FAQ

Bild på en medarbetare och en bil i produktionenVi får ofta frågor kring projektet och nedan har vi försökt att besvara de frågor som ofta återkommer. Är det något annat du undrar över är det bara att kontakta oss via mail eller telefon.

Kan alla som jobbar på MedVinds medverkande företag boka utbildning?*
MedVind riktar sig främst till medarbetare i produktionen. I enlighet med ESF:s regler måste du dessutom vara anställd vid företaget och inte konsult.

Vad gäller för bokning och avbokning av kurser?
MedVinds förhoppning är att det i kursutbudet ska finnas något för alla. Innan du bokar en kurs är det dock viktigt att du läser igenom de regler som gäller för
om- och avbokning.

Kan de deltagande företagen själva välja utbildningsleverantör?
Nej. Som ESF-projekt är MedVind skyldigt att konkurrensutsätta varje enskild utbildning hos minst tre leverantörer. Företagen kan emellertid lämna önskemål om leverantörer som då får vara med och lämna anbud.

Kan fler utbildningsanordnare bli aktuella?
Ja absolut. Upphandling sker regelbundet utifrån uppkomna behov.

Bild på teknisk utrustningMåste företagen ha svenskt organisationsnummer för att få delta?
Ja, endast svenska företag kan delta. 

Kan fler företag ansluta sig till projektet?
Ja, under förutsättning att de tillhör målgruppen. Beslut om att utöka projektet med nya företag fattas av styrgruppen i samråd med ESF.

Vad händer om företagen har behov av kompetens som inte handlar om något av era utbildningsområden?
Om det under projektet uppstår nya kompetensbehov ska de anmälas till projektledare .(JavaScript must be enabled to view this email address). Beslut i frågan fattas sedan av MedVinds styrgrupp och ESF.

Måste alla företag som deltar i projektet gå in med egenfinansiering?
Nej, bara de företag som tidigare har tagit emot statligt projektstöd på mer än 2 miljoner kr, måste själva stå för 40 % av kostnaderna.
Exempel: ett bolag har fått stöd enl. ovan och köper en utbildning för 10 000 kr. Av dessa betalar ESF 6 000 kr och företaget själv de resterande 4 000 kr.

Fick du svar på dina frågor?
Om inte, välkommen att kontakta projektledare .(JavaScript must be enabled to view this email address).