Om projektgruppen

Vem svarar på vilka frågor?

Mats Kilander - Projektledare
Mats har det övergripande ansvaret för projektet. Han svarar på frågor om mål och syfte, deltagande företag, önskemål om nya kurser samt har kontakt med ESF.

Noomi Bergström - Projektkoordinator
Noomi biträder projektledaren med informationsspridning och arbetar med upphandling och löpande ekonomihantering.

Robert Hagman - Stöd till Hallandsföretagen
Robert har ansvar för att stödja Hallandsföretagen och bistår även projektets övriga processer. 

Karin Bergman - Projektadministratör
Karin arbetar med kursadministration, kommunikation samt har kontakt med deltagare och kursledare.

Erica Blom - Effektiva lärformer
Erica arbetar med effektiva lärformer och utvecklar pedagogiska metoder för individuellt lärande.

Ulf Johansson - Strategisk kompetensutvecling
Ulf arbetar med att definiera vilka behov av kompetensutveckling som finns i företagen och att få fram underlagen till medarbetarens utvecklingsplan.

Lisa Lindén - Jämställdhetsexpert
Lisa är projektets jämställdhetsexpert. Hon arbetar med den strategiska jämställdhetsintegreringen och stöttar företagen i deras jämställdhetsarbete.

Mikael Leandersson - Ekonomi
Mikael har ett övergripande ansvar för den ekonomiska driften och uppföljning av projektet enligt de ekonomiska ramar som beskrivs i ESFs ekonomihandledning.