision start 31/8
Engelska Online start 1 ggn/mån
Skype for Business 23/9

Nytt bokningsbart i systemet

Excel
Workshopsledning start 10/8
Inköpsutbildning start 12/9

På Väg in

Svets (MIG-MAG, TIG)

Du glömmer väl inte att anmäla dig till Föreläsningen den 30/8 som kommer att ta upp kopplingen mellan jämställdhet och lönsamhet. Pär Lärkeryd, VD för Norra Skogsägarna är en meriterad talare och har fått flera utmärkelser och även mottagit medalj av kungen för sina insatser inom jämställdheten

Projektteamet önskar Trevlig helg


Vårt Löfte till Västsverige

”Tänk om vi utbildar personalen och de slutar!? Tänk om du inte utbildar personalen och de stannar…”

Som ni vet arbetar FöretagsLyftet i Väst med fyra huvudprocesser som ni alla är en del av. Nedan följer en kort beskrivning av vad dessa processer innebär. Har ni inte varit i kontakt med dessa processer så kontakta projektet så ska vi hjälpa er att komma igång.

Strategisk kompetensutveckling

Vilken kompetens vi har idag och vilken kompetens vi behöver i framtiden blir resultatet av vårt arbete med strategisk kompetensförsörjning. När vi lärt oss arbeta med kompetensanalyser i vårt strategiska arbete kan vi hantera kommande förändringar och utmaningar. Vår träning, vårt lärande och vår förmåga att nå målen och få en långsiktig utveckling kommer att bli bättre! 

Effektiva lärformer

Med hjälp av t.ex. distansutbildningar, IT-verktyg och validering erbjuds kompetensutveckling som är effektiv men inte begränsad i tid och fysisk plats. De mest effektiva lärformer är de som passar företagets och individens plan. Genom för- och efterarbete samt chefsinvolvering leder de sedan till organisationsförbättringar. 

Jämställdhet

Kompetenshöjande insatser ska komma både kvinnor och män till del och kompetensbehov ska analyseras ur jämställdhetsperspektiv. Deltagande företag får stöd i att arbeta strategiskt med sitt jämställdhetsarbete och att till exempel att skriva en aktuell jämställdhetsplan som stödjer företagets vision och gör det konkurrenskraftigt in i framtiden.  

Kurser/Utbildningsinsatser

Vilka typer av aktiviteter som ska genomföras av projektet styrs av de medverkande företagens utvecklings- och kompetensbehov. Oavsett om det handlar om en generell utbildning för flera företag eller en specialanpassad kurs, ska alla aktiviteter genomsyras av lärmetoder som ger största möjliga effekt. Eftersom vi är måna om goda resultat av våra utbildningar kvalitetsäkrar vi alltid alla anlitade leverantörer. 

Kurser/aktiviteter

Lediga platser

ISO uppdatering
Internrevision
Excel Grund
Engelska Online
Skype for Business
5 Varför & 7 Kvalitetsverktyg

Nytt bokningsbart i systemet

Truck i Halland
Truck Göteborg

På Väg in

Teamutveckling
Anpassad Produktionsteknik med ekonomiinriktning
Materiallära textil

Med Soliga & varma hälsningar

Projektteamet


Skiner solen?

Semestern närmar sig med stormsteg, vi börjar se en liten nedtrappning vad gäller inkommande förfrågningar, vår förhoppning är att kunna köra utbildningar ända fram till semestern. Har ni redan påbörjat ert sommaravslut så ber vi er att redan nu skicka in era förfrågningar om kompetensutveckling eller andra insatser som ni vill göra till hösten, detta för att vi ska göra klart upphandlingar så att det finns aktiviteter i vårt bokningssystem att tillgå när ni är tillbaka från era semestrar detta innebär även att ni inte behöver vänta på att upphandlingar ska bli klara utan kan komma igång någon gång i slutet augusti början på september.

Intresserad av att spara restid?

Den 23 september erbjuder vi ett Wibbinar Skype for business, det finns ca 40 platser och ligger bokningsbar redan nu.

Kurser/aktiviteter

Lediga platser

Nytt bokningsbart i systemet

Ny upphandlat

På Väg in

”Tänk om vi utbildar personalen och de slutar!? Tänk om du inte utbildar personalen och de stannar…”

Tänkvärd Hälsning från

Projektteamet


Fredagsmys från projektet

Med stor glädje kan vi konstatera att projektet har fått mer att göra tack vare att ni som deltagande företag kommer in med fler förfrågningar och är mer aktiva att anmäla ert intresse för andra utbildningar som ligger på efterfrågade utbildningar. Som ni vet gäller först till kvarn när det gäller insatser som ni vill göra för att omhänderta ert behov av kompetensutveckling (där det är möjligt), för att hjälpa företag med enstaka behov så gör vi vårt bästa för att så småningom kunna göra insatsen i samverkan med andra företag och då genom att synliggöra aktiviteten på efterfrågade utbildningar.

Kurser/aktiviteter

Lediga platser

Nytt bokningsbart i systemet

Ny upphandlat

På Väg in

Med Vänliga Hälsningar Projektteamet


Fredagsnytt från FöretagsLyftet i Väst

Arbetssätt Efterfrågade utbildningar

När vi får in en förfrågan om en aktivitet som avser en mindre grupp personer har vi svårt att göra en upphandling, för att om möjligt kunna skapa en relevant grupp av intressenter för en kurs så synliggör vi kursen på hemsidan under efterfrågade utbildningar där övriga företag kan anmäla sitt intresse. Intresseanmälan är inte bindande. När upphandling görs på en kurs som kommer från efterfrågade utbildningar så erhålls en kursbeskrivning som skickas ut till samtliga som gjort en intresseanmälan därefter avgör ni om intresse kvarstår. Samtliga som lämnat ett intresse meddelas via mail när en kurs finns bokningsbar.

Medfinansiering

Som ni vet står projektet för kurskostnad och ni står för medfinansiering i form av tid, i allt projektet gör måste vi ta hänsyn till att alla kurser bär sig vad gäller förhållandet mellan kurspris och medfinansiering, det bästa för projektet vad gäller medfinansiering är en kurs med ett stort antal deltagare och läser vi mellan raderna här så ser ni att en mindre bra utbildning för projektet är en dyr kurs med få deltagare dock skall vi på bästa möjliga sätt hjälpa till med dessa också när det finns möjlighet.

Bokningssystemet

Det finns säkert många ute på företagen som har glömt/tappat bort sina användaruppgifter till bokningssystemet eller kanske var det ett tag sedan vi hade introduktionen och du har glömt hur man bokar en kursplats, tveka inte att höra av dig till Noomi Bergström 031-760 3455 eller till Karin Larsson 031-760 3408 så hjälper dem gärna till.

Det är inte alla kurser som vi meddelar via mail eller nyheter som finns bokningsbara så ett tips är att du med jämna mellanrum tar en titt i systemet om det finns någon ledig plats som passar ert kompetensbehov.

Kurser/aktiviteter

Lediga platser

Nytt bokningsbart i systemet

Ny upphandlat

På Väg in

Hoppas att denna information har inspirerat er till fortsatt kompetensutveckling av era medarbetare och att vi snart ser ett flertal förfrågningar av insatser i vår brevlåda.

Med Vänliga Hälsningar

Projektteamet


Gott & Blandat

Effektiva Lärformer på hemsidan

Just nu pågår en utveckling av vår sida Effektiva lärformer, för att underlätta och hjälpa till lite extra har vi tagit fram lite exempel på vad Effektiva lärformer kan vara.Låt dig inspireras av de effektiva lärformer projektet arbetar med nu på vår hemsida under fliken Effektiva lärformer – Praktiska exempel.

Under upphandling

Nytt bokningsbart i bokningssystemet

 


E-utbildning i lönekartläggning

E-utbildning i lönekartläggning

Alla arbetsgivare ska vart tredje år göra en könsuppdelad lönekartläggning för att ha en möjlighet att upptäcka osakliga löneskillnader. Arbetsgivare med fler än 25 anställda ska dessutom göra en handlingsplan för jämställda löner. På Diskrimineringsombudmannens hemsida kan arbetsgivare och nyckelpersoner på företaget genomföra en E-utbildning i hur arbetet kan gå tillväga. Steg för steg lotsas du igenom de olika momenten. Nedan hittar du länken till utbildningen. Meddela oss om ni har deltagit i utbildningen samt hur många personer som genomgick den.

http://www.do.se/stodmaterial/arbetsliv/e-utbildning-lonekartlaggning/

Om du har frågor kontakta vår genusexpert Lisa Lindén på .(JavaScript must be enabled to view this email address) eller 0708 915 975.


Missa inte ett bra erbjudande

Före-Under-Efter: en metod för att effektivisera lärandet

Har du upplevt att en genomförd utbildning inte gett dig eller företaget något? Den har varken lett till att du förändrat ditt beteende eller höjt din prestation. Utbildningen ”Före-Under-Efter” syftar till att effektivisera lärandet i din organisation med hjälp av enkla verktyg och metoder. Att kontinuerligt arbeta med lärande genom att bland annat sätta tydliga mål och utvärdera dessa skapar önskade beteendeförändringar och leder till prestationshöjningar i din organisation.

Vi kan nu erbjuda en kurs i hur du kan effektivisera ert lärande klicka här pdf för att läsa kursbeskrivningen, du kan anmäla ditt intresse under efterfrågade utbildningar.

Webinar vad är det?

BildI projektet skulle vi vilja testa seminarier via webben, så kallade webbinarier. På så vis kan du undvika resor och istället lugnt sitta kvar vid ditt skrivbord eller din platta/telefon och samtidigt delta i seminariet. Just nu erbjuder vi tillsammans med vår leverantör NetCompetence ett kostnadsfritt Webinar om huruvida det går att skapa nytta om en medarbetare slutar på företaget, se nedan beskrivning om innehåll samt om hur du går tillväga för att deltaga. Vår enda motprestation är att du samlar in namn på de kollegor som deltagit i seminariet och skickar dem till oss så att vi kan rapportera timmarna till vår finansiär ESF. Hör av dig om du har ytterligare frågor till Erica Blom 031-760 3435!

Går det att skapa nytta när medarbetare väljer att lämna företaget?

Vi på Netcompetence svarar ja på den frågan En normal personalomsättning är sunt och positivt för de flesta organisationer. Många kämpar dock med för hög personalomsättning eller personalomsättning inom områden där det inte är önskvärt.

Ett väl fungerade exit program ger möjligheter att dra lärdom och få kunskaper som kan vändas till nytta för hela Talent Management arbetet samt stärker upp ert företagsvarumärke. På det kostnadsfria webinaret får du konkreta tips på hur ni kan utforma och utveckla era exit processer. Du är varmt välkommen till ett webinar där vi berättar mer!

Webinar: Skapa en fungerande exitprocess
Datum: Fredagen den 22 april
Tid: Webinar 09.00-10.00, inloggning från 08.50
Plats: Web och telefon
Pris: Webinaret är kostnadsfritt

Klicka här för anmälan

 


För att inte missa aktuella händelser

Har du nyheterna vi RSS-flöde till din mailbox så öppna hela nyheten annars missar du stora delar av innehållet.

En liten presentation av LeanLyftet

FöretagsLyftet i Väst har startat upp ett pilotprojekt som vi kallar LeanLyftet, 4 företag medverkar med fyra personer från respektive företag, två företag från Halland och 2 företag från Västra Götaland.
Under en period på ca 5 månader så kommer 7 teoridagar genomföras med hemuppgifter mellan varje teoripass, varje företag får 10 halvdagar med coaching som är förlagd på företagen. 
Utbilningen syftar till att ge förståelsen för ett konsekvent sätt att tänka med fokus på total kundtillfredsställelse och att eliminera förluster och slöseri i en organisation eller industriföretag, förstå skillnaden mellan resurseffektivitet respektive flödeseffektivitet samt ge en stor förståelse om filosofin inom Lean Production.
Utbildningen behandlar hur en organisation eller industriföretag får konkurrensfördelar genom ett effektivt Lean-tänkande samt tillämpning av Lean-filosofin.
Utbildningen tillhandahåller kunskap om Leanfilosofin, begrepp, Leanverktyg samt innebörden i de teorier som är kopplat till Lean Production och Lean Logistics för att kunna analysera och förbättra flöden.

Stort fokus i kursen är att arbeta med praktiska övningar och relevanta förbättringar inom företaget genom att tillämpa Leanverktyg. En central del är att på plats ge utbildning för att införskaffa sig kunskap och öva färdigheter som är kopplat till ett produktionssystem.

Centrala mål är: Kunskap om total kundtillfredsställelse och att eliminera förluster och slöseri. Färdighet i att analysera resultat. Kompetens i att självständigt använda Leanverktyg och genomföra ständiga förbättringar.

Nästa start i Augusti-16, anmäl ert intresse på hemsidan under efterfrågad utbildningar

Nya möjligheter

Nyupphandlat på väg in

Tack
Ett stort tack till alla kontaktpersoner ute på företagen som föredömligt hjälper oss att få in de tidrapporter som vi skickar ut månadsvis och en hel del annat praktiskt.

Med soliga hälsningar
Projektteamet


Vad är på G?

Uppföljning effektiva lärformer

Blev du inspirerade av förra veckans inspirationsföreläsning om effektiva lärformer och vill lära dig mer? Eller var det så att du inte kunde vara med men ändå har ett intresse att veta mer om Talent managment? Då kan vi rekommendera att du besöker leverantören Netcompetences blogg (http://www.netcompetence.se/category/blogg//) eller filmer (http://www.netcompetence.se/category/filmer/).

Nya kurser

PS; glöm inte att skicka in era önskemål om kompetensutveckling till projektet via blanketten som finns på hemsidan under rutiner & dokument, för det är ni som håller projektet igång.

Kursen på gång


Aktuellt & nya erbjudanden

Nyheter

Var du inte med den 3 mars på vår inspirationsföreläsning om Effektiva lärformer så missade du något! För oss som deltog blev det väldigt tydligt om hur viktigt det är att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning, på rätt sätt. Att man inför en insatts har funderat och kommunicerat varför insatsen ska genomföras för att man i genomförandedelen kan ta till sig ny kompetens på ett bra sätt, att men redan innan vet vad den nya kompetensen skall användas till när man är tillbaka på sin arbetsplats. På så vis blir kompetensutvecklingsinsatsen meningsfull för både individ och företag.

 

Efter gårdagens seminarium blev det tydligare för deltagande företag att se hur våra 4 fokusområden, strategisk kompetensförsörjning, effektiva lärformer, kompetensutvecklingsinsatser och jämställdhet hur dessa länkas ihop och tillämpas lite olika hos deltagande företag beroende på var just dem befinner sig på kartan.

Föreläsningsmaterial från Inspirationsdag Effektiva Lärformerpdf

 

Engelska Online

Vill du lära dig engelska utan att vara beroende av tid och plats? Då bör du anmäla dig till vår onlineutbildning i engelska med start 1 april. Du kommer att genom både konversationsklasser och e-lektioner öva att prata, skriva, lyssna och läsa och dessutom få ett större ordförråd på köpet. Du kommer att ha tillgång till en lärare skriftligen eller via en videochatt varje vardag. Innan start kommer du få en introduktion antingen på svenska eller engelska beroende på nivå. Du gör inplacering och behovsanalys innan ditt skräddarsydda program laddas upp. Vi erbjuder ett begränsat antal platser så in och anmäl dig nu innan det blir fullt!

 

Nya Kurser

Excel 2013 fortsättning, TEKs lokaler i Halmstad

Generellt ledarskap, Laxbutiken i Falkenberg (platser kvar)

Generellt ledarskap, Göteborgs (kurs full)

Excel 2013 grund och fortsättning i Göteborgs snart bokningsbara

Officepaket 2013 exkl Excel i Göteborg snart bokningsbara


Projektnytt.

RSS-flöden i mailprogrammet Outlook

RSS-symbolNu finns det möjlighet att få projektets nyheter snabbt och enkelt. Genom att prenumerera på hemsidans RSS flöde får du nya aktuella händelser direkt till din mailbox. Det finns en enkel rutin som beskriver hur du gör för att starta RSS flödet under fliken rutiner & dokument för deltagande företag. Vi ser gärna att samtliga kontakter till projektet startar en prenumeration för att säkerställa att projektets information kommer ut, sprid gärna informationen i er organisation.
 

Är intresseanmälan på hemsidan bindande?

När du anmäler ett intresse för en aktivitet på hemsidan under efterfrågade utbildningar betyder detta enbart att ni har ett intresse, när det finns tillräckligt många intressenter görs en upphandling, en kursbeskrivning presenteras och ni får frågan igen om intresse kvarstår. Därefter läggs kursen som bokningsbar och du kan anmäla de personer som är tilltänkta att gå om datum passar.
 

Nytt upphandlat och klart
Intresseanmälan gör du under efterfrågade utbildningar på hemsidan


Nyheter/Aktiviteter/Förtydligande

RSS-flöden i mailprogrammet Outlook

På FöretagsLyftet i Väst hemsida http://www.foretagslyftetivast.se/ publiceras regelbundet nyheter och information om t.ex. nya utbildningar, lediga kursplatser och inriktningar som projektet tar. För att ta del av all denna information utan att behöva komma ihåg att besöka hemsidan, kan man ta hjälp av RSS-flöden. Med RSS-flöden kommer det nyaste innehållet direkt i mailboxen helt automatiskt.

Största möjliga output med minsta möjliga input - kan det bli bättre?

En rutin för hur du gör kommer inom kort att både mailas ut och läggas på hemsidan under Rutiner och dokument för deltagande företag.

Aktiviteter

Till vår stora glädje märker vi en ökad rörelse i projektet, både vad gäller intresseanmälningar under rubriken efterfrågade utbildningar på hemsidan samt egna inskickade önskemål om insattser som man vill göra via projektet.
Hittar du inte den kompetensutveckling du behöver för ditt företag så beror detta på att vi inte har fått in något sådant önskemål ännu, för att vi ska kunna erbjuda kompetensutveckling just för ditt företag så behöver du skicka en Förfrågan om aktivitet till projektet, blankett finns på hemsidan under Rutiner och dokument för deltagande företag.

Förtydligande

Vi får många frågor om varför det står en kostnad i bokningssystemet om det är något som anmäld deltagare får betala, svaret är nej på den frågan. Att vi sätter ett pris per plats är helt enkelt för vår egen del.

Projektteamet önskar er en trevlig helg och arbetsvecka


Vad händer i projektet?

Workshop Effektiva lärformer

Du har väl inte glömt att anmäla dig och dina medarbetare till Workshop om effektiva lärformer som kommer att genomföras den 3 mars i Göteborg 9-12.00, bokar gör du enkelt i bokningssystemet eller via mail till .(JavaScript must be enabled to view this email address) . Just nu är vi ett 40-tal personer anmälda från flera olika företag och inte ska du missa möjligheten att lära dig mer om alternativa lärformer.

Jämställdhet

Projektets genusexpert arbetar på och har träffat ett antal företag redan. Dock vill vi trycka på vikten av att arbeta med dessa frågor då projektet och ESF prioriterar jämställdhetsarbetet.

Aktiviteter

Till våra stora glädje ser vi att vi får in fler och fler förfrågningar om aktiviteter som man önskar genomföra inom ramen för projektet. Vi ser även att sidan efterfrågade utbildningar på hemsidan besöks flitigt. Än är vi inte nöjda så fortsätt vara aktiva och skicka in era önskemål och håll koll på kalendern och hemsidan.

 

Projektteamet önskar en trevlig helg

 


Utbildningar inom Lean

Bild på blanketten Förfrågan om utbildning.FöretagsLyftet i Väst har glädjande fått in ett flertal förfrågningar avseende Leanutbildningar på olika nivåer. Inom kort kommer vi att kunna presentera ett antal erbjudanden på vår hemsida, allt ifrån introduktioner till implementering/coaching på det egna företaget.

Har ni inget behov av Lean utan andra kompetensbehov så kan ni redan nu lämna ert intresse på ett flertal kompetensområden under fliken "Efterfrågade utbildningar" på hemsidan. Vi ser gärna att ni skickar in era behov av kompetensinsatser via blanketten som finns på hemsidan under fliken "Rutiner och dokument".

Projektteamet önskar er en Trevlig Helg!


FöretagsLyftet i Väst stödjer företagen i sin strategiska kompetensförsörjning.

Att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning innebär att ta tillvara och utveckla den kunskap och färdigheter som medarbetarna har för att nå verksamhetens mål. Att arbeta strategiskt med kompetens är kopplat till företagens långsiktiga konkurrenskraft och bör därför vara en prioriterad ledningsfråga. Företagslyftet i Väst kommer att besöka alla företag i projektet för att erbjuda utbildning, stöd och olika verktyg för att lyfta frågan kring kompetensförsörjning.

På dessa besök börjar vi i det stora och tittar på hur förändringar i omvärlden påverkar företagets framtida kompetensbehov, till exempel vilken kompetens måste vi ha för att möta det behov och de krav som våra kunder kommer att ställa på oss i framtiden? Sedan blickar vi inåt och analyserar företagens interna utmaningar när det gäller utbildningsbehov, ersättarplanering, jämställdhet och karriärutveckling. Nästa steg är att upprätta en plan för att överbrygga det gap som finns mellan befintlig kompetens och ett framtida kompetensbehov och diskutera vilka olika lärformer som är lämpliga att använda sig av.

Workshop

Alla företag och organisationer behöver kompetensutveckla sin personal. Hur gör man det för bästa möjliga effekt utifrån företagets, medarbetarnas och ledningens mål?  Vill ni veta var ni ska börja för att stärka kompetensutvecklingsarbetet utifrån era egna förutsättningar? Vill ni veta vad effektiva lärformer egentligen är och hur ni kan mäta effekten? Då får du inte glömma att anmäla dig och dina medarbetare till Workshop om effektiva lärformer som kommer att genomföras den 3 mars i Göteborg 9-12.00, bokar gör du enkelt i bokningssystemet eller via mail till .(JavaScript must be enabled to view this email address).

”Tänk om vi utbildar dem och de slutar – Tänk om vi inte gör det och de stannar kvar!”

 

 


Excel 2013

De ligger bokningsbara 24-25 feb för grundkursen samt 8-9 mars för fortsättning. Kurserna i Halland kommer att genomföras i TEKs lokaler i Halmstad och för dessa kurser gäller 2+4 mars grundkurs samt 29-30 mars fortsättningskurs. Observera att ett förkunskapstest skall genomföras innan bokning av plats sker. Instruktion samt länk finns i kursbeskrivningen i bokningssystemet


Excelkurser på väg

Bild på ett Excel-dokumentInom kort kommer vi att kunna erbjuda Excelkurser på olika nivåer varav en grundläggande samt en fortsättningskurs snart kommer att vara bokningsbara. Vi kommer att lägga en grundläggande och en fortsättning i respektive län (Västra Götaland och Halland) och för att börja någonstans så kommer vi att starta med Excel 2013. Kurserna planeras att starta i slutet på februari/ början på mars.

Vi kommer att erbjuda ett enkelt förkunskapstest för att möjliggöra att anmälan sker till en kurs som matchar dina förkunskaper. Mer information kommer inom kort så håll utkik! 


Start 2016

Bild blanketten Förfrågan om utbildning Nu är det upp till er deltagande företag att sätta projektet i rörelse! Detta gör ni enklast genom att skicka in en blankett med förfrågan om utbildning till oss (under rubriken "Vill du beställa utbildning?"). 24 månader går snabbare än vad man tror så vänta inte med att skicka in era önskemål om prioriterade utbildningsbehov eller andra aktiviteter.

Fliken "Efterfrågade utbildningar" som du hittar till höger om "Bokningssystem" är nu igång. Den används då ett företag inkommit med en förfrågan men som inte har tillräckligt med intressenter för att starta en kurs då det inte är ekonomiskt försvarbart att handla upp och starta en kurs för ex 3 personer. Så fort det finns ett godtyckligt antal intressenter till en kurs kommer en upphandling att ske. Där finns redan nu ett flertal kurser som du kan vara intresserad av så missa inte möjligheten.


De första utbildningarna är igång!

Bild på en utbildningssituationÄntligen december! Förutom adventsljus, pepparkakor och förhoppningsvis lite julledigt innebär december att FöretagsLyftet i Väst har börjat genomföra de första utbildningarna.

Göteborg

Halland

Hemsidan med tillhörande bokningssystemet är projektets hjärta. På hemsidan hittar ni nyheter och information såväl som rutiner och dokument. I bokningssystemet ser ni vilka utbildningar som finns, bokar kursplats och hämtar statistik.

Vi hoppas att allt ska fungera bra för er. Skulle ni ha frågor eller funderingar är ni givetvis välkomna att höra av er. Ni hittar våra telefonnummer och adresser under fliken "Kontakt".


Välkomna till FöretagsLyftet i Väst!

Logotyp FöretagsLyftet i VästProjektets mål är att stärka kompetens och konkurrenskraft hos deltagande verksamheter och alla dess medarbetare genom strategisk kompetensförsörjning, jämställdhet och effektiva lärformer. Det är därför dags för er att definiera era strategiska mål: var vill ni att företaget ska vara om två år? Vad behöver utvecklas för att nå dit? Vilka nya kunskaper behöver era medarbetare? 

Om ni behöver hjälp med att definiera dessa behov så kan FöretagsLyftet i Väst hjälpa er att identifiera styrkor och utvecklingsmöjligheter. När behoven sedan är klarlagda är ni välkomna att skicka in blanketten "Förfrågan om utbildning". Blanketten hittar ni under fliken "Rutiner & dokument" för deltagande företag, under rubriken "Vill du beställa utbildning?".

Varmt välkomna att höra av er vid frågor eller funderingar! Ni hittar våra telefonnummer och adresser under fliken "Kontakt".