PUL

Varför vill vi ha deltagarnas personnummer?

Bild på en kursdeltagare i ett klassrumFöretagsLyftet i Väst är ett EU-finansierat projekt och måste följa de regler som satts upp för sådana. En av dessa är att regelbundet rapportera deltagaruppgifter såsom namn och personnummer till Statistiska Centralbyrån, SCB.  Bakgrunden till detta krav är att det tydligt ska framgå hur projektpengarna har använts och är ett villkor för att projektet ska kunna genomföras.

Givetvis följer vi Personuppgiftslagen (PUL) och behandlar alla personuppgifter ytterst konfidentiellt. Lagen syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Vi vill med denna text informera dig om att personuppgifterna du lämnar i din anmälan kommer registreras och användas för rapporter till SCB.

Personuppgifterna kommer inte samköras med andra register eller lämnas till andra.