Ett urval av de effektiva lärformer som vi erbjuder

Podsändningar

En bild på en jordglob med hörlurarSom ett led i projektets jämställdhetsarbete har vi träffat Liljewall arkitekter och pratat om deras jämställdhetsarbete internt. Det vill vi gärna dela med oss av till er som inspiration för ert fortsatta arbete. Lyssna via länken nedan till när Monika Österberg och Per-Henrik Johansson från Liljewall berättar om sitt arbete ihop med vår genusexpert Lisa Lindén. Lisa och hennes företag Netafen har tidigare arbetat med Liljewall i projekt Avanto som drevs av Business Region Göteborg och de kom i kontakt med varandra 2011-2012. Lyssna här!

Som en del av Leanlyftet arbetar vi fram en pod inom området, Prodpodden. Under 15-30 minuter kan deltagarna lyssna till olika leanexperter, både utbildare och gäster från industrin, diskutera både olika leanverktyg och produktionsmetoder och dess effekter. Lyssna gärna till avsnittet om standardiserat arbetssätt och 5s.

Action Workshop

Istället för en traditionell slutkonferens beslutade vi att använda metoden action workshop istället. Det här en en styrd form av workshop, både i tid och innehåll, där deltagarna diskuteras hinder, lösningar, saker att fortsätta eller sluta med eller dylikt för att på så vis gemensamt hitta vägar att ta tag i frågeställningar. En action workshop är aldrig längre än en timme och det är ett utmärkt sätt för en ledare eller företagsledning att engagera och involvera personalen.

I materialet nedan kan du lära dig hur du själv kan hålla i en action workshop i FöretagsLyftet i Västs tre processer Effektiva lärformer, Jämställdhet och Strategisk kompetensförsörjning. Givetvis går metoden precis lika bra att använda på ett annat ämne.

Öppna materialet genom att klicka på bilderna. Därefter kan du bläddra genom att klicka på övre högra fliken eller använda pilarna i nedre menyn.

Lönekartläggningsutbildning

En bild på pengar under en jordglobUtbildningen är 6 veckor och deltagarna arbetar under den tiden med stöd från kompetenta kursledare som leder gruppen genom alla steg i en lönekartläggning. De kombinerar utbildningsmetodik i form av interaktiva webinars, och workshop med alla deltagare och ledare under en heldag. Under de 6 veckorna arbetar deltagarna parallellt i Lönevågen, ett pedagogiskt verktyg för att genomföra en korrekt lönekartläggning. Efter utbildningen kommer alla att ha en färdig lönekartläggning för sitt företag.

Webbkurser i Introduktion i arbetsmiljö och Ergonomi på kontor

En bild på en hand på en mus på en musmatta vid en datorIntroduktion i arbetsmiljö vänder sig till chefer som får grunderna i arbetsmiljöarbete. Kursen ger en bra grund i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).  Ergonomi på kontor belyser hur man arbetar mest ergonomiskt i kontorsmiljö. Webbkurserna tar ca 30 minuter + kunskapstest i anspråk av deltagaren. Utbildningar består av flera olika element; dels filmade föreläsningar, intervjufilmer, instruktionsfilmer eller en kombination av dessa och dels interaktiva delar där kursdeltagaren är aktiv genom att göra övningar och svara på frågor. Se ett smakprov här.

Farligt gods webbutbildningar

En bild på en lastbilWebbkurserna består av ljud, bild och kontrollfrågor och åhörarkopior kan skrivas ut för samtliga kurser. De är ca 2,5h och motsvarar ½-1 utbildningsdag. Kursen måste inte genomföras i sin helhet utan kan avbrytas för att senare återupptas. Dessutom kan utbildningen genomföras individuellt eller i grupp. Kursintyg erhålles för de som vill efter genomförd kurs. Ett par exempel på vilka utbildningar som kan fås i webbform är ADR 1.3, Luftfartsskydd personal och Litiumbatterier (inkl. behörighet DGR 1.6).

B2B

En text som säger sales och en hoppande gubbe framförI e-Simuleringsprogrammet B2B Sales får deltagarna iklä sig rollen som B2B-säljare i ett företag. De får sedan i uppdrag att få till en stor affär. De får i en interaktiv miljö möjlighet att praktiskt prova på att ringa och boka möten med kunder. Till sin hjälp har de en virtuell coach. Utbildningen riktar sig främst till företagssäljare och i programmet ingår även säljteori i form av en e-Learningmodul.

Temperaturmätare välmående organisation

En bild på mätningar av personalens välmåendeTemperaturmätaren är ett verktyg som mäter utveckling och välmående i realtid hos personal. Tekniken är automatiserad och kräver minimalt med tid av chefer och medarbetare. Några av de effekter som uppnås är proaktiva åtgärder för att öka motivation, förhindra tapp av talanger och förebyggande hantering mot stress eller kränkande särbehandling. Mätningen täcker områden såsom ledarskap, delaktighet och personlig utveckling.

Introduktionsprogram

En bild på två anställda som hälsar en nyanställd välkommenVi erbjuder ett webbaserat introduktionsprogram som är skräddarsytt för företagen i projektet. Programmet leder till en kortare och effektivare introduktionsprocess, där alla medarbetare, med hjälp av interaktiva uppgifter, får en likvärdig introduktion och således gör rätt från början.  Vi är övertygade om att detta leder till högre motivation, samt större delaktighet och engagemang i företaget. Titta gärna på en demovideo från vår leverantör.

Livestreamning av seminarier

Bild på 2 personer där kunskapsbubblor överförs från en person till en annanI höst (2016) kommer vi att börja livestreama några av de seminarier som erbjuds i projektet. Det kommer att innebära att företag som reser långt eller av annan anledning inte kan delta personligen i utbildningen i Göteborg ändå i realtid kan ta del av innehåll, diskussioner och tips via en länk från vilken enhet som helst. Det kommer även erbjudas möjlighet att kommunicera med föreläsaren via en chatfunktion. Vi kommer att starta med 2 seminarier inom områder Effektiva lärformer: ROI och effektiv kunskapsöverföring.

Före-Under-Efter: en metod för att effektivisera lärandet

Bild på 4 kollegor som tittar på en tavla där den ena kollegan ritar och förklararHar du upplevt att en genomförd utbildning inte gett dig eller företaget något? Den har varken lett till att du förändrat ditt beteende eller höjt din prestation. Utbildningen ”Före-Under-Efter” syftar till att effektivisera lärandet i din organisation med hjälp av enkla verktyg och metoder. Att kontinuerligt arbeta med lärande genom att bland annat sätta tydliga mål och utvärdera dessa skapar önskade beteendeförändringar och leder till prestationshöjningar i din organisation. Utbildningen vänder sig till kompetensutvecklingsansvariga, samt de medarbetare som ska gå en längre utbildning och deras chefer.

Liveseminarier online

Bild på datorskärm där det stårVi erbjuder interaktiv liveträning i virtuella klassrum (med hjälp av Adobe Connect) om bland annat interkulturell kunskap, ledarskap och kommunikation. Grupperna är små (max 12 deltagare) och seminarierna består av 2 livesessioner på 90 minuter vardera där både förberedelseuppgift och uppgift mellan sessionerna ingår. Du kan nå seminariet från valfri plats och arbetsspråket är engelska. Några av seminarierna behandlar exempelvis följande: Business across cultures, Efficient communication, How to give and receive feedback, How to resolve conflicts och Dealing with change.

Här hittar du mer information om ämnena

Obegränsat antal utbildningar under 1 år

En bild på en dator, en amerikansk collegehatt och ett diplomVi kan erbjuda en obegränsad licens till några av affärssveriges bästa diplomutbildningar direkt i medarbetarnas datorer i form av streamade föreläsningar. Ett antal medarbetare på ett företag får chansen att ta del av utbildningar under 1 år genom en delad licens. Ämnesområden väljer deltagarna själva, precis som tid och plats då de vill följa utbildningarna. Efter kunskapstest ger utbildarna medarbetarna sina egna unika diplom. Exempel på ämnesområden är affärsutveckling, arbetsmiljö, data & IT, ekonomi, försäljning, kommunikation, kundvård, miljö, projekt eller service.

Se Diplomas hemsida för hela utbildningskatalogen.

Lönekartläggning E-utbildning

Bild på en vågskål som är centreradAlla arbetsgivare ska vart tredje år göra en könsuppdelad lönekartläggning för att ha en möjlighet att upptäcka osakliga löneskillnader. Arbetsgivare med fler än 25 anställda ska dessutom göra en handlingsplan för jämställda löner. På Diskrimineringsombudmannens hemsida kan arbetsgivare och nyckelpersoner på företaget genomföra en E-utbildning i hur arbetet kan gå tillväga. Steg för steg lotsas du igenom de olika momenten. 

Tryck här för att starta utbildningen 

Talent management

Bild på en jordglob omgiven av datorerHar du behov av att lära dig mer om Talent managment? Då kan vi rekommendera att du besöker leverantören Netcompetences blogg eller filmer.

Vi erbjuder även kontinuerligt seminarier via webben, så kallade webbinarier, från samma leverantör. På så vis kan du undvika resor och istället lugnt sitta kvar vid ditt skrivbord eller din platta/telefon och samtidigt delta i seminariet.

Remote guidance via augmented reality

Använd glasögon eller surfplatta för att få hjälp och guidning av en expert, tekniker eller leverantör i realtid på distans. Projektet kan erbjuda dessa så kallade augmented reality-verktyg som hjälp för att ni inte ska behöva resa långt men ändå kunna ta del av expertkunskaper på annan plats, ort eller land. 
 

Engelska e-learning

Undervisningen sker via en avancerad plattform och använder den senaste tekniken för att föra eleven och läraren samman. Inlärningen är flexibel och anpassas till deltagarens egna önskemål om fokusområden. Utbildningen har många interaktiva delar för att skapa intresse och engagemang. Det går att lyfta sina generella engelskkunskaper men även att träna på specifika kompetensområden så som affärsengelska eller teknisk engelska. Se gärna trailern nedan. 


 

LeanLyftet

Bild på ett piller rör med piller som det står olika lean-verktyg påVi har startat upp ett pilotprojekt som vi kallar LeanLyftet. Under en period på cirka 5 månader kommer 7 teoridagar genomföras med lärande i arbete mellan varje teoripass. Företaget får 10 halvdagar coaching som är förlagd på företaget. Utbildningen fokuserar på praktiska övningar och relevanta förbättringar inom företaget. En central del är att på plats ge utbildning för att deltagarna ska kunna införskaffa sig kunskap och öva färdigheter som är kopplat till den egna verksamheten.

Generellt ledarskap

Bild på spelpjäser där en står lite framför de andra i en typ av ledarpositionGenerellt ledarskap bygger på upplevelsebaserad inlärning med hög grad av deltagaraktivitet i form av övningar och diskussioner med deltagarnas verkliga utmaningar som grund, och utbildningen inleds med att deltagarna gör en förenkät. Upplägget anpassas sedan utifrån resultatet. Programmet igenom arbetar deltagarna med relevanta case och övningar och mellan utbildningstillfällena jobbar de med att implementera och applicera de teoretiska bitarna av utbildningen i verksamheten, med syftet att stärka koppling mellan utbildning och vardag och därmed att skapa förutsättningar för effektiv kompetensutveckling.

Lärandet är en process där tiden i klassrummet är en del, men utbildningen börjar redan då man anmäler sig och slutar först efter en period av träning och implementering. Detta är ett sätt att arbeta Före-Under-Efter för att få mesta möjliga resultat av en utbildning. Deltagarens chef är väldigt viktig i utbildningsprocessen. Det gäller både före, under och efter utbildningen. Tillsammans med leverantören ställer ni upp tydliga mål avseende kunskaper, beteenden och attityder, samt bestämmer på vilket sätt och när målbild och resultat ska mätas.

Svenska e-learning

Förbättra din skriftliga och/eller muntliga svenska utifrån den nivå du själv befinner dig på. Du arbetar med datorn som verktyg och alla övningar sker interaktivt via en plattform.
 

Interaktiv introduktionsutbildning

Bild på introduktionsfilmen.Vi har ihop med en leverantör skapat interaktiva utbildningar om regler och rutiner för nyanställda för två företag. Medarbetarna tar del av informationen via en halvtimmes lång e-Learning där 3D-animationer blandas med varierade interaktiva övningar i olika kapitel samt ett avslutande kunskapstest. Utbildningarna handlar bland annat om:

Titta gärna på filmerna nedan. 

Introduktionsutbildning för Almondy

Introduktionsutbildning för Nolato

 

Praktiskt ledarskap

Praktiskt ledarskap fokuserar på ditt personliga ledarskap och hur du leder dina medarbetare. Kommunikation är det bärande nyckelordet rakt igenom hela utbildningen. Du lär dig teorier, tränar och får verktyg som ger dig ökad förståelse, både om dig själv och om individerna i den grupp du leder. Kursen ger dig praktisk träning inom områden som bl a spelregler, värderingar, feedback och konflikthantering. För att öka uppföljning och inlärning görs dessutom vissa delar av utbildningen på arbetsplatsen och vissa på en digital plattform.


SWE-träning

Simulated Work Environment (SWE) – en endagsutbildning i en simulerad lådbilsfabrik där lag genom standardiserat arbetssätt, lagarbete, kommunikation och samarbete kan bli märkbart mer produktiva och kosteffektiva samtidigt som de förbättrar kvalitet och identifierar och reducerar säkerhetsproblem. De principer och övningar som laget lär sig under den här interaktiva utbildningen kan överföras till alla arbetssätt. 

 

Lean Production Workshop

Utbildningen är uppbyggd kring ett upplevelsebaserat legospel där deltagarna får teoretiska kunskaper om Lean Production men även möjlighet att involveras i beslutsfattande och förändringsarbete i tillverkningsprocessen. Titta gärna nedan hur medarbetare från Lernia löste uppgiften.

 

QR-kod: utbildning direkt på plats där och när de behövs

Bild QR-kodIbland behövs snabb information om något i det dagliga arbete samtidigt som det är svårt att hitta någon att fråga. Varför då inte knyta en utbildningsfilm till ett moment, maskin eller dylikt?  Med hjälp av en surfplatta eller smart telefon läser du av en QR-kod som snabbt och smidigt kopplar upp dig till filmen. Vi hjälper till att filma viktiga moment, kluriga instruktioner eller andra korta utbildningsfilmer och omvandla dem till QR-koder som ni sedan placerar på de platser där de behövs. 

Läs gärna av koden till höger för att se ett exempel på hur en sådan utbildningsfilm kan fungera. Monteringssekvensen är filmad i vår lådbilsfabrik och du ser utbildare Peter Ytterberg från Göteborgs Tekniska College förklara hur monteringen ska gå till. Vill du se instruktionsfilmen men ej har tillgång till en QR-läsare kan du använda http://goo.gl/tY1H3


Målgruppsenkät, preparandkurs och förkunskapstest

Vi arbetar med målgruppsenkäter till de utbildningar vi erbjuder så att rätt personer hamnar på rätt utbildning. Genom att använda oss av förkunskapstest så kan också utbildningen bli olika lång för olika deltagare. Kanske måste några fräscha upp sina förkunskaper i en preparandkurs som kan följas helt på distans, medan andra kan ansluta först dag 2 eller 3.
 

Matematik distans

Fräscha upp dina matematikkunskaper i en kurs i matematik på distans. Du kommer att arbeta med bland annat algebra, ekvationer, funktioner och geometri. Kursen bygger på lärarledda närträffar, arbete på distans via en lärplattform och möten via Skype.
 

Uppdyk i kafferummet med uppföljande workshop

En skådespelare iklär sig en roll och tar plats och utrymme för att skaka om och väcka tankar runt värderingar och mångfald i samband med en fika. Allt sker med stor trovärdighet och stark inlevelse. Det samtal som då uppkommer i rummet tas sedan om hand i en lugn och trygg miljö under ledning av utbildare. Vid dessa uppföljningsträffar får deltagarna med hjälp av värderingsövningar, samtal och rollspel reflektera över det de har upplevt och koppla upplevelsen till sin egen vardag. Det kommer att göra det lättare för dem att hantera frågor av det här slaget i fortsättningen.


Elsäkerhet i elektrifierade fordon

Utbildningen kan delvis hållas på distans (preparandkurs), delvis på lärcenter. Vissa delar av kursen följs då i skolbänken och vissa bitar vid dator på valfri plats. Förkunskaper styr hur lång utbildning medarbetaren behöver. 


Handledarutbildningar kvällstid

Utbildningen vänder sig till de som exempelvis ska handleda i sitt jobb eller ta emot nyanställda eller praktikanter. Utbildningen ligger på kvällstid så att de som arbetar kvällsskiftet ska ha möjlighet att delta under sin arbetstid.


Maskinsäkerhet

Är du användare av maskiner eller bygger du maskiner för eget bruk eller för försäljning?  Oavsett vilket finns behovet av kunskap om vilka krav och regler som gäller för maskinsäkerhet och hur de ska tillämpas. Vi erbjuder en interaktiv utbildning inom området som du kan följa på distans när och där det passar dig bäst.


Talsystem

Ska du gå en PLC-kurs men känner att du behöver fräscha upp dina förkunskaper så kan du gå en preparandkurs i talsystem som kan följas helt på distans, med hjälp av text, videoinstruktioner och räkneexempel via en lärplattform.


Det synliga ledarskapet

Utbildningen består av en serie nätverksträffar för dig som är ledare och träffarna är två timmar långa. Den röda tråden är coachning och syftar till att skapa tillfälle och möjlighet för dig att nätverka med andra ledare. Varje träff har sitt eget tema utifrån ämnen som konflikthantering och svåra samtal.


Utbildning med hjälp av skärmdumpsfilmer

I sitt arbete med implementering av ett nytt internt datasystem har Volvo Car Corporation tagit hjälp av skärmdumpsfilmer som sedan kan placeras på intranätet. Filmerna passar både som utbildningsfilmer och uppfräshningsfilmer om medarbetarna glömmer bort hur vissa moment skall utföras. Dessutom blir det lätt för nya medarbetare att sätta sig in i systemet. Se nedan hur skärmdumpsfilmerna fungerar.


Systematisk felsökning

Bild standardiserat arbetsättKursen ges på distans via en lärplattform där kursdeltagarna lär sig innehållet i sin egen takt utifrån text, video och uppgifter med hjälp av lärarstöd i forumdiskussioner. Deltagarna lär sig att använda effektiva verktyg och metoder för att angripa ett problem vid felsökning.


Standardiserat arbetssätt

Kursen ges i form av blended learning, d.v.s.lärarledd introduktion och avslutning blandat med arbetslagstävling på surfplattor där deltagarna själva får utforma instruktioner utifrån en produkt och dess komponenter. Utbildningen vänder sig till de som vill få en grundläggande kunskap inom standardiserat arbetssätt med fokus på produktionsprocessen.


Arbetsmiljöronder & riskanalys

Utbildningen sker helt på distans och du kan välja när och var du genomför de olika modulerna. Modulerna bygger på utbildningsfilmer om 10 minuter vardera och 10 minuter teori (fakta, frågor, sammanfattning) och du lär dig delar såsom fysiska och psykosociala stressfaktorer, dokumentering och handlingsplaner.

Scenariobaserat lärande

Beteendepåverkande utbildning i e-Learningform som bygger på verkliga scenarier. Kopplat till scenarierna finns uppgifter kring önskade och oönskade beteenden med inbyggd coachande feedback och teoriavsnitt. Utbildningsformen kan kombineras med gruppsamtal.

 

Vid frågor om dessa exempel eller något annat som rör effektiva lärformer, välkommen att kontakta Erica Blom.