Effektiva lärformer

Förhoppningsvis har ni redan tankar kring hur ni vill effektivisera er kompetensutvecklingen. Om inte så hittar ni några tips och idéer nedan. Ta gärna hjälp av ordlistan uppe i menyn där vi förklarar närmare vad de olika begreppen innebär. Titta också under fliken Praktiska exempel för att se vad idéerna kan betyda i praktiken.
 

Viktigt med för- och efterarbete

Bild på personer som pratar.För att uppnå störst förändring bör fokus inte vara på själva utbildningen, utan på för- och efterarbete. Delar som är viktiga är:

Metoden kallas 40/20/40-modellen och effektivt lärande bör bygga på den modellen. 
 

Tips och idéer

Saminlärning

Vi lär bättre ihop med andra så därför ger det stor effekt att sprida kunskap, både inom organisationen och utanför arbetsplatsen. Lär av dina kollegor via exempelvis mentorskap, jobbrotation eller cirkelverksamhet, eller ihop med andra utanför arbetsplatsen via sociala medier, workshopar eller studiebesök.

Erfarenhetsbaserat lärande

Det handlar om att skaffa sig ny kunskap via erfarenheter och upplevelser genom att möta, känna, se och undersöka föremålet för inlärningen. Exempel kan vara digitala glasögon för att få hjälp av expert på annan plats, lådbilsfabrik eller brädspel. 

Coachning

Coachning bygger på att vi skickar en utbildningsanordnare till er för att företagsanpassade de exakta aktiviteter ni behöver.

Tidsanpassad utbildning

Vi kan erbjuda kompetensutveckling på tidiga morgnar, kvällspass, på helger, runt skiftbyten, eller varför inte korta utbildningspass under flertal tillfällen? Vi kan även hjälpa er med paketlösningar för produktionsstopp, till exempel i form av diskussionsmaterial eller utbildningsfilmer. 

Platsanpassad utbildning

Att ta sig till en utbilning på annan plats kan ta mycket tid från de anställda. Därför kan vi erbjuda aktiviteter på företaget, antingen på fabriksgolvet eller i den övriga verksamheten, med expert på plats eller via remote guidance. 

Flexibelt företag

Kan fler tillgodogöra sig utbildning om de har rätt förutsättningar? Erbjuder ni exempelvis övertidsbetalning, kompensationstid eller bonus för kompetensutveckling? Syns det i medarbetarens löneutveckling att hen deltar i utbildning? Arbetar ni med kompetensöverföring genom exempelvis reflekterande samtal när personal slutar? 

IT-verktyg

Vi kan erbjuda en rad olika IT-verktyg antingen för att individanpassa, gynna det livslånga lärandet, stödja just-in-time-lärandet eller för att göra utbildningen mer tids- och platsflexibel. Verktyg som kan vara relevanta är mobilappar, digitala förkunskapstest, utbildningsfilm via QR-kod, diskussionsforum, e-Learning, scenariobaserad utbildning eller webbinar. 

Validering

Saknas intyg eller betyg för kompetens så kan vi validera kunskaper, både utifrån formella kurser och utifrån yrkesprofiler. 
 

Tidigare erfarenheter

Bok med 10 flexibla utbildningar

Bild på casebokFör att sammanfatta vårt arbete med flexibla lärformer i vårt förra projekt, MedVind, skrev vi boken "Flexibla lärformer i MedVind" som beskriver 10 utbildningar i flexibel form som genomfördes under projekttiden. Titta gärna i boken i digital form
 

Hur gör du nu?

Kanske ger dessa tips dig massa idéer, kanske låter det intressant, men du känner dig fortfarande osäker på vad som skulle fungera hos ditt företag. Oavsett vilket är du varmt välkommen att kontakta Erica Blom som arbetar med effektiva lärformer i FöretagsLyftet i Väst.