ESF

Logotyp Europeiska SocialfondenEuropeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stödjer Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

Europeiska Socialfondens hemsida