Utbildningsområden

Medverkande företags utvecklings- och kompetensbehov styr vilken typ av aktivitet/insats som skall genomföras av FöretagsLyftet i Väst. Projektets fokusområden är att stärka deltagande företags konkurrenskraft genom strategisk kompetensförsörjning och därigenom stärka individens anställningsbarhet.

Anlitade leverantörer kvalitetssäkras av projektet.  Alla insatser skall genomsyras av lärmetoder som är mest lämpliga för störst möjliga effekt. Vi tror att mer jämställda företag har bättre förutsättningar att lyckas, därför är jämställdhet en viktig fråga för projektet.

Exempel på viktiga områden som framkommit genom kartläggning är lean, organisationsutveckling och automation.

För att se hela utbudet av utbildningar, gå till kurskalendern.