Utvärdering är ett led i att följa upp och förbättra våra kurser och erbjudanden inom FöretagsLyftet i Väst.
Vi ber dig därför fylla i kursvärderingen noggrant så att nödvändiga förbättringar kan göras.